, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Etableret virksomhed med innovativt produkt indenfor lufthavnssikkerhed søger strategisk partner/køber til at sikre markedsadgang til et globalt marked i vækst. - SPRINGBOARD®

 • 22 Sep 2022
 • 13:30 - 16:30
 • EY Aarhus, kl 13:30 til 16:30 pa Værkmestergade 25, 8000 Aarhus
 • 14

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 15. september
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 15. september

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har en kontrakt med en slutkunde på udvikling af næste generation af produktplatformen til effektivisering af securityprocessen. Denne kunde dækker alene et geografisk marked med en værdi på 100-150 mio. kr/år.

 • Virksomheden vil udnytte denne mulighed i søgningen efter en strategisk partner og optimere virksomhedens værdi for den rette køber.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

·         Målrettet og professionel søgeproces efter den rette strategiske partner/køber

·         Modeller for overdragelse af virksomheden herunder timing og udvikling af den ideelle organisation set med købers øjne.


Branche: Maskiner og maskinindustri

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Midtjylland


Kompetencer i panelet:
Bestyrelsesarbejde
Exit strategi
Finansiering & Kapitalrejsning
Internationalisering
Strategi og vækstplaner

______________________________________________

·         Virksomheden udvikler, producerer og leverer komplette transportanlæg til de securitylinjer, der benyttes til kontrol af flypassagerer håndbagage i internationale lufthavne.
·         Jo flere passagerer, der kan komme hurtigt og effektivt igennem securitykontrollen jo bedre forretning for lufthavnen. Der er stor fokus på effektiviseringer, automatisering og andre muligheder for at spare personale.
·         Vores løsninger har et højt passager-flow, høj effektivitet (automatisering), kan nemt kundetilpasses via et modulært byggesystem og har et godt æstetisk design.
·         Lufthavnen køber transportanlægget og typisk også en 5-10-årig servicekontrakt. Afhængig af konkurrencesituationen og projektets størrelse kan virksomheden opnå dækningsgrader på 30-45% på anlægsdelen, og på servicekontrakterne er dækningsgraden typisk på 70-80%.
·         Virksomhedens fokus er på europæiske lufthavne. Virksomhedens nuværende kunder er primært i Skandinavien.
·         Den nye udviklingskontrakt er adgangen til det tyske marked. Som led i udviklingen skal anlægget testes med passagerer i en stor tysk lufthavn.
·         Konceptet er relevant for to målgrupper af lufthavne: A. Store internationale lufthavne, hvor konceptet markant kan effektivisere processen uden at kræver yderligere plads. B. Små, regionale lufthavne med høje securityomkostninger ift. passagerantallet. Der er 500 lufthavne i Europa, heraf ca. 400 lufthavne ”små”, dvs. med mindre end 4 mio. passagerer/år
·         Vores konkurrenter er internationale producenter af de røntgen scannere, som indgår i en sådan securitylinje. (Smith Detection, Leidos, Rapiscan, Nuctech). Disse producenter har enten selv udviklet transportløsninger eller har opkøbt andre konkurrenter, for at kunne tilbyde komplette turn-key løsninger.
·         Vores ambition er at udvikle og overdrage virksomheden til den rette strategiske køber indenfor en tidshorisont på max. 5 år.
·         Corona-perioden betød nedlukning af lufthavnene, massive tab og udsatte investeringsplaner. Virksomheden har tilpasset sin organisation og omkostningsbase til den situation. Virksomheden vandt ingen nye projekter i perioden 2020-2021.
·         Virksomheden har haft nogle få uformelle samtaler med et par strategiske købere, som indtil nu ikke har bragt noget mere konkret med sig. Udviklingskontrakten i Tyskland løber frem til 2024. I samme periode forventes det at konceptet sælges til 2 andre lufthavne.

  ______________________________________________


  CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
  Powered by Wild Apricot Membership Software