, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Ambitiøs fintech startup udvikler automatisk og intelligent budgetløsning. Søger sparring på go-to-market strategi og kapital. – SPRINGBOARD®

  • 18 Jan 2022
  • 13:30 - 16:00
  • EY, kl 13:30 til 16:00 pa Værkmestergade 25, 8000 Aarhus
  • 6

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. januar 2022
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. januar 2022

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Hver 9. unge dansker slås med økonomien - et klart tegn på, at unge fortsat ikke har de samme forudsætninger for at skabe et sundt økonomisk fundament, når de starter deres voksne liv.

Virksomheden har udviklet en budgetløsning, der som den første på markedet automatisk udarbejder og løbende ajourfører personlige budgetter. Løsningen gør det nemt for alle at holde styr på økonomien.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor bl.a. den finansielle sektor samt følgende temaer:

1.Go-to-market strategi: Virksomheden ønsker sparring på valg af B2C vs. B2B, samt prissætning

2.Kapitalfremskaffelse: Virksomheden ønsker sparring på investor eller alternativ kapitalfremskaffelse


Branche: FinTech (finans og forsikring)

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalfremskaffelse

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Licensering

Partnerskaber

Prissætning

Salg

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Virksomheden har udviklet en budgetløsning, der som den første på markedet automatisk udarbejder og løbende ajourfører personlige budgetter for forbrugerne. Løsningen er også den første på markedet, der dækker over en række privatøkonomiske værktøjer, som gør det nemt for brugeren at undersøge og forstå konsekvenserne af sine økonomiske valg.

- Produkt/ydelse

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden fandt i 2018, at hver 9. unge dansker slås med økonomien. Konsekvenserne heraf udgør et alvorligt samfundsproblem, fordi: ”(...) rod i økonomien fører ofte til rod i tilværelsen. Det pavirker også de unges helbred, tryghed og livskvalitet, når der er minus på kontoen. Det må vi som samfund tage alvorligt – og hjælpe med at tage hånd om.”

Med budgetløsningen arbejder virksomheden på at forebygge økonomiske problemer ved at gøre det nemt for alle, uanset økonomiske forudsætninger, at etablere og vedligeholde en sund privatøkonomi, som de kan være tryg ved.

- Kunder & Forretningsmodel

Den primære målgruppe er identificeret som unge i alderen 18-35, hvis økonomiske situation ofte ændrer sig, hvilket gør et budget nødvendigt for dette segment. Løsningen udbydes som en abonnementsmodel, hvor brugerne betaler 19kr./mdr. eller 190kr./år for at få adgang til budgetløsningen.

Der er desuden genkendt et stort potentiale for at sælge løsningen på licens til banker, da den kan spare banken for den tid de bruger på manuelt at tilrette eller lægge et nyt budget for kunderne. På nuværende tidspunkt er der indgået et strategisk samarbejde med en mindre bank, der ønsker at tilbyde løsningen til deres kunder.

- Team

Virksomheden er stiftet af 3 partnere: En kvinde, der har flere års erfaring med privatøkonomi fra hendes tid hos Økonomicenteret, en mand, der er PhD-studerende i Fysik indenfor Machine Learning, og en kvinde, der uddannet økonom fra Aarhus Universitet. Tilsammen udgør de et stærkt team med en bred vifte af forskellige kompetencer.

- Status

Fra lancering i start juli indtil 31. oktober 2021 har over 125 brugere oprettet sig på Zimble Budget. På nuværende tidspunkt er 28 brugere betalende kunder.

- Vækstplan & finansiering

Der arbejdes på at rejse kapital til 1. fase af udviklingsplanen, der dækker over udvikling af en bedre skalerbar backend-løsning samt en web-app med fokus på brugervenlighed og god brugeroplevelse, hvilket er helt essentiel for, at forretningen kan vækste. Hertil skal der formentlig en investor med på rejsen.

- Ambition & vækstpotentiale

Virksomheden har gode vækstmuligheder i Danmark såvel som i resten af EU. Virksomheden bestræber sig på at blive den førende budgettjeneste i Danmark indenfor 3 år og i Europa indenfor 8 år.

Spørgsmål til panelet

1.Go-to-market strategi:

Før der lægges penge i videreudvikling af software ønsker virksomheden sparring på, hvorvidt der skal fokuseres på B2C eller B2B markedet. Herunder med tanke på go-to-market strategi og prissætning, der naturligvis varierer for de to markeder.

2.Kapitalfremskaffelse / investor:

Virksomheden er i dialog med Vækstfonden, der vil tilbyde et Startlån, når visse KPI’er er opnået. Virksomheden har mulighed for selv at lægge op mod halvdelen af den til Startlånet matchende medfinansiering. Der er desuden søgt en InnoBooster i efteråret 2021.

Der skal dog formentlig findes en investor til at matche den anden halvdel af Startlånet, og her ønskes konkret sparring på, hvordan dette gribes bedst an – fx. hvilke kompetencer / know-how, der ville være mest relevant at tilføje teamet.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software