, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Ambitiøs edtech startup udvikler medicinsk simulationsudstyr og platform til uddannelse og færdighedstræning til sundhedspersonel, KBH – SPRINGBOARD®

  • 29 Nov 2021
  • 14:00 - 17:00
  • Virksom, kl 14:00 til 17:00 pa Vermlandsgade 65, 2300 København S
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. november 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. november 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er specialiseret i udvikling og fremstilling af realistisk medicinsk simulationsudstyr. Første produkt under udvikling er primært til træning af bacis procedure i luftvejene via unikke features og gamification. Det sker via integration mellem fysisk og digital simulation.

Kunder er B2G, fx medicinske simulations- og uddannelsescentre, universiteter og hospitaler. B2B, producenter af medicinsk udstyr og distributører. Markedet for medicinsk simulation er estimeret til 22,5 mia. kr.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetence/erfaring til at give sparring på følgende tre områder:

1.Go-to market strategi, hvor planen er at entrere det nordiske og tyske marked. Planen er salg af produktet via distributører af simulationsudstyr.

2.Syretest af og sparring på virksomhedens egen strategi

3.Nye kompetencer til teamet - hvordan? Eventuelt få en partner ind med en kommerciel baggrund?


Branche: Medtech, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomhedens mission er at udvikle innovativt simulationsudstyr, der øger sundhedspersonalets kompetencer og sikrer patientsikkerheden. Virksomheden arbejder pt. på en simulator til træning af luftvejsprocedurer. Via kombination af digital og analog simulering, for at skabe et realistisk patientmiljø.

Produkt/ydelse

De konkurrerende produkter er enten analoge- (f.eks. en dukke) eller digitale simulatorer (som et videospil). Disse produkter mangler dog realisme, features og integrering af læringsprogrammer, specifikt mellem analog og digital simulation.

Hvilken løsning

Virksomhedens simulator til træning af kikkertundersøgelser og generelle procedurer forbundet med luftvejene. Brugeren interagerer med simulatoren på et motorisk og kognitivt niveau, som bl.a. kan fortælle om en kikkertundersøgelse er udført i den korrekte sekvens, via vejledning fra en virtuel assistent. Platformen består af enkelt el. samlede produkter, 1 Analog simulator, 1 Digital (digitalt lag over den analog simulator), og et e-læringsmodul.


Forretningsmodel

De produkter kan finansieres enten som et direkte salg eller via en leasingaftale. Til begge finansieringer kan der tilkøbes en serviceaftale.

Kunder

B2G, offentlige medicinske simulations- og uddannelsescentre, medicinske universiteter, hospitaler og sygehuse. B2B, producenter af medicinsk udstyr og distributører.

Markedet

I EU og USA er der 222.000 luftvejsspecialister, i USA udførte 12.500 specialister, 500.000 bronkoskopier i 2013. Simulatoren kan også simulere generelle luftvejsprocedurer, hvoraf 42 mio. sundhedspersonel på et tidspunkt har gennemgået undervisning med den type udstyr. Antal hospitaler i EU og USA er 25.200. Heraf har ca. 10 % egne simulationscentre, som er virksomhedens primære kundesegment.

Konkurrenter

Branchen for luftvejssimulation er præget af 2 segmenter, analoge og digitale produkter der i mindre grad har differentierende produkter.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Virksomheden ser gode vækstmuligheder i et marked drevet af et stigende behov for simulation af ikke-invasive procedurer og øget patientsikkerhed. Det nærmeste mål er at teste markedet med de nuværende prototyper. Med en efterfølgende lancering af den analoge simulator. Ejerne af virksomheden har ambitioner om fremtidig exit.

Ledelse og team

Virksomheden er stiftet af 2 ingeniører, som pt. udgør hele teamet. Hvis kompetencer primært er inden for produktudvikling. Det ses som en nødvendighed for produktets og virksomhedens fremtidige udvikling at der kommer nye kompetencer til.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget ca. 250 t.kr. gennem diverse softfunding. Samt en Innobooster på 400 t.kr. modtaget 09-2021.

Status – hvor langt er virksomheden

Virksomheden er pt. i gang med at bygge en ny prototype, det kommer så tæt på et kommercielt produkt som muligt. Det forventes at prototypen skal danne grundlag for de første tidlige salg. Prototypen er klar i løbet af oktober/november 2021.

Spørgsmål til panelet

1.Markedsstrategien er at entrere det nordiske og tyske marked, med fokus på medicinske simulationscentre som værende ambassadører for produktet, til eksponering for slutbrugeren. Ligeledes er det planen at sælge produktet via distributører af simulationsudstyr.

2.Nuværende strategi er at få testet prototyperne i et medicinsk simulationscenter for feedback og validering. Med henblik på indledende salg af produkterne.

3.Følgende kompetencer ser ejerne som nødvendige for produktets og virksomhedens fremtidige udvikling. Indenfor softwareudvikling, sundhedsteknologisk viden og læringsteknologi (edtech). På den korte bane har vi bl.a. snakket om at få en partner ind med en kommerciel baggrund.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software