, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: B2B formidling af international viden om nyeste byggerier og bæredygtig byudvikling via rejser. Sparring på udvikling af et digital forretningsområde, KBH - SPRINGBOARD®

  • 02 Dec 2021
  • 14:00 - 17:00
  • Urbantech, kl 14:00 til 17:00 pa BloxHub - Bryghuspladsen 8, 1473 København K
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. november 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. november 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden formidler viden om de nyeste internationale og danske tendenser inden for byggeri og bæredygtig byudvikling ved at kunderne på rejser oplever de nyeste ”best practice” projekter og møder fagpersonerne bag.

Kunderne er især danske ingeniørvirksomheder, tegnestuer, boligselskaber, kommuner og pensionsselskaber/developere. Der er et stort potentiale i at digitalisere virksomheden og nå ud til et globalt B2B publikum.


Punkter til sparring

1. Digital forretningsudvikling og organisering: Input på hvilket og hvordan et digitalt forretningsområde opbygges?

2. Hvordan afdækkes kundepotentialet? Er internationale partnerskaber en måde at udbrede digitale produkter på?

3. Hvilke finansieringsmuligheder findes der og hvordan gør virksomheden sig attraktiv?


Branche: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport), Byggeri, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Business/Scale

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet:

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Ledelse

Markedsanalyse

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag
Formålet med virksomheden er, at fagpersoner inden for byggebranchen ser de nyeste ”best practice” byggerier og byområder i virkeligheden og hører oplæg ved internationale – eller danske – fagpersoner bag projektet. De får indblik i de nyeste tendenser, fx boligbyggeri i 7 etager i træ/CLTi Växjö, kriterier for bæredygtigt byggeri i Hamborg, robotteknologi i Schweiz eller omdannelse af trafikerede byområder til rekreative arealer i Barcelona. Kunderne deltager i et program, fra 1 til 4 dage, med 4-5 projektbesøg per dag. Det unikke er, at de kommer indenfor i byggeriet hører oplæg ved div. fagpersoner, fx en developer, sagsarkitekt, bæredygtighedsekspert. Selve rejsen er også en social oplevelse samtidig med, at ledere og medarbejdere opnår en fælles referenceramme for den ny viden.

Produkt/ydelse
Virksomheden har opbygget et internationalt netværk og kendskab til 10 byer, der er på forkant mht. bæredygtig byudvikling og innovation i byggeriet. Den ydelse er unik, for kunderne får den nyeste viden og danner samtidig et internationalt netværk.

Virksomheden varetager alt, dvs. booking af restauranter til frokost og middage samt lokal transport. Fly/færge/tog og hotelbooking varetages af et rejsebureau..

Kunder
Danske tegnestuer, ingeniørvirksomheder og boligselskaber især. Virksomheden har modtaget 100.000 kr. fra Erhvervshus København under Corona-nedlukningen, hvor virksomheden i samarbejde med en byplan-specialist har udviklet et målrettet produkt til kommunerne. Pensionsselskaber/developere er ny kundegruppe. Enkelte norske og svenske kunder.

Markedet
Markedet er primært dansk, med enkelte norske og svenske kunder også.

Konkurrenter
Ikke andre virksomheder i Skandinavien udvikler besøgsprogrammer inden for det

nyeste internationale byggeri, B2B.

2-3 andre virsomheder udvikler besøgsprogrammer i DK for internationale virksomheder/delegationer/myndigheder.

Vækstpotentiale/mål/ambition
Virksomheden har et mål om at nå 5 millioner dkk i omsætning om 3 år mht. det fysiske produkt.

Ser man på trends indenfor passionsøkonomien og på baggrund af en global disruption i byggebranchen pga. klimakrisen er der et stort potentiale for at digitalisere virksomheden, dvs. udvikle film med div. fagpersoner, internationale som danske, der fx introducerer til et nyt boligkompleks i træ og fortæller om konstruktionsprincipperne eller viser et nyt byområde og fortæller om de 5 vigtigste parametre, når man fx som myndighed skal udvikle et ”best-pratice” byområde. Markedet er yderligere understøttet af Coronakrisens boost af det digitale. Med en digitalisering i 2022 kan virksomheden som nå ud globalt og øge omsætningen væsentligt.

Ledelse og team
Alle opgaver løses af ejeren og medarbejderen. Medarbejderen, tidligere partner, er på nedsat tid, så virksomheden har brug for sparring på, hvordan generationsskiftet kan foregå, så virksomheden fortsat er robust? Og hvordan virksomheden i den situation kan hente investeringer til en digitalisering?

Økonomi/finansiering
Virksomheden har været hårdt ramt under Corona, pga. forsamlingsforbud og lukkede grænser. Virksomheden havde ordrer for 1,5 mio. kr. primo marts 2020, men alt blev aflyst. 90 % er flyttet til 2022. Ejeren har modtaget støtte for tabt omsætning under Corona.

Spørgsmål til panelet

1.Hvordan kan virksomheden komme i gang med at opbygge et digitalt forretningsområde i 2022? Hvilket område giver bedst mening at digitalisere? Alt set i lyset af et formentlig travlt 2022, og virksomheden samtidig står overfor et generationsskifte.

2.Er internationale partnerskaber inden for bæredygtigt byggeri en måde, hvorpå virksomhedens digitale produkt kan blive udbredt/få abonnenter på? Hvordan kan virksomheden afdække kundepotentialet?

3.Hvilke finansieringsmuligheder findes der og hvordan gør virksomheden sig attraktiv.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software