, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Stærkt nichebrand indenfor konsulentydelser til fremtidens skole, brugerprocesser og planlægning af byggerier – sparring på vækstscenarier - SPRINGBOARD®

 • 21 Feb 2023
 • 14:00 - 17:00
 • Orgelfabrikken, kl 14:00 til 17:00 pa Lyngby Hovedgade 102, 2800 Kongens Lyngby
 • 17

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 14. februar 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 14. februar 2023.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Et præmieret og passioneret konsulenthus med fokus på fremtidens skole, som bryder med ’one size fits all’-tilgangen i vores skolesystemer og går på banen som innovatører, projektmagere, procesfacilitatorer, læringsmiljø- og skoledesignere, skolerådgivere og internationale eksperter indenfor fremtidens læringstænkning.

Kunderne kommer i høj grad selv ind ad døren. Virksomheden vil gerne se ind i en aktiv vækststrategi og værditilvækst, der udnytter det opbyggede potentiale og brand herhjemme og globalt.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

    1. 1. Skalering eller vækst af en konsulentforretning baseret på videns- og innovationsbaserede konsulentydelser, der ikke er standardløsninger men udvikles i tæt samspil med kunden og kundens medarbejdere/interessenter
    2. 2. Styrke virksomhedens værdi (og sandsynligvis strømlinethed) markant over de næste 5 år, evt. mhp. at udvide værdikæden eller være attraktiv som opkøb af større rådgivningsvirksomheder
    3. 3. Styrke lønsomheden i sådan en type virksomhed – med fortsat stor vægt på internt trivsel, arbejdsglæde og fælles commitment


         Industri: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

         Udviklingsstadie: Proof of Business

         Region: Hovedstaden

         Kompetencer der efterspørges til panelet:

         • Forretningsudvikling
         • Strategi og vækstplaner
         • Virksomhedsdrift & Handlingsplan         RE-IMAGINING EDUCATION TOGETHER

         Virksomheden er et konsulenthus med fokus på innovation i skole- og uddannelsesverdenen i Danmark og globalt.

         Den bagvedliggende filosofi er, at vi som samfund verden over har brug for at gentænke skole ud fra hjerneforskning, læringsforskning, børn og unges trivsel, de samfund vi ønsker, og ikke mindst de kompetencer, man har brug for til fremtidens samfund. Vi lever i et globalt og tæt forbundet samfund i hastig forandring, mens skolen i stor stil er stivnet i sine undervisningsformer, måder at organisere på og hvad man underviser i – en ’one size fits all’ model, der er ude af takt med de unge og den verden, vi har. Vi ser dalende motivation for læring, jo ældre eleverne bliver, og alt for mange unge får ikke taget en uddannelse. Og vi understøtter ikke i tilstrækkelig grad kompetencerne til den meget anderledes verden, de unge skal udfolde deres liv i, når de skal skabe fremtidens professioner og samfundsløsninger. Vi skal have rykket skoletænkningen ind i fremtiden, så vores skolesystemer er stærkt relevante og hjælpsomme for nutidens børn i lyset af samfundet, der er på vej. Vores mission er at alle børn og unge kan leve liv, der er værd at drømme om – liv af værdi for dem selv og deres omverden.

         Virksomheden er anerkendt landet over og i globale fagkredse for sine klare værdier, sit passionerede virke og særlige DNA: Et visionært (og måske radikalt) syn på fremtidens skole med inspirerende fangarme ud i hele verden – og virkningsfulde samskabende processer, der er kreative, legende og har innovation, ejerskab og børn/unge i centrum.

         Virksomheden er en del af et globalt økosystem af visionære innovatører og praktikere, hvor de kender ”gud og hver mand”, som er værd at kende – i en grad, hvor tætte personlige relationer muliggør projekter og indsatser, som ellers ligger udenfor rækkevidde af den enkelte danske skole eller kommune. Herunder har virksomheden en søstervirksomhed i New Zealand med en lokal partner, der som nystartet skal opdyrke det samme marked, man har formået at skabe i Danmark.

         Det er pt en lille virksomhed men markant og med stor impact, størrelsen taget i betragtning, og med global reach.


         Forretningsområderne er

         • - Visions- og strategiprocesser på det pædagogiske felt
         • - Kompetenceudvikling på det pædagogiske felt
         • - Rådgivning på skole- og ungebyggerier – i samarbejde med arkitekt- og ingeniørfirmaer (prisvindende)
         • - Design af Læringsmiljøer (prisvindende)

         Opgaverne varierer fra enkeltstående inspirationsoplæg til flerårige kompetenceudviklingsforløb eller rådgivning på langvarige skolebyggerier. Set over årene er omsætningen nogenlunde ligeligt fordelt mellem pædagogisk udvikling (A+B) og rådgivning om fysiske rammer (C+D) med en aktuel overvægt til sidstnævnte. Mange projekter har dog elementer fra alle områderne.

         Vi skræddersyr de fleste af vores ydelser til kundernes konkrete behov, men trækker selvfølgelig på et katalog af processer, vi hen over årene har forfinet.

         Virksomheden har udviklet et spændende procesprodukt til brugerprocesser, der skaber langt mere innovative resultater end de gængse processer på området. Det har været i brug i ca 5 år med rigtig gode resultater.

         Virksomheden sælger primært sine ydelser som konsulenttimer eller som en fast pris for en given ydelse.


         Kunder og markedstilgang

         Virksomheden sælger primært til kommuner og skoler landet over såvel som med de største arkitektfirmaer. Lejlighedsvist sælges mindre rådgivningsydelser til udlandet (fx England, Usa, New Zealand, Tyskland).

         Virksomheden laver intet opsøgende salg, men sørger for at være synlige og inspirerende omkring deres virke på LinkedIn, hvor de fleste kunder er – både kommunerne, skolelederne og arkitekterne – og være gode til at dyrke netværk. Den har også et mindre omfang google-annoncering. Kunderne og samarbejdspartnere henvender sig typisk selv.

         Det er vigtigt for virksomheden, at kunderne kan mærke et store personlige engagement og dybe viden i opgaverne, så man aldrig opleves som ”konsulenter i metermål”.


         Konkurrenter

         Virksomheden var den første på markedet med dens unikke kombination af pædagogisk nytænkning og udvikling af fysiske rammer – og der eksisterer formentlig ikke lignende virksomheder i Danmark og kun ganske få internationalt. Hvis vi kigger på forretningsområderne enkeltvis, er billedet et andet. Der findes en del pædagogiske konsulenter (typisk 1-2-mands virksomheder) såvel som de offentligt støttede professionshøjskoler og andre, der arbejder bredt med innovation. På feltet for læringsmiljøer begynder der også at poppe et par stykker op, ligesom der selvfølgelig også bliver gennemført byggerier på området uden, at der er pædagogiske konsulenter med på arkitektteamet. Der er også enkelte kommuner, der selv er ved at opbygge dette kombinerede kompetencefelt.


         Vækstpotentiale/mål/ambition

         Virksomheden har siden 2015 været i aktiv vækst efter en del år som enkeltmandsvirksomhed med en enkelt ansat.

         Corona har været et set-back (farvel til 2 medarbejdere – nye er nu ansat – og træk på likviditeten), hvor omsætningen endnu ikke er tilbage på niveauet før. Ambitionen for 2023 er at komme tilbage på det tidligere omsætningsniveau, og derefter vækste 20% om året derfra.

         Virksomhedens ene nøgleområde, rådgivning på byggerier, har i de senere år været genstand for tydelig forandring i markedet, hvor de store ingeniørfirmaer har opkøbt arkitektfirmaer for at kunne levere en samlet rådgivningsydelse. Det er nærliggende at tænke, at denne virksomhed med tiden kunne være et attraktivt køb som næste led i kæden med at sætte sig på den fulde rådgivningsydelse. Det er helt tydeligt, at virksomheden bidrager meget positivt til tilbudsgivende rådgiverteams og muligvis udslagsgivende for at vinde opgaver i offentligt udbud.


         Ledelse og team

         Virksomheden er ejerledet og skabt på basis af grundlæggerens professionelle baggrund og engagement, der kombinerer to felter i ét virke. Heromkring er et team med forskellig uddannelsesbaggrund og en fælles mission og værdisæt, der måske lige så meget føler sig som en movement og et interessefællesskab.

         Der er et fantastisk samarbejdsklima, men er ikke altid udpræget disciplin med at holde næsen i sporet, når ideer kastes i luften. Man er i stand til at levere det vildeste på den korteste tid, når der er deadlines og events, mens der andre gange arbejdes lidt i øst og vest uden at rykke så stærkt. Og det er måske ok.

         Hvert teammedlem har sin egen unikke baggrund, alle med udprægede sociale kompetencer og stor empati:

         • - lærer-skoleledelsesbaggrund
         • - læring & performancedesign med fokus på børneinvolvering fra RUC
         • - kandidat i kognitiv semiotik med Phd i kreative processer
         • - master i læringsmiljødesign
         • - SPRØK fra CBS i strategi og organisationsudvikling (indehaver).


         Det er primært ejeren, der laver salget og også har hænderne nede i en stor del af opgaveløsningen. Før corona blev der arbejdet på at bygge flere nøglepersoner op, så virksomheden ikke er synonym med ejeren. Det måtte vendes om med mange hjemsendelser under corona, og man er nu i gang igen med at bygge flere af medarbejderne op som specialister til at gå i markedet selv på sit ekspertiseområde. Det tager dog tid.


         Økonomi/finansiering

         Omsætningen har i de fleste år været roligt opadgående med en fornuftig overskudsgrad. Corona satte det hele under pres og kostede 40% på omsætningen. Det gik langsomt den anden vej i 2022, men opgavetilgangen er lovende, så der er håb om at lande bedre i 2023.

         Virksomheden har aldrig fået tilført ekstern kapital eller lån, men er vokset organisk over årene.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software