, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: B2B energioptimerings koncept med stor succes i niche ønskes skaleret til andre brancher – SPRINGBOARD®

  • 16 Dec 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Energy Cluster Denmark, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. december 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. december 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden arbejder med branchespecifik energioptimering og rådgivning til storkøkkener, der i gennemsnit skaber besparelser på +10% alene ved ændret adfærd.

Kunden får et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som fx opvask og ventilation samt på alle individuelle apparater. Der leveres ekstremt nøjagtige data om el + vandforbrug til rådgivning på et langt højere niveau end hidtil.

Servicen sælges via partnere, energirådgivere, rådgivningsfirmaer o. lign.


Punkter til sparring

Virksomhedens ønsker, i samarbejde med de rette energirådgivere m.fl., at udarbejde energisparekoncepter skræddersyet til andre brancher med stort forbrug.

1. Hvilke brancher er mest motiverede for energibesparelser - primært el?

2. Hvor finder vi samarbejdsrelationer/ressourcer til at udvikle service til andre brancher?

3. Hvordan finder vi de rette samarbejdspartnere inden for bæredygtig energirådgivning?


Branche: Energi, Software/SaaS, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Kommunikation

Konceptudvikling

Partnerskaber

SDG – verdensmål

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden arbejder med branchespecifik energioptimering og rådgivning til storkøkkener, der i gennemsnit skaber besparelser på +10% alene ved ændret adfærd. Vi yder branchespecifik rådgivning, og ikke generisk energirådgivning.

Kunden får et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som fx opvask og ventilation samt på alle individuelle apparater. Der leveres ekstremt nøjagtige data om el + vandforbrug til rådgivning på et langt højere niveau end hidtil.

Der laves energirapporter, der udover det teknisk høje niveau også er tilpasset branchen. Vores mål er, i samarbejde med de rette energirådgivere, at udarbejde energisparekoncepter der er skræddersyet til andre brancher.

Succes i nuværende branche skyldes i høj grad at det er lykkedes at finde den rette samarbejdspartner, der udover at have stor indsigt i branchen også har en ”grøn agenda” og sætter bæredygtighed højt.

Produkt/ydelse

Vi hjælper virksomheder med at spare strøm, primært ved adfærdsændringer.

Hvilken løsning

Energirådgivning kombineret med præcise data i letlæselig rapport.

Forretningsmodel

Servicen sælges via partnere – energirådgivere, rådgivningsfirmaer o. lign.

Vi udlejer udstyr på projektbasis og supplerer med energianalyse. Efter endt projekt, tilbydes forlænget logning og rapportering (i opstart)

Forretningsmodellen er endvidere at virksomheden indkøber udstyr som udlejes til projekterne. Det betyder ret høj kapitalbinding og manglende fleksibilitet. Vi har muligheder for digitale løsninger, men her er vi i ret hård konkurrence. I dag tilbyder vi så småt de digitale løsninger i kombination med de fysiske løsninger.

Kunder

Vore kunder er energirådgivere i alle brancher. For nuværende er vi veletableret (markedsleder) industrikøkken sektoren, samt udfordrer i industrisektoren.

Markedet

Markedet er enormt. Alle virksomheder vil med fordel kunne gennemgå deres el / energiforbrug med vor løsning. Dog bør der være et forbrug af en vis størrelse fsva den fysiske løsning, men langt mindre med den digitale løsning.

Konkurrenter

Specifikt på vores løsning har vi ikke set konkurrenter, men der er flere der kan noget lignende. Blandt andet producenter af loggerudstyr, hvorfor vi i en eller andne udstrækning vil blive konkurrenter med vore leverandører. Et dilemma der indtil nu løses fint.

På den digitale løsning er der en række tilbud, ligesom virksomheder kan logge ind på offentlig database og trække egne tal.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Målet er at flytte forretningen fra projektbaseret rådgivning til abonnements baseret rådgivning ved at lade udstyret hænge i virksomhederne og levere perioderapporter til kontinuerlig opfølgning og forbedring af virksomhedens indsats for at spare strøm.

Ledelse og team

CEO med kommercielt mindset og erfaring med andre start ups indenfor bæredygtighed.

CTO med god teknisk og programmør baggrund.

Økonomi/finansiering

Grundet Corona er virksomhedens situation ikke optimal fsva. økonomien. Egenkapital og drift er for nuværende negativ, men grundet lavt omkostningsniveau skal der ikke meget til for at komme i positiv drift.

Status

Virksomheden har et koncept der virker og sælges (dog ikke i fuld skala pga. Corona). De indledende undersøgelser er lavet i to potentielt nye brancher, men vi mangler muligheder og ressourcer til at gennemføre tests, og partnere til at udvikle nye koncepter sammen med.

Vor udfordring ifbm. forsøget på at etablere os i andre brancher er at selvom vi kan konstatere interesse og behov for vores ydelse, er det ikke lykkedes at finde de rette samarbejdspartnere i nye brancher.

Vi har lokaliseret to interessante brancher, men der kan være andre der er mere relevante.

Vores primære udfordring er derfor at afklare om de brancher vi kigger ind i for nuværende, er de rette, samt at finde de rette samarbejdspartnere i disse brancher.

Spørgsmål til panelet

For virksomheden er branchen IKKE vigtig, da vi kan påvise besparelser, hvis de findes, uanset branche. Derfor er det vigtigste at finde de brancher der er mest motiverede pga. lovgivning, forbruger pres eller andet.

Udviklingsprojekter – vi er interesserede i at deltage i projekter hvor vores udgifter finansieres helt eller delvist. Derfor ønsker vi hjælp til at lokalisere de puljer eller projekter der er relevante for os.

Som skrevet ovenfor er det nuværende koncept´s succes i høj grad pga. den rette samarbejdspartner – derfor skal vi tiltrække de rette energirådgivere / energiselskaber / koncerner / virksomheder, der har samme mindset som os – at nedbringe energiforbruget.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software