, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Aarhus-virksomhed skaber omsorgsspektakel gennem oplevelsestilbud til store og små. Søger sparring til forretningsmodeller og konceptudvikling. - SPRINGBOARD®

  • 01 Nov 2022
  • 13:30 - 16:30
  • Krifa, kl 13:30 til 16:30 pa Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 25. oktober
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 25. oktober

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Omsorg, trivsel og nærvær mellem mennesker. Alle afledte effekter, som økonomisk ikke kan måles i BNP. Noget som alle vi mennesker har brug for, fordi vi er gensidig afhængige af hinanden. Gennem forløb, foredrag og kurser tilbyder virksomheden et samlingssted, hvor omsorg, trivsel og nærvær til børn og voksne er i centrum. Hvor relationer kan dannes og spire.

Vi må ikke kun være et samfund, der kun fokuserer på vækst, konkurrence og effektivitet.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

1. Forretningsmodeller. Skal virksomheden have én overordnet forretningsmodel fx ren abonnement for adgang og brug? Skal der være forskellige forretningsmodeller alt efter ydelse? Indspark til salg.

2. Virksomhedsdrift og handlingsplan. Sparring til drift af virksomhed og handleplaner, så vi overholder økonomiske mål og vækster i organisk tempo.

3. Konceptudvikling. Er der plads til flere koncepter? Sparring til nuværende. Er konceptet tydeligt?

Branche: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport)

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Midtjylland

Kompetencer i panelet:
Forretningsmodeller
Konceptudvikling
Prissætning
Salg
Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Idegrundlag: Virksomheden er skabt ud fra tankerne om menneskers gensidige afhængighed. Vi er en social art og kan ikke leve uden hinanden. Derfor tilbyder virksomheden et samlingssted for småbørnsfamilier, hvor nye relationer kan dannes og udvikles. Hvor trivsel, omsorg og nærvær er i centrum. “Det kræver en landsby at opfostre et barn”. Den landsby mangler vi i Aarhus Kommune.

Ydelser: Virksomheden tilbyder oplevelser i form af undervisningsforløb og kurser, som udbydes i varierende længder i 8 uger og op til 6 måneder. Der udbydes også enkeltstående events i form af foredrag, loppemarked og fællesspisning.

Forretningsmodel: Månedlig abonnement, klippekort og enkel transaktioner.

Målgruppe: Den primære målgruppe er forældre, der selv passer deres børn i hverdagen og de sekundære målgrupper er barslende, og udearbejdende småbørnsforældre. Virksomheden løser deres problem for et let tilgængeligt fællesskab med andre i samme livsfase. Et behov for netværk og familiært mødested, som er indrettet i børnehøjde.

Markedet + konkurrenter: I Aarhus Kommune tilbydes ikke et lignende samlingssted for målgrupperne. Modsat KBH, hvor 5 steder eksisterede og 1 i Odense. Konkurrenter er sportsforeninger, FOF, offentlige rum som legepladser, DOKK1, private legegrupper og kirkerne.

Ledelse: Ledes af tre stiftere: Én oplevelsesøkonom, én pæd. psyk. og én cand.ling.merc. Én har erfaring med drift af selvstændig virksomhed fra tidligere.

Ambitioner: Ønsker at skabe egen arbejdsplads (løn til alle tre stiftere i 2. regnskabsår), og en virksomhed, der bidrager positivt til lokalsamfundet og stifternes egen livskvalitet. Stifterne ønsker at skabe en livsstilsvirksomhed med fokus på at leve efter egne værdier, i eget tempo og selv definere succes.

Finansiering: Virksomheden finansieres af stifternes opsparing. Har lejet lokaler på 150 km2 i Aarhus C. Husleje er den væsentlige faste udgift. Derudover løn til undervisere.

Status: Virksomheden er stiftet 2. juni 2022 og arbejder på koncepter og værditilbud til målgrupperne. Er synlige på sociale medier i form af Instagram og Facebook, hvor der dagligt interageres med potentielle kunder. Der er lige nu 25 faste betalende kunder til legestuerne og 30 betalende kunder til holdundervisning. Søger sparring til forretningsmodellerne, koncept og virksomhedsdrift.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software