, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Medtech startup med innovativ telemedicinsk B2B/B2C løsning til blodtryksmålinger søger sparring til branding, organisationsudvikling og mulig pivotering af oprindeligt projekt - SPRINGBOARD®

 • 26 Oct 2022
 • 13:30 - 16:30
 • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus C
 • 11

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag d. 21. oktober
 • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag d. 21. oktober

Registration is closed

  

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden egenudvikler en digital løsning til blodtryksmåling, til anvendelse af både læger og patienter i den primære sektor.

Undersøgelser udført af virksomheden selv hos både ansatte i sundhedsvæsnet og patienter med forhøjet blodtryk har påvist et behov for både bedre information til patienter, og et system der sikrer en bedre datakvalitet i den enkelte måling.

På nuværende tidspunkt oplever de mere end 1 mio. blodtrykspatienter at mangle helt basal information om deres sygdom. Samtidig oplyser lægerne om fejl i 36% af de årligt foretagne målinger. Det svarer til mere end 180.000 målinger uden reel værdi. Det medfører stor usikkerhed hos patienterne, og særdeles store sundhedsøkonomiske udgifter.

Vores løsning løser teknologiske udfordringer med datakvaliteten, og via en kombineret community/informationsplatform, giver vi patienterne overblikket over deres egen sitaution tilbage.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

  1. 1. Hvordan skabes bedst muligt en brandidentitet, der gør os let identificerbare overfor vores kundesegment(er)
  2. 2. Med forventning om snarligt behov for organisatorisk vækst, ønsker vi sparring på hvordan en sådan opgave kan løses. Kan aktive investorer eventuelt være en del af løsningen?
  3. 3. Virksomheden står i en situation hvor en mulig pivotering af det oprindelige projekt er i spil. Vi ønsker sparring på hvad der taler for og imod.


  Branche: Internet, App, Hardware, Software/SaaS, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

  Udviklingsstadie: Pre-/Proof of Concept

  Region: Midtjylland

  Kompetencer i panelet:

  • Finansiering & Kapitalrejsning
  • Forretningsudvikling
  • Online marketing
  • Organisationsudvikling
  • Salg

  Virksomheden har identificeret et hul i markedet for blodtryksmåling. Til trods for at Danmark er højt digitaliseret, og generelt har et højt niveau i sundhedsvæsnet, er der indenfor telemedicinske systemer stor plads til forbedring.

  De mere end 500.000 årlige målinger der bestilles alene af de praktiserende læger, indeholder mange elementer af manuel behandling gennem processen. Det giver anledning til flere forskellige typer af fejl, og et uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug hos de sundhedsfaglige i forsøget at rette op på tingene.

  Vi tilbyder et egenudviklet blodtryksapparat der som det eneste i DK kan kommunikere og sende data helt ude fra selve apparatet, og hele vejen igennem til lægens computer. Andre producenter vil påstå at de kan det samme – men deres løsning er reelt set muligheden for at levere data på en PDF, som patienten efterfølgende kan sende til lægen via mail. Denne løsning er primært B2B, og henvendt til lægerne.

  Derudover tilbyder vi en løsning til patienterne (B2C), i form af en applikation til mobile devices. Applikationen kan både forbindes med eventuelle eksisterende trådløse devices patienten selv måtte have, og leverer derudover også opdateret viden om blodtryk, kost, motion, og de emner vores undersøgelser ellers viser der er behov for. Information leveres af et team af journalistuddannede, ingeniører, læger, og patienter, og i et lettilgængeligt sprog og format.

  Hardwaredelen, altså det fysiske blodtryksapparat er pt. afklaret til et niveau hvor der foreligger kravspecifikationer for en kommende prototype. Der er forud foretaget grundige analyser, og behovet for løsningen er valideret af de kommende brugere.

  Den rent digitale løsning i form af apllikation og information, er pt. under udvikling. To af virksomhedens stiftere er ingeniørstuderende indenfor sundhedsteknologi, og har på indeværende semester rent uddannelsesmæssigt fuldt fokus på netop den opgave i forbindelse med deres bachelorprojekt.

  Virksomheden har udover de tre founders et advisory board tilknyttet. I boardet sidder 6 personer, med unikke kompetencer på højt niveau, der komplimenterer kompetencerne i founderteamet.

  Virksomheden er egenfinansieret indtil videre med indskudskapital fra stiftelse af ApS. Vi søger dog aktivt investorer, da udvikling af medicinsk udstyr er en pristung opgave.

  Forretningsmodellen bygger på en abonnementsmodel for B2B delen, hvor der er foretaget grundige beregninger i forhold til prispunkt. Dette er valideret som værende acceptabelt hos brugerne/kunderne.

  Forretningsmodellen for B2C er under udarbejdelse, men forventes også at være abonnement.


  CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
  Powered by Wild Apricot Membership Software