, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Automatisk tegnsprogstolkningsservice for døve via kunstig intelligens app. Sparring på go-to-market strategi. - SPRINGBOARD®

  • 23 Jun 2022
  • 14:00 - 16:00
  • VIA University, kl 14:00 til 16:00 pa Hedeager 2, 8200 Aarhus
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. juni
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. juni

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Tolkning kræver i dag menneskelige ressourcer, som er omkostningstungt. Det koster 3 mia. kr./året i Danmark og dækker kun 21% af den døves vågne timer. Vi udvikler en app, som tilbyder en intelligent, nem og anvendelig tolkeservice for døve. Appen bruger den nyeste form for AI og virker både på smartphone og PC.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende temaer (prioriteret rækkefølge):

1. Go-to-market strategi, herunder fokus på forretningsmodel, markedsføring, vækst og ekspansion.


Branche: FN’s 17 Verdensmål, App, Software/Saas, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering
Udviklingsstadie: Proof-of-concept
Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Licensiering

Marketing & Branding

Patenter/IPR

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner 


______________________________________________

 

Uddybende beskrivelse

Tolkning kræver i dag et menneske, og det betyder omkostninger til lønninger og transport. Dette koster alene i Danmark 3 mia. kr./året og dækker kun 21% af den døves vågne timer. Menneskelig tolkning er derfor både dyrt og langt fra dækkende. Globalt set er problemet endnu større, da det er den enkelte døve, der ofte skal betale. Problemstillinger med tolkning i DK i dag:

1.Tolkning koster min. 650 kr./time

2.Ventetiden er 1-2 uger.

3.Stor mængde administration.

Vores oversættelsesservice er en todelt løsning:

1.Oversætter tegnsprog til tale/tekst, ved at den døve ses med kameraet på mobilen. Vores AI finder 549 unikke punkter på den døve, hvorpå det udførte tegn estimeres. Efterfølgende kontrollerer vores AI den fulde sætning med henblik på helheden.

2.Oversætter tale/tekst til tegnsprog, som vises med en avatar, hvor alt materiale kan præsenteres på tegnsprog.

Vores AI tolkeservice er on demand, uden administration, koster os 2,24 kr./pr. time og sætter os derfor rigtig stærkt på markedet.

Vi bruger den nyeste forskning inden for AI. Frem for at se på hele billedet, ser vi på 549 unikke punkter på kroppen, der gør det muligt at udvikle tolkeservicen, så den kan bruges på en smartphone. Nuværende AI-løsninger kræver store mængder data for at virke, og det findes ikke til tegnsprog. Tidligere forsøg på at oversætte tegnsprog har krævet ca. 75 eksempler for at lære bare ét tegn. Vi gør det muligt at lære ét tegnmed én enkelt video. Revolutionen opnås med vores egenudviklede datagenereringsmetode, som laver 500 tegneksempler ud fra 1 video.

Vi har stor erfaring med udvikling af industri AI-løsninger. Teamet består af en Ph.d i AI samt en robotteknologi- og softwareingeniør. Det skaber en stærk teknisk baggrund for at løse problemet. I DK er vores kunder Den Nationale Tolk Myndighed (DNTM), kommunerne og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV). Vi arbejder med DNTM for at lave et pilotprojekt, hvor vores service tilbydes som et tolke alternativ. DNTM ser potentiale i produktet og tror, at det kan revolutionere tolkeindustrien. Vi arbejder med CKV på et pilotprojekt, for at tilbyde vores service til døve børn. Samtidig giver centret anbefalinger til alle Danmarks kommuner og vil derfor være en indgangsvinkel til at få bragt vores produkt ud til kommunerne. Vi arbejder desuden også med den døve slutbruger. Her samarbejder vi med Dansk Døve Ungdom, som har anbefalet projektet.

Internationalskalering sker ved at vi udgiver vores service i Norge, da deres tegnsprog minder mest om det danske. Herefter Sverige, da de er dét land med flest døve i Skandinavien. Sverige har en årlig omsætning på 14 mia. kr.

Fokus skifter herefter til det mest anvendte tegnsprog i verden: Amerikansk tegnsprog. USA indtages og forretningsmodellen tilpasses brugerbetaling for at dække lande med mindre velfærd.


Spørgsmål til panelet

- Hvordan får man bygget en konkurrencedygtig forretningsmodel, på et marked hvor slutbrugeren ikke forventer at skulle betale for ens service?

- Hvordan får man bredt sit produkt ud til et marked der er meget spredt, og indeholder socialt udsatte som ikke kan høre, læse eller anvender digitale medier?

- Hvordan bedømmer man det bedste sted at ekspandere og hvordan tager man sin succes med videre i en ekspandering?

______________________________________________

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software