, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Igangværende SMV turn-around med yngre ledelsesteam - sparring på salgsstrategi, finansiering af R&D/produktion og nye kompetencer til bestyrelsen - SPRINGBOARD®

 • 13 Oct 2022
 • 13:00 - 16:00
 • Favrskov Erhverv, kl 13:00 til 16:00 pa Skovvej 18, 8382 Hinnerup
 • 15

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 6. oktober 2022
 • TILMELDINGSFRIST: 6. oktober 2022

Registration is closed

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har siden 2018 gennemgået et turn-around, og består nu af en ung dynamisk gruppe medarbejdere, dog uden den store forretningserfaring. Vi har det seneste år landet flere større kundeaftaler. Vi er ikke færdige med vores turn-around for vi møder hele tiden nye ”svage led”. Grundet en mindre økonomi har vi til tider svært ved at sige nej til opgaver, hvilket gør at vi til tider har meget, meget travlt.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

 • 1. Salgsstrategi
 • 2. Investerings-/finansieringsplan
 • 3. Nye kompetencer/yderligere professionalisering af bestyrelsen


Branche: Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Market

Kompetencer til panelet:

 • Salg
 • Finansiering & Kapitalrejsning
 • Bestyrelsesarbejde


Virksomheden er stiftet i 2004 som et joint venture mellem danske investorer og en tysk teknologi-virksomhed, som ønskede know-how til Tyskland. Finanskrisen i 2008 betyder at disse planer bliver lagt på hylden, og de danske ejere køber de tyske partnere ud i 2009.

I 2017-2022 gennemgår virksomheden et ejer/generationsskifte. Den økonomiske situation i virksomheden er meget alvorlig, da perioden 2015-2017 er præget af faldende indtjening, og ustabil produktion, samt meget høje faste udgifter. De nye ejere støtter virksomheden økonomisk og muliggør fortsat drift. I 2022 har den sidste af de tidligere ejere solgt sine aktier og forladt sin bestyrelsespost. Det betyder at CemeCon nu vil afsøge muligheden for at hive flere investorer ind og udvide bestyrelsen med relevante kompetencer.

Siden 2018 har virksomheden vækstet 10%/år på omsætningen, og har stabiliseret sin økonomi dog blev der ikke nået break-even i 2021 som forventet. Dette forventer vi i 2022 hvor vi allerede har overhalet omsætningen for 2021 (ultimo august).

Vi optimeret og gennemgået vores produktion, gearet til ISO9001 certificering og til fremadrettet vækst. Takket være investorerne har det været muligt at investere i nyt produktionsanlæg, renseanlæg samt en række andre mindre forbedringer, som har sænket leveringstiden, forbedret kvaliteten og gjort virksomheden mere konkurrencedygtig. Dog er der stadig mange af områder hvor vi kan optimere produktionen og der vil ligge betydelige omkostninger stadig de næste år.

I perioden 2017-2022 har virksomheden opbygget en R&D afdeling op, som nu tæller 4 personer + direktøren. Her udvikles nye processer/produkter, som implementeres i virksomhedens portfølje. Implementering er svær da validering af nye produkter er vanskelig og dyr da vi ikke selv har udstyr til at validere produkterne. Dette betyder at produktlanceringen ofte er langsommelig og nogle gange løber ud i sandet.

Samtidig styrer R&D al dokumentering og optimering af produktionen. R&D deltager løbende i projekter, både Danske og EU. Vi har bl.a. gennem et støttet projekt vist hvordan vores produkter kan hjælpe med at sænke strømforbruget fra produktionslinje med op til 30%.

R&D er selvfinansierende (siden 2022) og arbejder med udvikling af nye produkter sammen med større kunder og samarbejdspartnere. R&D er også ansvarlig for konsulentopgaver for kunder som i 2022 vil stå for forventet 3 mil. dkk i omsætning.

Virksomheden har i dag en række store kunder, som er store globale virksomheder, men som repræsenterer en forholdsvis lille del af omsætningen. Ved at deltage i seminarer, workshops og gennem netværk, får virksomheden skabt kontakt til disse, og igangsat test af produkterne. I de fleste tilfælde er tests langvarige, og interessen undervejs forsvinder, selv om produkterne virker efter hensigten. Der bruges mange ressourcer på opfølgende arbejde, som sjældent munder ud i mersalg, da vi enten ikke kommer igennem til beslutningstager, eller der ikke er nok overskud/overblik hos kunden til at implementere.

I dag har virksomheden tre primære indtægtskilder:

 • 1) Overfladebehandling som service
 • 2) Deltagelse i forskningsprojekter
 • 3) Konsulentydelser

Organisk vækst er mulig, men er kapital- og ressource-tung, specielt på udstyrssiden. Derfor arbejder vi med koncepter omkring licensing eller salg af vores processer og know-how (i Europa), samt joint-ventures (udenfor Europa). Ledelsen bliver dog fanget i drift og ressource-mangel, som gør det svært at komme i mål med disse projekter, og de ender derfor ofte som zombie-projekter, som suger ressourcer ud af virksomheden uden aldrig at bidrage positivt.

Virksomhedens salg har historisk fokuseret på løsning af konkrete problemer (slid, påklæbning etc) i produktioner, og forbedring af levetid på værktøj, dvs teknisk salg. Virksomheden er nu ved at skifte fokus til miljø, energioptimering og procesoptimering, da kunder ofte kan opnå større produktivitet, og lavere energiforbrug ved brug af vores produkter, hvilket fører til store, direkte besparelser for kunder. Dette vil også give virksomheden større omsætning, da virksomheden ville blive brugt præventivt og i langt større omfang. Virksomheden mangler dog redskaber, kompetencer og netværk til denne slags salg.

Uddybning af sparringområder:

 • 1. Salgsstrategi
  • a. Segmentering af kunder og mere målrettet arbejde mod kunder med størst potentiale
  • b. “Closing" af større kunder, etablering af faste aftaler, fastholdelse og maksimering af omsætning på eksisterende kunder
  • c. Redskaber til at ramme ledelsen i større virksomheder, og ikke kun "gulvet”
 • 2. Nye kompetencer/yderligere professionalisering af bestyrelsen.
  • a. Økonomi/finansiering
  • b. Strategi, både i salg og udvikling
 • 3. Investerings-/finansieringsplan
  • a. Investering og finansieringsplan for nødvendige investeringer i R&D, for at kunne tilbyde en bredere portefølje af analyse/karakteriserings-ydelser
  • b. Langsigtet investeringsplan for produktionen, inklusiv nyt udstyr og optimering af workflow


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software