, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Virksomheden er developer på løsninger til at understøtte stabiliteten i fremtidens elnet – søger sparring på partnerskaber og kapitalrejsning

 • 11 Apr 2023
 • 14:00 - 17:00
 • BLOX, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghusgade 8; 3, 1473 København
 • 12

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 3. april 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 3. april 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er en bæredygtig startup, der projektudvikler løsninger til at understøtte stabiliteten i fremtidens elnet. I takt med at vi installerer mere og mere vind og solkraft, bliver produktionen af strøm på elnettet både mere varierende og mindre robust. Ved at installere batterier på elnettet kan man balancere forbrug og produktion i driftsøjeblikket og dermed sørge for, at elnettet fungerer gennem hele den grønne omstilling. Virksomheden arbejder derfor på kraftigt at accelerere mængden af store batterier installeret i elnettet.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

     • Hvilke strategiske partnerskaber bør virksomheden overveje med henblik på at accelerere udviklingen?

     • Hvordan skal virksomheden pitche og kommunikere forretningen med henblik på at 
     • tiltrække investorer, herunder en diskussion af metrics, KPI’er, UPS’s, mv.?

     • Hvem vurderer panelet er relevante investorer for virksomheden?


           Industri: Energi

           Udviklingsstadie: Proof of Concept

           Region: Midtjylland

           Kompetencer der efterspørges til panelet:

           • Finansiering & Kapitalrejsning
           • Partnerskaber
           • Kommunikation


           Visionen

           Virksomheden ønsker at udvikle en portefølje af grønne energilagringsløsninger forbundet til elnettet, indledningsvis primært med fokus på systemydelsesmarkedet, og senere også på energiproduktion.


           Problemet

           De traditionelle kraftværker bliver mindre konkurrencedygtige pga. vedvarende energianlæg og lukker. I takt med at de traditionelle kraftværker lukker bliver elnettet mindre stabilt overfor fejl på elnettet, da vindmølle og solceller ikke har samme robusthed og stabiliserende effekt som de traditionelle kraft-varme-værker.

           Der bliver større forskel i prisen på ‘dyr’ og ‘billig’ strøm. Når de traditionelle kraftværker lukker kommer der til at opstå et hul i udbud når der hverken er vind eller sol. Dette vil drive prisen højt op. Derudover vil strøm blive næsten gratis når der er vind/sol.


           Løsningen

           På nuværende tidspunkt er batterier den bedste og mest pålidelige måde at stabilisere elnettet ved. Skandinavien har lige nu meget få batterier i forhold til resten af Europa, hvilket der i fremtiden er brug for, eftersom vedvarende energi er den primære drivkraft i omstillingen til Net Zero by 2050.

           BESS (Battery Energy Storage System) er en vigtig teknologi for den grønne omstilling af energisystemet på flere måder. For det første kan BESS hjælpe med at integrere og balancere den variable produktion af vedvarende energikilder såsom sol- og vindenergi. For det andet kan det øge energisystemets fleksibilitet og resiliens ved at lagre og frigive energi efter behov. For det tredje kan det reducere CO2-udledning og luftforurening ved at reducere behovet for fossile brændstoffer og øge andelen af vedvarende energi. Endelig kan BESS også give økonomiske fordele ved at reducere afhængigheden af dyre og ustabile energikilder.


           Generisk projektbeskrivelse

           • • Hovedkoncept er at virksomheden udvikler projekter sammen med investorer, hvor investorer har mulighed for at købe sig ind når virksomheden udbyder projektet. Når et projekt er fuldt tegnet udvikler virksomheden det i et datterselskab

           • • Projekter vil typisk være 1MW // 2MWh, men kan også bygges i multipler deraf, for at opnå økonomisk skala

           • • Batterierne trades af en partner, som optimerer profitten der kan skabes med dem

           • • Et projekt tager 6-9mdr at udvikle

           • • Projekterne betales 100% af investorerne, og når de er opstillet, vil det typisk være muligt at lånefinansiere et dobbelt så stort projekt i samme datterselskab, med sikkerhed i det første asset, for at opnå gearing. Dette tager virksomheden et fee for at udvikle

           • • Virksomheden har monopol på servicekontrakt


           Team

           • • A – CEO and Founder, experience from 4 years with Vestas
           • • B – CFO and Founder, experience within bank sector
           • • C – CTO and Founder, 15 years of experience in Vestas
           • • D – Head of Commercial and Co-founder, experience from marketing in scaleup


           Teamet er understøttet af en række strategiske rådgivere med tung erhvervserfaring.


           CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
           Powered by Wild Apricot Membership Software