, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Pitch-Træning med 4 iværksættere fra Sønderborg - Pitch-Træning

  • 23 Nov 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Sønderborg Vækstråd, kl 14:00 til 16:30 pa Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 19. november 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 19. november 2021

Registration is closed


Indhold/formål

Sønderborg Vækstråd uddeler hvert år I-Prisen til en person eller et team, der bor i kommunen. Vinderen har en forretningsidé, der er stærk, innovativ og bæredygtig og kan skabe vækst og nye arbejdspladser i Sønderborg.

Fem virksomheder er udvalgt til Pitch-træning for at få sparringpanelets vurdering af deres præsentationer og forretningsidé.

Iværksætterne har 4 min. til deres præsentation - og der er afsat tid til sparring fra panelet

Til træningen kan iværksætterne medbringe rekvisitter, anvende videoer/power points.


Program for Pitch-Træningen

Kl. 14.00 Velkomst og introduktion.

Kl. 14.20 Pitch-træning – 4 min. pr. virksomhed, feedback fra panelet.

Kl. 15.15 Kort pause + kaffe og kage.

Kl. 15.30 Pitch-træning fortsat - 54min. pr. virksomhed, feedback fra panelet

Kl. 16.00 Afrunding og efterfølgende netværk. Slut kl. 16.30


Materiale:

Til orientering modtager paneldeltagerne forud for træningen et kort forretningsresumé vedr. de fem virksomheder.

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software