, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

HYBRID: Simulationsudstyr til sundhedsfagligt personale. Sparring på go-to-market i DK, samt udrulning i Norden og EU. - SPRINGBOARD®

  • 30 May 2022
  • 13:30 - 16:30
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:30 pa hybrid, off- og online
  • 16

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 28. maj
  • TILMELDINGSFRIST: 28. maj

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler simulationsbaseret udstyr til færdighedstræning af sundhedsfagligt personale. Visionen er at øge kvaliteten og udbuddet af træningsudstyr til sjældne procedurer, hvor dødeligheden er høj.

Virksomheden har lavet et testsalg, med levering af produktet i foråret 2022 og flere universitetshospitaler har udvist stor interesse.

Ambitionen er at komme hurtigt ud på det europæiske marked grundet målgruppens størrelse.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende temaer:

1.Go-to-market, herunder værdikædebetragtning (virksomhedens placering i værdikæden).

2.Vækststrategi: hvordan sikres en bæredygtig forretning med kontinuerlig og vedvarende omsætning

3.Plan for nordisk og europæisk udrulning.


Branche: Medtech, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

B2B

B2G

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Problem og løsning

Under hektiske forhold kan selv erfarne læger opleve udfordringer. Det er oftest ved sjældne operationer, hvor der kan gå måneder eller år mellem udførelse, at lægen ikke er bekendt med proceduren og operationsudstyret. Dette kan føre til komplikationer ifm. operationen og påvirke patientens videre forløb negativt. Det er ofte en akut opstået situation, hvor lægen kun har få minutter til at udføre den livreddende operation. Der er derfor et ønske om at kunne træne operationerne og opnå rutine med det kliniske operationsudstyr i hænderne inden den akutte situation.

Ydelse

Virksomheden udvikler fysiske produkter til simulationsbaseret færdighedstræning, der giver sundhedsfagligt personale mulighed for at opretholde de nødvendige kompetencer indenfor operationer der udføres sjældent. Produkterne giver mulighed for at træne med det rigtige, kliniske udstyr i hænderne.

Kunder og marked

Kunderne er hospitaler med simulationscentre. I DK er dette derfor de fire Universitetshospitaler. Globalt anvendes hvert år 11 mia. DKK på simulationstræning på hospitaler. Dette har Statista estimeret vil stige til 21 mia. DKK i 2026.

Konkurrenter

Konkurrenterne er virksomheder, der producerer udstyr eller materiale, som understøtter kvaliteten af uddannelsen af sundhedsfagligt personale. Intern konkurrentanalyse af det europæiske marked viser, at de primære konkurrenter har 63% markedsandel. Virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne ved at have udviklet et produkt, der ikke er på markedet.

Forretningsmodel

Strategien er at anvende DK som testmarked, hvor virksomheden vil benytte det eksisterende netværk på DKs hospitaler til selv at sælge produktet. Derefter er forretningsmodellen at anvende forhandlere som led mellem virksomheden og kunden. Virksomheden er i kontakt med en forhandler, der vil sælge produktet i Skandinavien.

Status

Virksomheden har lavet et testsalg, med aftale om levering af produkt i foråret 2022. Virksomheden er derfor i den afsluttende del af produktudviklingen af første produkt. Virksomheden har desuden været i kontakt med de tre andre Universitetshospitaler i DK, samt et i Sverige, der alle har udvist stor interesse og ønske om at virksomheden vender tilbage, når produktet er klar til markedet.

Ambition

Virksomhedens ambition er at blive Europas førende indenfor udvikling af udstyr i høj kvalitet til simulationsbaseret færdighedstræning.

Team

Teamet består af de to founders, der begge er civilingeniører i sundheds- og velfærdsteknologi. Virksomheden udspringer af teamets fælles specialeprojekt. Teamet har derfor arbejdet tæt sammen længe og har et godt samarbejde. Virksomhedens CEO har ansvaret for projektstyring og administrative opgaver, mens CTO har ansvaret for produktudviklingen.

Spørgsmål til panelet

1.Go-to-market, herunder værdikædebetragtning (virksomhedens placering i værdikæden).

Virksomheden vil ikke varetage alle processerne i værdikæden ved go-to-market i Europa. Derfor ønskes der sparring på hvilke processer der skal outsources. Virksomheden påtænker at outsource salg, markedsføring og service.

2.Vækststrategi: hvordan sikres en bæredygtig forretning med kontinuerlig og vedvarende omsætning.

Når virksomhedens første produkt er færdigudviklet og solgt i EU, hvilken retning skal virksomheden da gå, for at opretholde løbende omsætning og vækste?

Virksomheden overvejer følgende strategier: at udvide produktporteføljen med nye fysiske produkter eller udbyde kurser på eksisterende produkter.

3.Nordisk og europæisk udrulning.

I DK er der fire kunder til det første produkt. Derfor er det nødvendigt med en strategi for hurtig udrulning udenfor DK.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software