, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Banebrydende SaaS-baseret antistofprædiktionsværktøj inden for deep-tech og life-science – sparring på forestående kapitalrejsning, KBH – SPRINGBOARD®

  • 22 Nov 2021
  • 13:00 - 16:00
  • Vækstfonden, kl 13:00 til 16:00 pa Strandvejen 104, 2900 Hellerup
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. november 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. november 2021

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens software er henvendt til antistofudviklende- og farmaceutiske virksomheder og kan prædiktere antistoffers produktivitet, samt fungere som et værktøj til at optimere kandidater. Der er allerede underskrevet to LOI, et casestudie, samt national og international interesse. Løsningen er en årlig SaaS med en salgsklar betaversion færdig i Q4 2022, hvor antistofmarkedet forventes at omsætte for 818 mia. kr.


Punkter til sparring

- Opbygning af pitch (forretningsmodel, business case mv.)

- Tranchering af investeringscase

- Differentiering


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Nordjylland


Kompetencer til panelet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Investor Pitch

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden

Virksomheden er stiftet i 2018 og er et bioconvergence-selskab, der udmærker sig i at kombinere biomedicin, bioteknologi, sundhedsteknologi og computer science. Virksomheden har stor succes med dets omics fee-for-service og deltager i et Horizon 2020-projekt. Nu er virksomheden klar med et spin-out, der udvikler fremtidens antistofprædiktionssoftware som Springboardet vil omhandle.

Produktet

Under udvikling af nye lægemiddel og diagnostiske antistoffer i den tidlige screening, er informationen om de enkelte kandidater meget begrænset. I udvikling af rekombinante antistoffer kan der være op mod 1.000 kandidater. De efterfølgende kemiske test, til at finde den rigtige kandidat, er meget dyre, hvorfor kun et udvalg af kandidaterne kan testes. Det resulterer oftest i at den bedste kandidat ikke identificeres. Softwaren er løsningen på problemet og kan markant reducere både de store produktionsomkostninger og forbedre kvaliteten. For virksomhedens kunder, kan det medvirke til mersalg ved at optimere stabiliteten af antistoffet, der potentielt kan spare slutkunde for et trecifret millionbeløb.

Løsningen

Software forudsiger hvilke kandidater der sandsynligvis vil lykkes i en opskaleret produktion ud fra den allerede kendte genetiske information om antistofferne. Oplysningerne omsættes automatisk til proteinkemi og værdier til deep-learning-modellerne, hvilket giver et indblik i stabilitet, struktur og produktivitet. Herved kan de bedste kandidater udvælges til kemiske test.

Forretningsmodellen

Forretningsmodellen er en årlig SaaS, hvor virksomheden tilbyder en one-size-fits-all løsning, der starter fra 370.000 kr./året, og en skræddersyet løsning fra 1.100.000 kr./året, der bliver tilpasset kundens eksisterende database af antistoffer.

Markedet

I dag er der +500 virksomheder med primær beskæftigelse inden for antistofudvikling, der forventes at omsætte for 800 mia. kr. i 2022. For Discovery Platform-markedet, hvor at softwaren vil være et dominerende værktøj, forventes markedet at omsætte for 37 mia. kr. i 2030.

Vækstpotentialet

Vækstpotentialet er enormt, da softwaren kan være et led i at øge chancen for succes i forsøg i den kliniske fase ved at øge stabiliteten og kvaliteten, så antistoffer ikke fejler på grund af aggregering. Softwaren vil være et kritisk værktøj for alle antistofudviklere. Dette vil også gøre opkøb af virksomheden attraktiv for farmaceutiske- eller teknologiske virksomheder, der ønsker at udvide sit udvalg af deep-tech produkter til Life Science, hvilket er endemålet.

Team

Virksomheden består af et stærkt, tværfagligt team af domæneeksperter, der tæller to stiftere og tre fuldtidsansatte, samt et enestående Advisory- og Scientific Board.

Status

Virksomheden har opnået proof-of-concept og er i gang med at alpha-teste det første modul med sin tyske samarbejdspartner. Lige nu søger virksomheden en lead-investor til at fuldende den første investeringsrunde, der både vil accelerere udviklingen betydeligt, fuldende beta-test med potentielle kunder og få virksomheden på markedet i oktober 2022.

Spørgsmål til panelet

- Hvordan strukturerer virksomheden bedst muligt et pitch som vækker relevante investorers interesse, herunder en diskussion af forretningsmodel, business case, valuation, mm.

- Vil en større, men trancheret investeringscase være mere attraktiv?

- Hvordan kan virksomheden differentiere sig over for investorer, nu hvor der er kort til markedet, modsat klassiske Life Science startups?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software