, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Mere effektiv styring og bedre kvalitet af byggerier via fjernovervågningsløsning, som digitaliserer byggepladser - SPRINGBOARD®

 • 06 Jan 2023
 • 09:30 - 11:30
 • We Build Denmark, kl 9:30 til 11:30 pa Online, Mødeplatform
 • 17

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 28. december
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 2. januar

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens service/produkt er en fjernovervågningsløsning til byggeriet, som digitaliserer byggepladser med hjælp af 360° kamera og 3D laserscanner. Det giver bygherrer og projektledere mulighed for at se, hvad der reelt er bygget, versus hvad der skulle være bygget ift. 3D tegninger.

Den indsamlende data bliver brugt til en virtual staderegistrering, som hjælper til at styre byggeprojektet mere effektivt. Derved undgås diskussioner om, hvor langt man er i processen og at fejl opdages for sent i byggefasen. Ting som kan give konflikter og fordyrer byggeprojektet.

Servicen/produktet kan bruges til både små og store byggeprojekter, som ikke selv har udstyret og kompetencerne. Virksomheden håndterer al fotografering og opmåling for kunden.

Målet er 100 projekter årligt om 2 år.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

 1. 1. Go-to-market strategi og input til potentielle samarbejdspartnere.
 2. 2. Hvordan forklares produktet/service bedst til nogen uden viden om tech? Hvilke værdiskabelser skal produktet sælges ind på, før et salgsmøde?
 3. 3. Hvordan bliver virksomhedens ydelse indarbejdet i bygherrens udbudsmateriale?

Industri: Byggeri, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark

Kompetencer der efterspørges til panelet:

 • B2B
 • Forretningsmodeller
 • Forretningsudvikling
 • Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
 • Markedsanalyse
 • Marketing & Branding
 • Partnerskaber
 • Salg
 • Strategi og vækstplaner


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden har i de første år fokuseret meget på, at lave tegninger i 3D. Det giver mulighed for at lave kollisionskontrol mellem de forskellige fag, som er tegnet ind i en fælles model. Denne model gør, at mange fejl i projekteringsfasen bliver opdaget. Men når bygningen skal bygges, sker der ændringer og den digital fælles model, bliver ikke opdateret og fejl sker, løbende, så visionen er at holde den fælles model opdateret gennem hele byggeperioden.


Produkt/ydelse

En fjernovervågnings løsning til byggeriet, som giver bygherrer og projektledere mulighed for, at Se "hvad er der(bygget)" versus "hvad der skulle være bygget (3D tegninger)" som giver hurtig adgang til staderegistrering rapport og vurdering af fremdrift, uge for uge i løbet at hele byggeperioden. Planlæg fremad når der sker en uforudset ændring, fra kontoret.Hvilken løsning

Virksomheden tager 360-billeder af hele byggeplads, der giver korrekte oplysninger til, at kunne planlægge mere effektivt ud fra. Det giver handlingsorienteret viden fra byggepladsen i hænderne på hele byggeprojektteam, med mulighed for at besøge byggepladsen virtuelt med opdaterede, nøjagtige 360-billeder.


Forretningsmodel

Produktet/servicen som er indsamling af data på byggepladser til salg for bruger. Tilkøbes pr. byggeprojekt i forhold til m2 byggeri og antal besøg på byggepladsen.


Kunder

Alt inden for bygge og anlæg er det primære kundesegment, da virksomheden har størst kendskab og erfaring på de udfordringer som kommer og de har allerede projekter gennem deres tegnestue, der er tilknyttet bygge og anlæg.


Markedet

Alle byggeprojekter som har en 3D tegningsmodel, fra 100 m2 -100.000 m2. Der starter ca. 100.000 nystartede projekter årligt, udover den private bygherre (parcelhuse og tilbygninger)


Konkurrenter

Større entreprenør og ingeniør (samlet 6-8 stk.) har deres egen afdelinger, som bruger forskellige apps, hvor de selv står for, at går ud og lave registrering og dataindsamling.


Vækstpotentiale/mål/ambition

Virksomheden kan tilpasse service/ydelse og finde det rigtig software, der kan tilpasses det kunden ønsker. 80% af byggevirksomheder ønsker mere digitalisering. Så interessen er voksende, da andre brancher er mange år foran i digitalisering. Målet er 100 projekt årligt, fra om 2 år.


Ledelse og team

Ledelsen består af indehaver/founder af virksomheden, med teknisk forståelse og erfaring i tech, samt uddannelse som tømrer og bygningskonstruktør. Teamet består derudover af en administrativ medarbejder og tekniks designer.


Økonomi/finansiering

Virksomheden har oparbejdet en kundekreds fra de andre produkter de tilbyder i byggebranchen, i form af freelance arbejde og opgaver med 3D scanning ved renoveringsprojekter, så pt. er de selvfinansierende.


Status

Med det nye produkt/service som virksomheden tilbyder, er der pt. ingen betalende kunder, men planen er at have et salgbart produkt efter endt forløb med We Build Incubator.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software