, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Startup med unik SaaS platform, målrettet SMV'er, forbygger stress, forøger trivsel og reducerer omkostninger - SPRINGBOARD®

 • 12 Dec 2022
 • 14:00 - 16:00
 • Connect Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 5

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 5. december.
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 5. december.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Startup'ens udvikler en crossplatform SaaS løsning målrettet SMV'er, der har til formål at forbygge stress, skabe et bedre arbejdsmiljø, sikre fastholdelse og spare omkostninger. Den underliggende teknologi er en videreudvikling af international forskning.

Produktet er en ”zero-click” løsning, der opsamler medarbejdernes stressniveau ved hjælp af smartwatches. Enkle stress grafer og trends viser tydeligt om forandringstiltag har en negativ eller positiv effekt på arbejdsmiljøet og trivslen. Produktet giver mulighed for at træffe data drevne beslutninger mhp. at skabe de mest optimale forandringer.

Krifa vurderer at 25% af danske arbejdere lider af stress symptomer. Stress reducerer evnen til at tage beslutninger og effektiviteten til skade for både medarbejdere og virksomhed. Stressforeningen vurderer, at 1.8% af lønninger går til mentale sygedage.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

  1. 1. Go2market strategi samt input på bedste indgang til en test-/referencekunde
  2. 2. Sparring på hullerne i osten og de rigtige tiltag for at komme bedst videre på rejsen som SaaS virksomhed
  3. 3. Organisk vækst vs. ekstern investering - upsides/downsides og muligheder
  4. 4. Prissætning

   Industri: App, Software/SaaS, Medtech, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering.

   Udviklingsstadie: Proof of Concept.

   Region: København

   Kompetencer der efterspørges til panelet:

    1. B2B
    2. Finansiering & Kapitalrejsning
    3. Forretningsmodeller
    4. Forretningsudvikling
    5. Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
    6. Salg
    7. Strategi og vækstplaner

    Hvilket problem løses?

    1.8% af løn udbetalt i Danmark går til medarbejder sygemeldt med stress (stressforeningen, 2021) og 24% af danske arbejder rapporterer stress symptomer (Krifa, 2022). Stress har også en

     psykologisk påvirkning, der kan vise sig som irritabilitet eller aggression, søvnløshed, træthed eller udmattelse, tristhed, koncentrations- eller hukommelsesproblemer (Red Cross, 2022) hvilket drastisk reducere en medarbejders evne til at tage beslutninger og producere som skader både firma og individ.


    Idégrundlag og teknologi

    Den underlæggende teknologi er en videre udvikling på et forskningspapir fra Schweiz “HRV Features as Viable Physiological Markers for Stress Detection Using Wearable Devices.” (Dalmeida, 2021). Firmaet har derefter videreudviklet på evalueringsalgoritmen og rykket præcisions fra 80% -> 95%, og transformeret teknologien til at være anvendelig i en industri sammenhæng.

    Løsning

    En crossplatform SaaS løsning der giver reelle kvantitative data om

     arbejdspladsens velfærdsniveau. Det er en nul-klik løsning, der samler medarbejdernes stressniveau ved hjælp af smart-watch’es og alt data bliver gemt 100% anonymt. Data’en bliver grupperet i afdelinger og er synlig for medarbejder, mellem- og top managers.    Unikhed og konkurrenter:

    Der findes produkter med samme formål (Hapify, Howdy og Pwelt) disse produkter benytter spørgeskemaer som udvalgte medarbejdere skal udfylde. Dog koster det dyrt i tid hos højt lønnede medarbejder, har risiko for bias (Wilkie, 2022) og kan misse stressede medarbejder hvis de ikke bliver udvalgt i tide.

    Med et nytænkende produkt tilbyder vi et alternativ uden disse ulemper ved at benytte smart-watch’es.

    Vores spørgeundersøgelse (n=18) viser at 70% af medarbejder sig ja til produktet, 20% vil vide mere om privatliv beskyttelse og 10% nej.

    Det Danske marked

    Der er ca. 800.000 danskere der arbejder i mellem og store virksomheder

    36% af danskerne har en universitetsuddannelse

    Hvis vi antager at der ikke er en signifikant korrelation mellem uddannelsesniveau og hvad virksomhedsstørrelse man arbejder i, vil det estimeret potentielle markedet for firmaet i Danmark være på ca. 280.800 slutbrugere.

    Vækstpotentiale og ambition

    En simulation af vores forretningsmodel baseret på 104 faktorer viser vores forventede indtjening i de først 60 måneder uden en start investering. Simulation forventer 4.000 slutbrugere med en årlig omsætning på 3.900.000 DKK efter 5 år.

    De samme kriterier men med en start investering på 3.291.215 DKK giver 12.525 slutbrugere med en årlig omsætning på 14.124.828 DKK efter 5 år.

    baseret på antagelserne: at en fuldtid sælger kan få 86 nye slutbrugere om måneden og at den månedlige retention rate er 95%.

    Ledelse og team

    • Bachelor fra SDU i Software Engineering, fuldtids i dette firma siden 2020
    • Psykolog studerende på Stockholm University (droppede fra projektet februar 2022 flyttet to Holland)


    CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
    Powered by Wild Apricot Membership Software