, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Vækst af etableret virksomhed inden for B2B førstehjælpskurser, brandmateriel, sikkerhedsudstyr og serviceydelser - SPRINGBOARD®

 • 06 Feb 2023
 • 14:00 - 16:00
 • Ledernes Hovedorganisation, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 18

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 30. januar 2023.
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 30. januar 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden, der er landsdækkende, udbyder fysiske/psykiske førstehjælpskurser, udstyr til elementær brandbekæmpelse, sikkerhedsudstyr samt serviceydelser til en lang række produkter inden for brandmateriel og førstehjælp. Kunderne er både B2B og B2C.

Virksomheden er altid opdateret omkring lovkrav og nye produkter, så kunderne vejledes og rådgives mest optimalt.

Et system gør det nemt for kunden at holde øje med, hvornår materiel skal udskiftes. Systemet kan også bruges til sporbarhed af produkterne.

Virksomheden har tilknyttet en lang række fageksperter som fx brandmænd, sikkerhedsvagter, skadeservicemedarbejdere, psykologer, psykoterapeuter, læger, sygeplejersker, kiropraktorer, sundhedsplejersker og jordemødre.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

 1. 1. Sparring til at få nye og større B2B kunder, som har flere afdelinger rundt om i landet/udlandet.
 2. 2. Geografisk at få flere kunder i de enkelte dækningsområder (12 i alt) rundt om i hele Danmark.
 3. 3. Hvordan forholder virksomheden sig bedst til GDPR-reglerne i tredjelande uden for EU.
 4. 4. Hvordan spiller virksomheden bedst ind ift. FN verdensmål?

Industri: Handel, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Nordjylland

Kompetencer der efterspørges til panelet:

 • Afsætning & Distributionskanaler
 • B2B
 • B2C
 • Forretningsmodeller
 • Forretningsudvikling
 • Konceptudvikling
 • Marketing & Branding
 • Online marketing
 • Salg
 • SDG – verdensmål


Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt? At hjælpe andre mennesker. Virksomheden startede med at sælge førstehjælpskurser, og er siden vokset med udbydelse af elementær brandbekæmpelse, psykisk førstehjælp og serviceydelser til vores produkter af brandmateriale/hjertestarter mm. Vores holdning er, at alle skal hjælpes, og jo flere som kender til førstehjælp og kan yde det, jo bedre er vores samfund.

Vores kundegruppe er meget bred, idet det både kan være den private samt erhverv. Vi dækker alles behov, og en af vores forcer er at stå til rådighed hele døgnet, så vi er der, når den enkelte har brug for det. Markedet er stort, og vi vil også gerne ramme de kunder, som har afdelinger både inden- og udenlands i norden og Europa.

Vi har opbygget et system, som gør det nemt for kunden at holde øje med, hvornår der skal udskiftes materiel. Systemet kan også bruges til sporbarhed af produkterne.

Der findes store konkurrenter, som ofte er kendt for deres brand. Derfor kan det være svært at konkurrere mod dem, men ofte tager tingene længere tid at omsætte i hverdagen, hvilket gør, at vores virksomhed kan være mere attraktiv. Vores priser ligger også under de store udbydere, hvilket gør, at det kan få ordren i hus hos os.

Vores samarbejdspartnere udvælges efter deres kompetencer, således vi er helt sikre på at få den bedste, relevante og opdateret viden.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software