, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Vækststrategi og kapitalfremskaffelse for virksomhed, der arbejder med ny teknologi til økologisk landbrug og gartneri - SPRINGBOARD®

  • 16 Nov 2021
  • 14:00 - 15:45
  • Invest in Odense, kl 14:00 til 15:45 pa online, mødeplatform
  • 17

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 9. november 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 9. november 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden har udviklet et unikt udstyr, som anvendes til at nedbringe behovet for konventionelle pesticider. Produktet er valideret og modnet gennem brug ved danske planteavlere. Virksomheden ønsker fortsat vækst på det danske marked, men også at igangsætte eksport og søger bistand til at forberede indsatsen. Der er behov for at udvikle eksportstrategi, tilføre det fornødne kapitalberedskab og udvikle partnerskaber i forsyningskæden.


Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor følgende temaer

1.Vækststrategier og indgåelse af strategiske partnerskaber

2.Kapitalfremskaffelse

3.Eksportforberedelse


Brancher: Agro, Agroindustri, Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Markedskendskab Afrika

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Sydamerika

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

- Virksomhedens mission er at gøre det muligt at undgå brugen af pesticider i landbrug og gartneri. Det sker ved at inddrage moderne teknologiske løsninger i erhvervet.

- Virksomheden ydelser er pt. primært leje-baserede med udgangspunkt i graden af anvendelse af virksomhedens løsninger.

- Kunderne skal særlig findes indenfor gartneribranchen samt højværdiafgrøder på friland. Virksomhedens markedsgrundlag vækster med 13,5% årligt.

- Virksomheden har relativt få, men dog store, konkurrenter. Branchen benytter sig i høj grad af krydssalg og bundtning af ydelser.

- Virksomheden har potentiale til at omsætte for >100 mio. kr./år. på 5-7 års sigt.

- Virksomhedens team består af 5 medarbejdere, primært ingeniører, virksomhedens stifter og direktør er ph.d. fra DTU.

- Virksomheden overvejer at nedsætte en professionel bestyrelse.

- Virksomheden har hidtil været drevet for egne midler samt fra offentlige investeringer.

- Første kunde i hus, flere på vej. Midler til kapacitetsudvidelse delvis sikret. Yderligere offentlig funding søges – søger private midler til gearing af salgs/eksport-indsats mv.

Spørgsmål til panelet

- Identifikation af rette produktmix – krydssalg eller bundtning af produkter?

- Valg af entry-modes: strategiske partnerskaber, forhandler/agentur, direkte salg, eller datterselskab? Fordele og ulemper

- Styrkelse af teamet: fokus på at sikre effektivt salg og en høj grad af service og lønsomhed. Hvad er vigtigst nu og her?

- Kapitalbehov, investering i virksomheden, foretrukken/anbefalet investortype? Co-founder?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software