, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Velfærdsvirksomhed, der tilbyder sundhedsydelser i hjemmet, kombinerer mennesker og teknologi til effektiv og nærværende hverdagsrehabilitering.

 • 22 Mar 2023
 • 14:00 - 17:00
 • SMVdanmark, kl 14:00 til 17:00 pa Islands Brygge 26, 2300 København
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023.


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden adskiller sig fra andre aktiverende sundhedstilbud ved at bringe træningen hjem til der, hvor udfordringerne opleves. Ambitionen er at blive markedsledende indenfor aktiverende sundhedstilbud i eget hjem, for derved at hjælpe flest muligt med at holde sig friske hele livet.

Virksomheden har omsætning og oplever positiv feedback på virksomhedens services. Virksomheden ønsker sparring til at skalere konceptet, herunder sparring til at øge kendskabet til virksomhedens services samt til at etablere partnerskaber med patientforeninger, kommuner, forsikringsselskaber mm.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

    Samarbejder:

    Hvordan kan virksomheden samarbejde med patientforeninger, kommuner, forsikringsselskaber mm. om det fælles mål: at gøre ældre mere selvhjulpne? Hvordan ser virksomheden ud, set med potentielle samarbejdspartneres briller?

    Marketing/salg:

    Hvordan kan virksomheden øge kendskabet til virksomhedens services blandt klienter og pårørende, foruden via digitale kanaler? Hvad er vejen til de første 1.000 klienter?


         Industri: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

         Udviklingsstadie: Proof of Business

         Region: Hovedstaden

         Kompetencer der efterspørges til panelet:

         • Partnerskaber
         • Marketing & Branding
         • Forretningsudvikling
         • B2C
         • Forretningsmodeller
         • Kommunikation         Problemet virksomheden løser

         Flere ældre borgere, der lever længere, presser sundhedssystemet og kalder på nye løsninger. Det kan være løsninger, der kan hjælpe den ældre borger med at opretholde sin fysiske funktionsevne og klare sig selv i eget hjem længst muligt, til glæde for borgeren selv og så sundhedssystemet aflastes.

         Vi ved, at træning nytter og at selvhjulpenhed øger livskvaliteten. Men vi ved også, at det kan være svært at motivere sig til at træne. Især når man er oppe i årene og initiativet måske ikke er, hvad det var engang.


         Løsningen

         Virksomheden tilbyder fysioterapi hjemmebehandling, og sekundært, videokonsultation til genoptræning og vedligeholdende træning, målrettet ældre borgere. Ved at fysioterapeuten kommer hjem til klienten, undgår klienten udmattende transport til et aktivitetscenter. Samtidig bliver hver træning til et glædeligt gensyn med en dedikeret person, der forstår, og har tid til, pågældende klient.

         Virksomhedens services og platform adskiller sig fra traditionel fysioterapi ved at

         1. 1. fokusere på træning af klienten i klientens eget hjem, hvilket giver de bedste betingelser for at tilpasse træningen, så den bliver relevant for netop den enkelte borger og vedkommendes hverdag.

         2. 2. tilbyde fysioterapeuter mulighed for at have et fleksibelt arbejdsliv, hvor de kan arbejde mere eller mindre i perioder, arbejde hjemmefra samt have meget mere tid til den sundhedsfaglige behandling og omsorg.

         3. 3. være omkostningseffektiv/prisbillig for klienten, idet virksomheden opererer som en virtuel klinik uden fysiske faciliteter eller fast geografisk tilknytning. Forretningsmodellen er skalerbar, geografisk såvel som ift. flere ydelser.


         Hvordan virker det

         Virksomhedens services er bygget op om et medlemskab, der giver medlemmer adgang til fysioterapi til stærke medlemspriser. Behandlingerne varetages af autoriserede fysioterapeuter. Virksomheden er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

         Klient eller pårørende starter med en gratis telefonsamtale med en fysioterapeut. Klienten kan herefter tilmelde sig medlemskab med MobilePay eller betalingskort. Herefter får klienten besøg af en fysioterapeut, der udarbejder en individuelt tilpasset og realistisk træningsplan og træner med klienten, typisk 1-2 gange om ugen. Et forløb kan vare fra få uger til livsvarigt afhængig af klients helbred og ønsker.

         Medlemskabet fungerer, som et forbrugsbaseret abonnement og der afregnes automatisk en gang om måneden, hvilket giver en friktionsfri oplevelse for klient/pårørende og fysioterapeut. Sign up, booking og betaling foregår via egenudviklet back-end. Planen er at tilføje flere fordele til medlemskabet hen ad vejen.

         Virksomhedens priser er ca. 50% af tilsvarende tilbud. Ydelserne er private, dvs. der er ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Virksomheden samarbejder med Sygeforsikring ”danmark”, der yder tilskud til deres medlemmer. Derudover yder flere forsikringsselskaber tilskud.


         Traction

         Virksomheden har været i gang siden september 2020. Medlemsmodel og videokonsultationer blev lanceret i efteråret 2022. Virksomheden har aktuelt 37 betalende medlemmer fordelt på København, Nordsjælland og Odense, der typisk træner 1-2 gange om ugen.

         I både 2021 og 2022 har virksomheden omsat for ca. 2 mio. kr.

         Virksomheden fokuserer pt. på at udbrede kendskabet til hjemmebehandlinger. Digital markedsføring er et konstant fokus, men givet målgruppen søger virksomheden at synliggøre ydelser og tiltrække klienter via offline kanaler, f.eks. samarbejder med patientforeninger, kommuner eller forsikringsselskaber.


         Team

         A, co-founder: 37 år, fysioterapeut med ca. 15 års erfaring fra kommunal ældrepleje og genoptræning.

         B, co-founder: 38 år, økonom og softwareudvikler.

         Derudover to medarbejdere tilknyttet freelance til marketing hhv. backend udvikling.

         Behandlerteamet består pt. af 5 fysioterapeuter tilknyttet på deltid.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software