, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Markedsførende B2B SaaS med globalt ”product marked fit” søger sparring til international vækststrategi og organisationsudvikling, KBH – SPRINGBOARD®

  • 13 Dec 2021
  • 14:00 - 17:00
  • Penneo, kl 14:00 til 17:00 pa Enghavevej 40 - 4. sal, 1674 København V
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. december 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. december 2021

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er markedsførende inden for DAM (Digital Asset Management) og PIM (Product Information Management) SaaS med globalt Product Marked Fit.

Teknisk stærk og skalerbar platform med høj performance og sikkerhed. Kort implementeringstid. 50% nysalg er udenlandske kunder. Primær målgruppe er produktionsvirksomheder der distribuerer produktbilleder og data til forhandlere, webshops og marketplaces.

Stort internationalt vækstpotentiale uden barriere.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

1.Sparring vedr. global vækststrategi

Virksomheden ønsker input til international vækststrategi

2.Sparring vedr. organisationsudvikling

Virksomheden ønsker sparring i forhold til organisationsudvidelse som bedst muligt kan understøtte vækst.


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Exit strategi

Internationalisering

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden udbyder et kombineret DAM (Digital Asset Management) og PIM (Product Information Management) SaaS system som abonnement. Kunderne bruger enten DAM alene eller PIM inkl. DAM.

DAM svarer til en avanceret version af Dropboks kombineret med en imagebank og en masse billedbehandlingsværktøjer.

PIM svarer til et avanceret Excel værktøj hvor alle produktdata, variationer, dimensioner, tilknyttede ressourcer og filer administreres, beriges og deles differentieret til brug for forhandlere, webshops, kataloger, marketplaces mv. via integrationer og eksport.

Selve platformen er teknisk ”State of the art”, skalerbar og med brugervenlighed, performance og sikkerhed i højsædet. Implementeringstiden for en ny kunde er kort.

Primær målgruppe er produktionsvirksomheder der skal organisere og distribuere produktbilleder, kampagner og data til forhandlere, webshops og marketplaces med DAM og PIM via integrationer.

Sekundær målgruppe er organisationer og store virksomheder der benytter DAM til intern organisering og internt og ekstern distribution af brandmateriale, logoer og billeder, samtykker mv. via Office, Adobe og CMS plugins.

Virksomheden er GDPR compliant med årlige revisionsrapporter mv.

Nuværende og ønsket målgruppe er små og mellemstore virksomheder.

Kendskabsgraden til DAM og PIM systemer stiger markant i disse år - globalt.

Markedet er ekstremt kompetitivt, udviklingen går hurtigt og i takt med at kunderne får et højere kendskab til DAM og PIM stilles der også højere krav. Der vil med stor sandsynlighed ske en konsolidering over de næste år.

Vækstpotentiale vurderes stort, da målgruppen er global og dækker alle organisationer der har en marketing/kommunikationsafdeling.

Eksisterende brand position er god og der er tydeligt ”Product marked fit” både i og udenfor Danmark. Minimum 50% af nye salg er ikke DK kunder.

Med nuværende organiske vækst udelukkende via inbound salg forventes det at kunne fordoble ARR i 2022.

Organisationen er lille og fokuseret omkring udvikling af en stærk software platform.

Strategi input vedr. vækststrategi ønskes til inspiration i forhold til at sætte ambitionsniveaet vedr. tiltag omkring organisationsudvidelse og international vækststrategi. Afhængig af ambitionsniveauet kan der være behov for finansiering, men som udgangspunkt er det ikke et ønske.

Systemet har eksisteret i 20 år, men som et sekundært produkt til en konsulentvirksomhed. Det er først i løbet af de sidste 3 år at der har været fokus på at udvikle og vækste systemet som et start-up.

Spørgsmål til panelet

Underbyg gerne kort de 2-3 temaer eller spørgsmål som i pkt. 4 kun er i punktform.

1.Sparring vedr. global vækststrategi

Virksomheden ønsker input og sparring til international vækststrategi, evt. vha. partnerskaber for at kunne understøtte kunder og potentielle kunder globalt. Virksomheden får ofte spørgsmål fra potentielle kunder om der findes lokale partnere fx i US og Tyskland. I Singapore har virksomheden 2 lokale partnere der henvises til.

2.Sparring vedr. organisationsudvikling

Virksomheden ønsker input og sparring i forhold til organisationsudvidelse som bedst muligt kan understøtte vækst i kunder, men også økonomisk vækst og vækst af ansatte der giver en mere solid organisation. Pt er antal ansatte i virksomheden minimalt og de 2 partnere har mange kasketter på, hvilket sandsynligvis sænker vækstambitionerne af lavpraktiske tidsmæssige årsager.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software