, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Digitaliseret projektstyring og administration fra A-Z til SMV’ere i håndværkerbranchen. Sparring på online markedsføring og vækstplan – SPRINGBOARD®

  • 25 May 2022
  • 14:00 - 16:30
  • WE BUILD Denmark, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. maj 2022
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. maj 2022

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Startup´en udvikler et digitalt værktøj til SMV’ere i håndværkerbranchen, der digitaliserer og simplificerer hele processen fra tilbudsgivning, projektstyring til administrative opgaver og derigennem forbedrer det kvalitative og kvantitative tidsforbrug.

Det vurderes, at reduceret tids-, materiale, brændstofforbrug vil generere en forbedret lønsomhed på 15-20 % og reducere CO2-udledningen.

Primær målgruppe er de ca. 14.500 SMV håndværkervirksomheder.

Der findes pt. ikke et tilsvarende produkt på markedet, trods stor efterspørgsel. Der ses et stort vækst- og indtjeningspotentiale.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

1.Sparring til online markedsføring herunder strategi og eksekvering.

2.Sparring og input til vækstplan.

3.Virksomheden ønsker at udvide sit TECH-netværk og søger input til dette.


Branche: App, Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet:

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Marketing & Branding

Online marketing

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Idégrundlag

Virksomheden udvikler et digitalt værktøj til SMV’ere i håndværkerbranchen, der digitaliserer og simplificerer hele processen fra tilbudsgivning, projektstyring til administrative opgaver og derigennem forbedre det kvalitative og kvantitative tidsforbrug.

Det vurderes, at reduceret tids-, materiale, brændstofforbrug vil generere en forbedret lønsomhed på 15-20% og samtidig reducere CO2-udledningen.

Primære marked

Der eksisterer ca. 14.500 SMV håndværkervirksomheder i Danmark. De fleste virksomheder etableres af håndværkere, der ofte ikke har længerevarende, boglige uddannelser.

Virksomheden vil være med til at lette de administrative opgaver fra A-Z, så entreprenøren kan fokusere på dét, der skaber indtjening og værdi for den enkelte virksomhed.

Sekundære markeder

Alle virksomheder, med timelønnede og/eller projektrelaterede opgaver. Fx callcentre, rengøringsselskaber, byggemarkeder, ‘gør-det-selv-projekter’ mv.

Potentiale

Der findes pt. ikke et tilsvarende produkt på markedet, trods stor efterspørgsel. Den udarbejdede forretningsmodel indikerer et stort vækst- og indtjeningspotentiale.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software