, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

HYBRID: Unikt nyudviklet trykprøvningsapparat til byggebranchen. Sparring på go2market strategi, samarbejdspartnere og kapital. - SPRINGBOARD®

 • 04 Oct 2022
 • 14:00 - 17:00
 • Vækstfonden, kl 14:00 til 17:00 pa Strandvejen 104, 2900 Hellerup
 • 13

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 26. september
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 26. september

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler, producerer og sælger/udlejer et apparat til byggebranchen, som viser bygningers tæthed.
Produktet gør, at håndværkere, entreprenører og bygherre løbende under byggefasen kan sikre, at bygningen overholder kravet ved slut test.
Det generelle problem branchen kæmper med er at opnå tilstrækkelige tætte byggerier ift. lovkrav. 40% dumper den endelige tæthedsprøve. Er fejlen stor kan det koste mere end 500.000 kr. grundet dagbøder, genhusning og udbedringsomkostninger.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

 • 1. Go2market strategi, herunder samarbejdspartnere.

 • Strategien er indtrængning i markedet via interne kontakter til købere. Ved opskaleringen tænkes salgssamarbejder med fx byggemarkeder samt salg via intern webshop. Hvad mener panelet?

 • 2. Kapital og kompetencer til opskaleringen af salg, da virksomheden ikke selv besidder disse.

 • 3. Underleverandør udfordring ift. levering af en vital komponent. Sparring på løsning, hvilke muligheder ses. Skal virksomheden evt. selv udvikle komponenten?

Industri: Energi, Elektrisk udstyr/elektronik, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: København

Kompetencer der efterspørges til panelet:

 • Afsætning & Distributionskanaler
 • B2B
 • Distributionskanaler
 • Finansiering & Kapitalrejsning
 • Forretningsmodeller
 • Forretningsudvikling
 • Markedsanalyse
 • Marketing & Branding
 • Prissætning
 • Salg
 • Strategi og vækstplaner


Herunder ses produktet i drift ved en række bygninger, som alle har dumpet den endelige tæthedsprøve. Nu kan håndværkeren selv finde og udbedre fejl i bygningen indtil tætheden er i orden og opfylder lovkravet, hvilket fremtidigt er en proces, som bør/kan gøres løbende i byggeriet.

  

Ideen til produktet er opstået gennem +17 års erfaring med trykprøvningsbranchen, hvor behovet for et trykprøvningsapparat udviklet specifikt til håndværkeren er observeret. I dag dumper 40% den endelige trykprøve og hvis fejlen er stor, kan det koste mere en 500.000 kr. grundet dags bøder, genhusning og udbedringsomkostninger. Den endelige trykprøve må først udføres når bygningen står færdig, og skal bestås før ibrugtagningstilladelsen udstedes. Her er klimaskærmen (dampspærren) lukket med fx gips og færdigmalet, hvilket skal rives ned hvis fejl skal udbedres.

Det udviklede produkt gør det muligt for håndværkeren nemt at se bygningens tæthed løbende i byggefasen, så eventuelle fejl udbedres i rette tid og derved opnås der en ro og sikkerhed for, at det udførte arbejde er acceptabelt og opfylder lovkravet ved den endelige trykprøve, hvilket gør at meromkostninger, forsinkelser og spild kan undgås.

Der eksisterer andre mere avancerede løsninger til at udføre trykprøver på markedet, disse er udviklet til professionelle trykprøvningsvirksomheder, og henvender sig ikke til håndværkeren, da betjeningen samt opsætningen er meget omstændig og kræver en grundig instruks. Så der er pt. et hul i markedet på et udstyr der henvender sig direkte til håndværkeren.
Foruden krav om trykprøvninger, er de stigende energipriser, øget fokus på energioptimering ift. den grønne omstilling, samt reducering af ressourcespild i byggebranchen vigtige salgsparametre.

Udviklingen er nu så langt, at salg skal igangsættes. Pt. har virksomheden komponenter til at producere 25 enheder i løbet af okt-nov-dec.
Salget forventes at starte midt oktober, hvor der i udgangen af januar skal være solgt 10 stk. og de resterende enheder skal sælges hen over foråret. Salget skal foregå via. internt netværk, kunderne arbejder i byggefirmaer som ejer kender gennem eksternt trykprøvningsfirma.

Den primære branchegruppe produktet henvender sig til er tømre- og totalentreprisevirksomheder som primært er ansvarlige for bygningers tæthed. Der er registreret 29.686 af disse i Danmark, hvor det via internt branchekendskab estimeres at 25% (7.422) arbejder med klimaskærmen. Salgs-målet er for første 1/2års salg 25 stk., næste halvår 50-100 stk. hvilket anses som realistisk, da alt salg skaffes internt via firmaets kendskab til byggefirmaer, samt via en række åbent hus-arrangementer ved trælaster.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software