, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: SaaS startup demokratiserer datadrevet og intelligent rapportering til SMV’er med automatisering og Machine Learning (AI), KBH – SPRINGBOARD®

  • 15 Dec 2021
  • 14:00 - 17:00
  • Dansk Erhverv, kl 14:00 til 17:00 pa Børsen - Slotsholmsgade 1, 1216 København K
  • 15

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Som direktør/leder i en SMV, har du ofte mange ansvarsområder og administration er sjældent det der driver dig. Du bruger flere it-systemer, men mangler det samlede overblik, med nem og forståelig rapportering.

Startuppen automatiserer og visualiserer rapportering med Business Intelligence, men bryder med markedet ved at tilbyde det til en fraktion af prisen og uden en dyr og kompleks implementering.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende tre temaer, udfordringer eller spørgsmål (prioriteret rækkefølge):

1. Prissætning af premium features

2. Go-to-market

3. Kapitalrejsning


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Investor Pitch

Markedskendskab Skandinavien

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Problem og løsning

I mange SMV’er lander teknologi og administration ofte som en anden prioritet. Som noget der er besværligt og uforståeligt. Usammenhængende it-systemer med mangelfuld rapportering ender ofte med, at data hentes til Excel, som fortsat er det primære rapporteringsværktøj for mange virksomheder. Løsningen er Business Intelligence, men det er typisk forbeholdt større virksomheder, grundet en dyr og kompleks implementering samt høje driftsomkostninger. Alternativt skal man have kompetencerne in-house, hvilket de færreste SMV’er har. SMV-markedet er generelt underserviceret og uden mulighed for at drage fordel af teknologier såsom Machine Learning (AI). Med et fortsat stigende fokus på data og hvordan man udnytter dette, vil behovet også stige i mindre virksomheder.

Virksomheden er netop sat i verden for at løse dette problem, med visuel og intuitiv rapportering. Man tilbyder Business Intelligence uden de normale høje omkostninger, behov for tekniske kompetencer og det typiske besvær ved softwareimplementeringer. Med en standardiseret løsning, er kunden i luften på 5. minutter og det hele er automatiseret. Løsningen integrerer data fra et eller flere systemer og samler det i én rapporteringsløsning og der er lagt et stort arbejde i, at gøre nøgletal/KPI’er/økonomi m.m. forståelig for alle.

Virksomhedens produkt præsenterer pt. nuværende og historiske data, men fokus er på, i fremtiden, at kunne tilbyde ”forudsigende” rapportering (data fra flere kunder er nødvendigt). Ved brug af Machine Learning (AI), kan man simulere den fremtidige udvikling i virksomheden og skabe opmærksomhed om mulige problemer, før de opstår. Machine Learning (AI) kræver store mængder data, hvilket SMV’er typisk ikke har. Men med virksomhedens standardiserede tilgang til Business Intelligence, kan mindre virksomheder få den samme intelligente rapportering, som pt. er forbeholdt større virksomheder. Man vil kort sagt demokratisere datadrevet og intelligent rapportering!

Virksomheden henvender sig primært til Professional Services (Reklamebranchen, Arkitekter, Rådgivende ingeniører, IT-konsulenter, Advokater, Ledelsesrådgivning) og har kunder i 7 lande, med et primært fokus på Danmark, Sverige og Norge indledningsvis, men med globale ambitioner.

Forretningsmodel

B2B SaaS - intet opstartsgebyr, månedlig fakturering/binding. Rabat gives ved årlig betaling.

Pt. er kun en freemium version tilgængelig, men snart lanceres premium features med en pris på 15-75 Euro, afhængig af valgte features.

Konkurrenter

Tableau, PowerBI, Klipfolio, Geckoboard, Plecto mfl.

Vækstmål/potentiale

I 2020 udgjorde Business Intelligence-markedet 140 mia. DKK. I 2025 forventes det at vokse til 200 mia. DKK.

Ledelse og team

Founders har en fælles baggrund i et ERP-softwareselskab der blev solgt i 2017, med ledende roller og bred erfaring indenfor softwareudvikling, skalering (af software og selskab) og administration/økonomistyring samt et indgående kendskab til forretningsmodellen hos de kunder de henvender sig til.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har rejst 4 mio. DKK marts 2020 i en pre-seed runde med kapital fra en venture fond og business angels. Runway til juni 2022 med ambitionen om at rejse 8-12 mio. DKK forinden.

Status

Virksomheden har netop gennemgået en rebranding og lanceret et nyt beta produkt primo september 2021. Der er freemium kunder på det nye produkt og der tilføjes premium features og betalingsmodul i november måned. Det gamle produkt har fortsat betalende kunder og ingen churn, men det prioriteres ikke fremadrettet.

Spørgsmål til panelet

1. Prissætning af premium features: Hvordan differentierer vi vores prissætning for små og mellemstore virksomheder?

2. Go-to-market: Hvordan entrerer vi bedst det svenske og norske marked?

3. Kapitalrejsning: Hvilke mål skal vi indfri for at rejse 10 mio. DKK i starten af 2022 og hvor skal vi søge kapitalen?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software