, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Digitale tvillinger målrettet byggepladser. SaaS-løsning til planlægning, registrering og dokumentation af fremdrift. - SPRINGBOARD®

  • 07 Jun 2022
  • 14:00 - 16:30
  • We Build Denmark, kl 14:00 til 16:30 pa Online, mødeplatform
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 30. maj 2022
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 30. maj 2022

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden konstruerer digitale tvillinger af byggepladser og anlægsprojekter fra billeder indsamlet med droner og fly, så planlægning og dokumentation finder sted med afsæt i målfaste og detaljerede 2D og 3D-modeller.

Fast follower strategi med egenudviklet software der operationaliserer den data der indsamles, og realiserer en mere intelligent byggeplads. Indsamlingen af data fra droner/IoT vil øges kraftigt og på sigt muliggøre ’near real-time’ digitale tvillinger. Globalt potentiale – DK oplagt testbed.


Punkter til sparring

1. Team. Skrøbeligt setup – der er brug for en strategi til at udvikle organisationen.

2. Værdikæde. Hvor i byggeriets værdikæde tilfører produktet størst værdi? Hvor er det bedst at sælge ind?

3. Timing. Hvornår er byggebranchen klar til dette niveau af digitalisering?


Branche: Software/SaaS, Byggeri
Udviklingsstadie: Proof-of-Business
Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Digitalisering

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner______________________________________________


Uddybende introduktion til virksomhed 

Radikal digitalisering af byggepladser med digitale tvillinger fra billeder indsamlet med droner og fly.

Virksomheden konstruerer digitale tvillinger af byggepladser og anlægsprojekter, så planlægning og dokumentation finder sted med afsæt i målfaste og detaljerede 2D og 3D-modeller.

Online får man indsigt i den aktuelle fremdrift på en byggeplads, dokumentation for udført arbejde og et værktøj til planlægning. F.eks. er der lovkrav om at vedligeholde opdaterede byggepladsplaner på byggepladser. Denne opgave kan nu digitaliseres og ajourføres direkte på byggepladsen ovenpå præcise kort og modeller af virkeligheden.

De digitale tvillinger skabes gennem en kraftig forøgelse af fotodokumentation/data fra byggepladser – indsamlet med drone eller fly. Data processeres efterfølgende med markedsledende software og udstilles til kunder gennem egenudviklet software som har funktioner specifikt målrettet byggepladser. Produktet skabes gennem 3 faser:

1) Dataindsamling

2) Processering

3) Præsentation

1) Dataindsamling vil i stigende grad ske i samarbejde med kunder der enten selv flyver droner eller har autonome droner installeret på byggepladser (horisont 3 år). For nuværende indsamles data enten via partnere eller ved at virksomheden selv flyver.

Kunder faktureres for oprettelse af byggepladsen – inkl. første dataindsamling. Efterfølgende indsamles data efter behov i byggepladsens levetid. Prisen afhænger af arealets størrelse, krav til opløsning, frekvens for dataindsamling, fly eller drone etc. Udgiften for en typisk byggeplads er kr. 12.500,- pr. opdatering.

Rådgiverhuse og landinspektører tilbyder lignende services til byggebranchen, men overlader typisk 3) Præsentation til f.eks. AutoCAD. Flere aktører flyver også selv droner og bruger online services som DroneDeploy til processen. Virksomheden løfter de ofte komplekse faser 1) og 2) og har udviklet tilpasset planlægningssoftware som byggeprofessionelle kan anvende til at operationalisere data.

Virksomheden arbejder på flere større projekter. Beach head-kunde for version 2 af softwaren er en større rådgivervirksomhed som med input har bidraget aktivt til udviklingen siden september 2021. Vækstpotentialet ligger i et fortsat fokus på det udførende byggeri (hvor digitaliseringen er begrænset) samt etablering af digitale tvillinger af kritisk infrastruktur og bygningsmasse generelt.

Fremtiden byder på en massiv forøgelse af billedmateriet fra byggepladser. Droner vil autonomt flyve med en højere frekvens på den enkelte byggeplads (dagligt) – og vil på sigt også flyve inden i bygninger under opførelse. Det næste computerparadigme spås at være ’metaverset’ – hvor omdrejningspunktet bl.a. er 3D, AR og VR. Virksomheden ser dette felt i naturlig forlængelse af den sammensmeltning af BIM og GIS som byggebranchen nødvendigvis må undergå.

Virksomheden er ejet af NN, cand.merc.dat, 51 år som har en baggrund indenfor softwareudvikling og som har arbejdet med droner og fotogrammetri siden 2014. Teamet består derudover af en pilot (deltid) og en studerende. Bruttofortjeneste i 2021 på kr. 600.000,-.


Spørgsmål til panelet

1. Team. Produktet har potentiale og fortjener større udbredelse end hvad en enkelt mand kan klare med gode bidrag fra deltidsansatte. Skal der tiltrækkes medstiftere/partnere og vokse organisk - eller skal virksomheden søge samarbejdspartnere blandt softwarevirksomheder? Er virksomheden en del af byggebranchen – eller en softwarevirksomhed der leverer et værktøj til byggebranchen?

2. Værdikæde. Byggeriets værdikæde er kompleks – og produktet skaber værdi i forskellige faser. Meget tidligt ved renoveringsprojekter (digital tvilling af bygning der skal arbejdes på – målgruppe: arkitekter/developere) over konkret planlægning på en byggeplads (målgruppe: byggeledelsen i skurbyen) til dokumentation (målgruppe: advokater i efterfølgende slagsmål om hvorfor der ikke blev bygget som aftalt, til tiden og til aftalt pris). Hvor i værdikæden skal produktet sælges ind? Hvordan arbejdes der systematisk med at anskueliggøre den værdi der tilføres og som derfor kan retfærdiggøre en ny budgetpost til en digital tvilling?

3. Timing. Byggebranchen er konservativ og det udførende byggeri er kun ringe digitaliseret. Er virksomheden for tidligt ude med et digitalt produkt til en målgruppe der er mere tryg med et magnetisk whiteboard til byggepladsplanen? Hvad bør strategien være indtil fremtiden (begrænset af IT-modenhed, drone-autonomi og lovgivning) også indfinder sig på byggepladser?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software