, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Early stage B2B Mental Health SaaS startup ønsker sparring på koncept og go-to-market strategi - SPRINGBOARD®

 • 15 Dec 2022
 • 14:00 - 17:00
 • Bloxhub, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghusgade 8; 3 Sal, 1473 København
 • 4

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. december.
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. december.

Register


Vi søger yderligere 1-2 paneldeltagere til dette SPRINGBOARD®

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens primære produkt er et digitalt mental health workspace, hvor medarbejdere og organisationer kan arbejde med deres mentale helbred, velvære, udvikling og performance.

Formålet er at nedbringe mentale helbredsudfordringer, sygdom/fravær og medarbejderomsætning, såvel som at højne engagement, talentudvikling og performance - og i sidste ende hjælpe til et bedre liv.

Særligt er fokus på at skabe preventive intelligente databaseret indsigter i et marked (coaching og terapi), som primært består subjektive samtaler i dag. Det skal understøtte individets og organisationens arbejde med sit/dens mentale helbred.

Forretningsmodellen er primært B2B SaaS, men med et B2C freemium element.

Problemet er stort, stigende og globalt, særligt nye generationer som entrerer jobmarkedet oplever mentale helbredsudfordringer.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

   1. 1. Vores pitch/koncept. Er det let forståeligt, og køber I/man ind på problemet og løsningen?
   2. Er der blinde vinkler vi ikke ser?
   3. 2. Go-to-market strategi. Vi har stort fokus på at udvikle løsningen med brugerne, såvel som at begynde at generere omsætning mens vi udvikler løsningen.
   4. 3. At udvikle en startup fra testfase til product market fit.

   Derudover general inspiration og netværk.


    Industri: FN’s 17 Verdensmål, App, Software/SaaS, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

    Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

    Region: København


    Kompetencer der efterspørges til panelet:

    • Afsætning & Distributionskanaler
    • B2B
    • B2C
    • Forretningsmodeller
    • Forretningsudvikling
    • HR
    • Investor Pitch
    • Konceptudvikling
    • Marketing & Branding
    • Organisationsudvikling
    • Partnerskaber
    • Salg    Virksomheden og idégrundlag

    Et digitalt mental health gym til medarbejder og organisationer.

    Med vores løsninger kan individer og organisationer skabe indsigt og overblik om hvad der er vigtigt for dem, hvad der før har været kilde til succes og fiasko og hvad der har reel mening for dem, så de kan træffe bedre beslutninger, optimere trivsel, udvikling og performance.

    Gennem intelligent teknologier muliggør vi arbejdet med mentalt helbred for individer og organisationer.


    Produkt/ydelse

    81% af den globale arbejdende befolkning føler sig i risiko for “burnout”, antallet er steget med 18% siden 2020. 78% af medarbejdere er ikke engageret i deres arbejde og 40% overvejer at skifte job (Mercer Global Talent Trends, Gallup og Microsoft Work Index). Samtidig er der ekstrem vækst i coaching markedet, vurderet til en værdi på $20 mia med en årlig vækst på 6,7% (ICF).

    Coaching markedet har stået stille, det er stadig dyre, omstændige subjektive samtaler med pen og papir som primære hjælpemidler.

    Vi gør arbejdet med ens mentale velvære let, databaseret, skalerbart, adaptivt og succesfuldt.


    Hvilken løsning

    En “employee first” app. Virksomheder har efterhånden gode indsigter på engagement og trivsel i organisationen men mangler gode løsninger til de mulige udfordringer på området. Vi er en medarbejder først løsning, betydende at vi først og fremmest skaber værdi for individet som benytter app’en og dernærst anonymiserede indsigter til organisationen.


    Forretningsmodel

    Primært B2B SaaS, sekundært B2C Freemium model


    Kunder

    I første omgang har vi testet løsningen med scaleups og individer, men de første større corporates er også i pipeline. Generelt ønsker vi, at teste løsningen bredt i forskellige segmenter, eksempelvis kunne uddannelsesinstitutioner også være interessant.


    Markedet

    Vores totale adresserbare marked er de 2,6 mia arbejdende med en smartphone. Det Service adresserbare marked (i første omgang) er 195,7 mio. arbejdende med en smartphone i EU (US har + 140 mio). Vi fokuserer i første omgang på de 59,6 mio Millinials og Gen Z i EU.


    Konkurrenter

    Først og fremmest det etablerede “manuelle” coaching marked, dernæst coaching platforms (BetterUp og CoachingHub m.fl.) Endvidere er et marked af coaching bots ved at etablere sig.

    For de to førstes vedkommende skal det nævnes, at de også er en potentiel partner/kanal, da vores løsning er designet til også at kunne benyttes i samarbejde med en coach eller terapeut (mellem og efter sessioner).


    Vækstpotentiale/mål/ambition

    Vi stiler efter 100 betalende brugere år 23, 800 i år 24, 32.000 år 25, 37.500 i år 27


    Ledelse og team

    Vi er to erfarne startup profiler, en kvinde og en mand, begge med stor ekspertise på området. En endvidere med kompetence og ansvar indenfor tech og produkt og en med kommerciel erfaring og ansvar.

    Derudover har vi et godt eksternt udviklingsteam.


    Økonomi/finansiering

    Vi kører 100% bootstrapped med egenfinansiering. Vi kigger ind i en fundingrunde indenfor 6 måneder.


    Status

    Vi har etableret, et proof of concept, og skal nu til at etablere proof og product. Menende at vi har testet løsningen manuel og dokumenteret effekt og betalingsvillighed, og nu arbejder vi på det sammen med tech produktet.


    CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
    Powered by Wild Apricot Membership Software