, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: E-commerce markedsplatform der samler lokale havecentre og specialplanteskoler - søger sparring til opbygning af B2B ecosystem / B2B partnernetværk - SPRINGBOARD®

  • 28 Oct 2021
  • 14:30 - 16:30
  • DTU Link, kl 14:30 til 16:30 pa Lautrupsgade 7, 2100 København Ø
  • 20

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 25. oktober 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 25. oktober 2021

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Produktet er en digital e-commerce markedsplatform, der samler lokale havecentre og specialplanteskoler, så forbrugeren kan købe online så lokalt som muligt og få leveret til egen adresse.

Branchens værdikæde i form af onlinesalg, aftersales mv. er markant underudviklet ift. andre brancher. Der er primært fokus på at holde åben på den fysiske adresse i løbet af ugen.

Løsningen er for havecentrene hvad fx Interflora er for blomsterbutikkerne.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende tre temaer, udfordringer eller spørgsmål:

1.Opbygning af B2B partnernetværk

2.Opnåelse af en ”retfærdighedsfølelse” blandt de forskellige ejerledede havecentre, der indgår i fælles kommercialiseringsløsning

3.Opbygning og fastholdelse af langvarige relationer med mindre ejerledere


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingssstadie: Proof of Concept

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Digitalisering

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

2-sidet digital markedsplatform

Lokale havecentre og specialplanteskoler som B2B partnere og private forbrugere som B2C kunder/aftagere af varerne.

B2B

Havecentrene er kun online i meget ringe omfang – set fra et B2C kunde perspektiv.

Industrien/branchen står på kort sigt på et stærkt økonomisk grundlagt.

Der er en høj overskudsgrad i branchen og tilstrækkelige egenkapitaler til at foretage nogle investeringer – dog ringe adgang til ekstern kapital fra eksempelvis banker hvilket eksempelvis besværliggøre generationsskifte i virksomhederne.

Virksomhederne er veldrevet på en lang række parametre, dog fokuseret på deres upstream værdikæde aktiviteter med digitaliseret lagerstyring, indkøbsforeninger og teknisk maskinpark samt automatiske vandings- og gødningsanlæg. Det varierer meget HVILKE af disse elementer det enkelte havecenter reelt har investeret i… men generelt foretages der investeringer i disse typer af elementer.

Branchens downstream værdikæde aktiviteter i form af salg, aftersales mv. er markant underudviklet ift. andre brancher og primært fokuseret omkring, at holde åben på sin fysiske adresse nogle dage og tidspunkter i løbet af en uge.

Enkelte havecentre har etableret online salg, men branchen samlede opfattelse er, at de først har kunne give et overskud under corona og ellers har været meget bøvlet at få bygget op. Der kan dog jf. regnskabsanalyse af alle årsregnskaber i branchen som min. konstateres en fin business profit blandt de udbydere. I branchen peger man primært på behovet for skala for at kunne drive online salg, som argument for hvorfor man ikke har fx startet en simpelt webshop.

Desuden nævner mange af ejerlederne i branchen, at det nødvendige kompetencesæt ikke er til stede i virksomhederne, at det er nogle meget forskelligartet kompetencer som er krævet for hhv., at drive et havecenter og at agerer online.

Spørgsmål til panelet

1.Opbygning af B2B partnernetværk

Hvilke typer af kontrakter og hvilke samlede konditioner er normalt i den branche og blandt mindre detailister generelt.

Hvad er man vant til af strukturer forretningsmæssigt.

Jeg kender godt branchen og har en rigtig god dialog helt fra virksomheden var på idéstadiet med den markedsledende ERP / lagerstyrings software leverandør til branchen og kender deres setup.

Tilsvarende er 8% af branchen med i Interflora (ikke for deres kerneforretning, men alene for blomsterbuketter som yderligere produkt i tillæg til deres normale sortiment af planter, træer mv.) og jeg har noget indsigt i Interflora setupet.

2.Opnåelse af en retfærdighedsfølelse blandt de forskellige ejerledet havecentre, der indgår i fælles kommercialiseringsløsning

Her ser jeg selv den største langsigtede udfordring – hvordan klarer man fx det i franchise koncepter a la MC Donalds eller andre og hvad bør vi være særlige opmærksomme på.

3.Opbygning og fastholdelse af langvarige relationer med mindre ejerledere

Øvrige input til forretningsmæssige relationer specifikt til ejerledere.

Typisk karakteristika er mand på 65 år med 5-25 ansatte, herunder en del deltidsfolk samt medarbejdere der kun er ansat nolge perioder på året.

På Sjælland er desuden identificeret 3 yngre døtre (30’erne) som skal overtage deres forældres havecentre samt 1 betroet medarbejder, som står til at skulle overtage et havecenter efter mange år som medarbejder.

Ejerne, såvel eksisterende som kommende, er næsten alle gartner uddannet og har typisk ingen kommerciel uddannelser. Dog en enkelt handelsuddannet samt en med regnskabsmæssig baggrund.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software