, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Specialistvirksomhed inden for planlægning, processtyring og håndtering af arbejdet af miljøskadelige materialer i renoveringssektoren af byggebranchen - SPRINGBOARD®

 • 20 Jan 2023
 • 09:30 - 11:30
 • We Build Denmark, kl 09:30 til 11:30 pa Online, Mødeplatform
 • 17

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. januar
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. januar

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

9 ud af 10 renoveringsprojekter i Danmark bliver udbudt på baggrund af manglende eller forkerte arbejdsbeskrivelser og forundersøgelser grundet manglende indsigt i konsekvenser, lovkrav og ansvar. 

Virksomheden ønsker at implementere deres 30 års samlede erfaring som nedrivning og miljøsaneringsentreprenører ind i den rådgivende del af renoveringsbranchen med fokus på arbejdet med miljøskadelige stoffer/ materialer. Det sker ved at rådgive bygherre og deres rådgivere ifm. planlægning, budgettering og styring ved hjælp af simple behovsanalyser og digitale værktøjer.

Virksomhedens løsningsmodeller bliver tilbudt i samarbejde med erfarne, selvstændige samarbejdspartnere og specialister på området og begrænses dermed ikke til virksomhedens egne ansatte eksperter. 

Forretningsmodellen er pakkeløsninger suppleret med fakturering af konsulent og teknikertid.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

 1. - Forskellige forretningsmodeller. Hvordan sammensætter og prissætter vi bedst vores løsningsmodeller?
 2. - Salg og markedsføring
 3. - Bedre indsigt i målgruppens rammer og udfordringer i hverdagen
 4. - Introduktion til netværk af bygherre, rådgivere og projekterende 

 5. Industri: Miljø, Byggeri, Serviceydelser

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden

Kompetencer der efterspørges til panelet:

 • 1. Forretningsmodel/forretningsudvikling
 • 2. Salg og markedsføring
 • 3. Målgruppeindsigt


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden fokuserer på at skabe de korrekte rammer for udarbejdelse af klart og enstydigt udbudsmateriale ifm. planlægning af renoveringsarbejdet med farlige materialer. Med over 30 års samlet erfaring som nedrivning og miljøsaneringsentreprenører, er der stadig store mangler ifm. håndtering af farlige materialer. Virksomheden har udviklet en simpel løsningsmodel som vi tror på, kan gøre en stor forskel på den måde bygherre og deres rådgivere håndtere og/ eller stiller krav til de projekterende ifm. udarbejdelse af klare og enstydige beskrivelser for entreprenører på baggrund af projektspecifikke forundersøgelser.    

Produkt/ydelse – problem der løses

Problemer der adresseres: 

 • Manglende og/ eller dårlige forundersøgelser, arbejdsbeskrivelser, tegninger, instrukser, anmeldelser til relevante myndigheder, udfaldskrav og dokumentationskrav til udførende entreprenører. 
 • Manglende budgettering
 • Manglende viden ifm. LCA-analyse (Ressourcekortlægning af materialer i ifm. renoveringsprojekter) 
 • Manglende planer for D&V ifm. miljø efter udførelse af renoveringsprojekter

Konsekvenser af ovennævnte: 

 • Håndværkere bliver udsatte for sundhedsfare med risiko for død til følge. 
 • Projekter fordyres og forsinkes under udførelse, grundet manglende undersøgelser og planlægning. 
 • Manglende budgettering og dermed utilfredse bygherrer og kan resultere i konkurser. 
 • Twister og uenigheder med entreprenører som resulterer i konflikter og voldgift. 


Hvilken løsning

• Simple og konkrete behovsanalyser 

• Projektspecifikke forundersøgelser

• Særlige arbejdsbeskrivelser for miljøarbejder

• Instrukser til håndværkere

• Procesplaner og tilsynsplaner 

• Bredt netværk af specialister indenfor miljørådgivning, affaldssortering og håndtering


Forretningsmodel

Pakkeløsninger suppleret med fakturering af konsulent og teknikkertid. 


Kunder

Bygherre, bygherrerådgivere, projekterende ingeniører og arkitekter samt hoved og totalentreprenører.  


Markedet

Ifølge byggefakta som er førende indenfor markedsanalyser i byggebranchen udføres der i 2023 300 - 400 renoveringsprojekter i hovedentreprise i Region Hovedstaden med et samlet budget på ca. 30 mia. kr. På landsplan anslår vi dette til at være ca. 45 mia. kr. Der er mulighed for international skalering i Europa dog kræver det nærmere undersøgelse af potentialet mht. lovgivning og branchenormer og kultur. 


Konkurrenter

Der er flere miljørådgivningsvirksomheder på markedet, dog er der nærmest ingen der tilbyder projektspecifikke behovsanalyser som ved simple og effektive processer, formår at afdække den individuelle projekts behov og dermed tilbyder en totalløsning fra start til slut. 

Branchen er præget af forældede metoder som ofte vildleder i stedet for at vejlede og afhjælpe risici. 


Vækstpotentiale/mål/ambition

Vi ønsker at ændrer tabuet og berøringsangsten i branchen omkring projektering af arbejdet med miljøskadelige materialer i byggeriet. 

Virksomhedens ambition er at blive Go-to konsulent indenfor miljøsanering når der skal renoveres ejendomme og dermed førende indenfor projektering af renoveringsarbejde. 

På sigt ønsker vi at være tilbyde kurser indenfor planlægning og processtyring, både med fokus på miljø men også generelt ifm. renoveringsprojekter. 


Ledelse og team

Ledelsen består p.t. af en erfaren leder og produktionschef med mange års brancheerfaring indenfor nedrivning og miljøsanering. 

Teamet består p.t. af en erfaren tilbudsberegner og IT-ekspert med 17 års erfaring samt en tekniker med 7 års erfaring inden for tilsynsføring på byggepladser. 


Status – hvor langt er virksomheden.

Virksomheden er under etablering og forventes aktivt udførende midt december 2022. Primo januar 2023 indgås aftale med mindre bygherre på mindre asbest-entreprise med en værdi af 120.000 kr. ex moms


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software