, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: B2B Markedsplads accelererer den grønne omstilling af energiproduktionen - SPRINGBOARD®

 • 08 Jun 2022
 • 14:00 - 17:00
 • Dansk Erhverv, kl 14:00 til 17:00 pa Børsen, København K
 • 16

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 1. juni 2022
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 1. juni 2022

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har lanceret en markedsplads med globale vækstambitioner, som forbinder SMV'ere med udviklere af grønne energiprojekter og kan som de allerførste tilbyde SMV'ere, at de direkte kan matche deres elforbrug med nyopstillet grøn energi, på fleksible abonnementsvilkår.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende temaer:

1.  Hvordan forkorter vi salgsprocessen?

2.  Hvordan kan vi hjælpe kunderne med at øge værdien af løsningen?

3.  Hvordan markedsfører vi en ny markedsstandard?


Branche: Klima
Udviklingsstadie: Proof-of-Concept
Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsudvikling

B2B

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Kommunikation

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Salg

______________________________________________


Uddybende beskrivelse

83% af Fortune 500 virksomheder har klimamål og mange af dem stiller samme krav til deres leverandører. Derfor er der stor interesse blandt virksomheder i at sikre, at deres energiforbrug matches af nyopført sol og vind så de kan kalde sig CO2-neutrale uden af blive anklaget for greenwashing.

Der er mange energiudviklere, der er klar til at imødekomme deres behov, men de har behov for at indgå i en langvarig omfattende kontrakt med en meget stor corporate offtaker før de kan finansiere opførelsen af en ny vind- eller solpark. Derfor tegner de fleste store virksomheder i dag en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA), men den mulighed har mindre virksomheder ikke.

Vi bundler efterspørgslen efter grøn strøm fra SMVerne, hvilket giver udvikleren en samlet stor efterspørgsel, der sætter dem i stand til at bygge nye parker. Omvendt kan vi tilbyde den enkelte virksomhed fleksibilitet, da den aggregerede efterspørgsel fra de mange SMVere ikke svinger meget.

 • Løsning
 • Det er unikt at vi tilbyder SMVere en adgang til at bidrage til at der opføres mere grøn strøm, og unikt at vi tilbyder developere adgang til SMV-kundesegmentet.

 • Vi sikrer at SMVerne kan bidrage til at der opføres mere grøn strøm. Vi er de eneste der kan tilbyde dette uden krav om at man skal binde sig til lange strømkøbsaftaler.


Forretningsmodel

Vi er en markedsplads, vi sælger produktet på abonnement, og vi tager et cut af alle transaktioner.

 • Kunder

Kunderne er typisk SMVere med 50+ medarbejdere, der har en offentlig klimaprofil. I princippet kan vi betjene virksomheder i alle størrelser, men de største virksomheder som Apple, Chr. Hansen og Bestseller tegner typisk en Power Purchase Agreement, fordi det bedre kan betale sig.

 • Markedet

Vi er de første der kan tilbyde den fleksible løsning for SMVere, fordi vi har en helt unik aftale med en udvikler af vind og solparker.

 • Konkurrenter
 • Elselskaberne, der sælger ”grøn strøm”. Dette produkt har dog ikke nogen reel klimaeffekt og betragtes langt henad vejen som ren greenwashing
 • Opstillere af solpaneler på taget
  EnergiDanmark, Reel og developere der tegner Power Purchase Agreements
 • Vækstpotentiale/mål/ambition

Vi har globale ambitioner og ambitioner om at udvide platformen til at kunne rumme andre energiformer (f.eks. biogas). Pt er danske virksomheder lidt længere end de øvrige nordiske lande på klimaområdet, men vi forventer at klimaambitionerne vil øges alle steder – det er en entydig tendens. Danske virksomheder med produktion i udlandet har udvist interesse i produktet til deres faciliteter uden for Europa.

 • Ledelse og team

CEO og co- founder, baggrund i energibranchen, politik og internationalt diplomati

CSO og co-funder, erfaren salgsleder – med meget stort netværk blandt danske og nordiske virksomheder.

CTO og co-founder, erfaren CTO der netop er blevet del af teamet.

 • Økonomi/finansiering

Vi har netop modtaget finansiering, men er ellers bootstrapped.

 • Status – hvor langt er i.
 • - Vi har landet en unik samarbejdsaftale med en developer af vind og sol, og flere andre har udvist interesse
 • - Vi er i dialog med 100+ kunder
 • - Opnået finansiering

Spørgsmål til panelet

1. Hvordan forkorter vi salgsprocessen?

Alle virksomheder har klima højt på agendaen, og vi har let ved at åbne døre til de virksomheder vi gerne vil i kontakt med. Men den endelige købsbeslutning trækker ofte ud af følgende årsager:

 • Det er aldrig vigtigt at træffe beslutningen i dag – den kan altid udskydes til i morgen.
 • Mange virksomheder skal igennem de samme tankeprocesser før de kan træffe købsbeslutning (kan vi få solpaneler på taget? Kan vi investere i vores egen solpark? Kan vi tegne en power purchase agreement etc.?). Vi kender svarene på de fleste af disse spørgsmål, men de fleste virksomheder vil gerne selv undersøge det hele først.
 • Klima er højt prioriteret, og det betyder at selv relativt små økonomiske beslutninger involverer den øverste ledelse.


2. Hvordan kan vi hjælpe kunderne med at øge værdien af løsningen?

Virksomheder er interesserede i det rigtige klimavalg selvom det er dyrere. Men de vil også gerne sikre, at de kan få merværdi ud af det. Den merværdi kan komme i form af ekstern branding men også som employer branding, da mange virksomheder nævner medarbejderne som årsag til interessen.

3. Hvordan markedsfører vi en ny markedsstandard?

Det er en ny markedsstandard vi introducerer på markedet. Det er en fordel at være de første, men det skaber også udfordringer ifht. at forstå produktet. Vi vil derfor gerne drøfte med panelet hvordan:

 • - Vi skaber kendskab til denne model
 • - Vi sikrer tillid til at pengene reelt bliver brugt på at opføre ny grøn strøm. Mange kunder spørger til præcis hvor stor en del af pengene, der ender i vores lommer og hvor mange der ender hos energideveloperen
 • - Vi skaber anerkendelse af at vi udbyder højeste markedsstandard

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software