, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

HYBRID SPRINGBOARD®: Tidlig virksomheden har udviklet antibiotikum, der vil reducere antallet af dødsfald pga. multi-resistente bakterier med mindst 80%, Aarhus/online - SPRINGBOARD®

 • 23 Feb 2023
 • 13:30 - 16:00
 • Vært annonceres snarest, kl 13:30 til 16:00 pa adresse kommer snarest, Aarhus/online
 • 17

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 17. februar 2023.
 • TILMELDINGSFRIST: 17. februar 2023.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har udviklet et antibiotikum, der effektivt kan behandle mindst 80% af de dødsfald, som i dag skyldes multi-resistente bakterier.

I dag dør 130.000 mennesker i high-income lande pga. infektioner med multi-resistente bakterier. WHO forventer at antallet af dødsfald i 2050 vil være 2,4 millioner.

Virksomheden er på vej ind i den prækliniske fase og attraktive ”soft money” tilskudsordninger eksisterer for udvikling af nye antibiotika.

Pharmacodynamics, pharmacokinetics, tox, MIC er kendte og komponenterne er testet in vitro og in vivo.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

 1. 1. Kapitalfremskaffelse - tilrettelæggelse, samt finansiering af virksomhedens prækliniske og kliniske tests, herunder optimering af ansøgning af de attraktive muligheder for soft money indenfor antibiotika-udvikling.

 2. 2. Kompetence- og organisationssammensætning + Scientific Board de næste 5 år, herunder planlægning og gennemførelse af prækliniske og -kliniske forsøg.

Branche: Pharma, Biotech

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Midtjylland

Kompetencer i panelet:

 • Finansiering & Kapitalfremskaffelse
 • Organisationsudvikling
 • Forskning & Udvikling
 • Investor Pitch
 • Patenter/IPR
 • Præsentationsteknik


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden har udviklet et antibiotikum som kan anvendes mod infektioner med bakterier der i dag ikke kan ikke kan behandles og derfor medfører patientens død.


Kunder

Tre typer af kundesegmenter er identificeret. Det er kunder som kan og vil betale en pris for produktet som er væsentligt højere end den man normalt betaler for antibiotika. Disse kunder er personer i high-income countries som:

a) Patienter som er inficeret med bakterier som medfører patientens død, hvis patienten ikke modtager behandling med produktet.

b) Patienter som kan behandles med last resort antibiotika som f.eks collestin, som medfører risiko for betydelig fysisk skade eller død.

c) Patienter som er inficeret med en bakterie, som kræver langvarig og omkostningsfuld behandling.


Forretningsmodel

Virksomheden vil adressere kunder som kan og vil betale og derfor vil virksomheden prissætte produktet højere end andre antibiotika. Prissætningen kan ske efter:

a) De ekstraomkostninger behandling af multi resistente bakterier påfører sundhedsvæsnet og som derved kan spares: 56.000 kr.

b) Den pris man er villig til at betale for at redde et liv. I Danmark betales mere end 800.000 kr for cancerbehandlinger.


Markedet

Markedet er de tre segmenter defineret ovenfor. Kun segment ”a” er kvantificere. Hvis man prissætter efter sparede omkostninger, fås et dækningsbidrag på 45.892 kr., men hvis man kan prissætte efter at produktet redder liv fås et dækningsbidrag på 787.167 kr. Dette frembringer det totale resultat:


Konkurrenter

Der er forskningsgrupper som pt forsøger at udvikle nye antibiotika, men disse forsøger at finde et middel mod ESKAPE bakterier. Produktet virker foruden mod ESKAPE også mod Gonorrhea, tuberculose og svampe så som Candida, der af CDC beskrives som en trussel mod human sundhed. Herved opnås et markedssegment, som virksomheden er alene om at kunne behandle.


Vækstpotentiale/mål/ambition

WHO forventer at segment ”a” ovenfra i 2050 er steget til 2.4 millioner patienter, dvs. en stigning på 1746%.


Ledelse og team

Jeg har selv et kontaktnetværk, så jeg kan fremskaffe team-medlemmer med en forskningsmæssig baggrund. Jeg har brug for personer med viden indenfor funding, organisation og kliniske tests.


Økonomi/finansiering

For at gennemføre pre-kliniske og kliniske fase 1 og 2 forsøg kræves 187 millioner kr. Hvis projektet modtager støtte fra innovationsfondens Grand Challenge og EU’s EIC-accelerator program, hvor projektets fokus på udvikling af et nyt antibiotikum passer til EIC’s fokus, er der kun behov for 19 millioner i anden funding.


Status – hvor langt er i?

Virksomheden har viden om PK, PD, Tox og MIC for produktet. Produktets komponenter er testet in vivo og in vitro.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software