, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Helhedsorienteret bæredygtig arkitektrådgivning med målbar og mærkbar effekt. Sparring til skalering og nye digitale simuleringsværktøjer. - SPRINGBOARD®

  • 10 Jun 2022
  • 13:00 - 15:30
  • We Build Denmark, kl 13:00 til 15:30 pa Online, mødeplatform
  • 18

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 7. juni
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 7. juni

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden yder helhedsorienteret arkitektrådgivning inden for bæredygtig arkitektur og planlægning med målbar og mærkbar effekt. Ved hjælp af digitale værktøjer simuleres forskellige løsninger for at opnå det fulde potentiale af ethvert projekt.

Kravene til energikrav, dagslys og ressourceforbrug har stor betydning for en bygningens samlede økonomi. Da ca. 80 procent af totalomkostningerne er fastlagt i de første projektfaser, er det en god investering at sikre de bedste løsninger fra starten.

Vækstpotentialet er stort grundet fokus på effektivitet, ressourceforbrug og øgede myndighedskrav til bygningsperformance. Fra 2023 indfases krav i til livscyklusvurdering i alt nybyggeri.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

1. Skalering/vækst. Virksomheden ønsker sparring til at tage det næste skridt i vækstrejsen.

2. Input til nye ”bredere” digitale simuleringsværktøjer omkring bygningsperformance.

3. Hvordan tydeliggøres den unikke helhedsorienterede rådgivning som er i tråd med tidsånden?


BrancheFN’s 17 Verdensmål, Byggeri, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Uddybende beskrivelse af virksomhed

Produkt/ydelse

Arkitektfirmaet løser klassiske arkitektdiscipliner jf. ydelsesbeskrivelser i alle faser af byggeriet. Metodikken hvormed ydelserne leveres er med fokus på en helhedsorienteret rådgivning, hvor arkitekturen er midlet og ikke målet. I den helhedsorienterede rådgivning involveres alle interessenter tidligt i projekteringen og alle beslutninger kvalificeres ved hjælp af et fælles grundlag ved projektstart og simulering af konsekvenserne ved hjælp af datadrevne processer og faglig erfaring.


Vækstpotentiale/mål/ambition

Målet og ambitionen for virksomheden er at være toneangivende indenfor bæredygtig arkitektur drevet af evidensbaret analyser, hvor arkitekturen er midlet til et byggeri som imødeser fremtidens krav til det byggede miljø. I først omgang på Fyn og med tiden national.


Ledelse og team

Ledelsen består af to unge arkitekter, uddannet fra Aalborg Universitet, med erfaring fra diverse tegnestuer i DK. Ingen i ledelsen har nogen erfaring eller uddannelse indenfor projektledelse. Al drift er forløbet med support fra virksomhedens netværk og learning by doing. Udover ledelsen er der ansat en arkitekt og en konstruktør med speciale indenfor IKT-ledelse.


Status – hvor langt er virksomheden

Arkitektfirmaet er startet ultimo 2020 med to arkitekter som ejer 50% hver. I dag er der ansat fire inkl. ledelsen. Det seneste år har fokus været på mindre og mellemstore private projekter, samt etablering i passende lokaler. Tilføjelsen af bygningskonstruktøren markerer ønsket om et stort kompetenceløft og det næste trin i firmaet rejse.


Spørgsmål til panelet

1. Skalering/vækst. Virksomheden ønsker at tage det næste skridt i vækstrejsen og markere sig i markedet som en solid samarbejdspartner for bygherre med ambitioner inden for arkitekturen og bæredygtigt byggeri.

2. Input til nye innovative digitale simuleringsværktøjer omkring bygningsperformance. De nødvendige kompetencer skal tilegnes og samarbejdspartnere findes.

3. Unikhed. En af de store udfordringer er hvorledes virksomheden kan differentiere sig i markedet og tydeliggøre, at der leveres en unik rådgivning som er i tråd med tidsånden.


______________________________________________


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software