, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: Unik og bæredygtig løsning til byggeindustrien søger sparring på go-to-market og finansiering

 • 23 Mar 2023
 • 14:00 - 17:00
 • We Build Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Online, Mødeplatform
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 17. marts 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 17. marts 2023.


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler en byggeplade af ubrændt ler og træfiber. Pladen er i pris og kvalitet sammenlignelig med de bedste gipsplader, med den added value af det ubrændte lers uovertrufne egenskaber, særligt ifht. fugtvandring, indeklima og bæredygtighed. Sammenlignet med andre byggeplader af ler på markedet, er vores stærkere og lettere og bedre at arbejde med for håndværkeren. Dette sparer tid i byggefasen og muliggør at bygherrer kan få en ler-løsning uden merudgift.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

Go-to-market

Så snart vi kan producere, kan vi også sælge. Med eller uden klassifikationer. Vi har dog brug for tid til at udvikle byggesituationen og montagevejledning. Her tænkes særligt på samlinger og revner. Vi har et lille byggeri stående klar til at stressteste produktet i en byggesituation, hvor det kan vise sin funktion over tid. Dette vil dog tage minimum et år. Hvordan sælger vi uden først at være helt sikre på produktet? Ifht. samlinger kan vi anbefale glas/ hørvæv. Vi håber med testbyggeriet at kunne afklare at denne ekstra arbejdsgang ikke bliver nødvendig. Generel sparring på go-to-market?

Produktion

Vi skal have helt overblik over, hvilke klassifikationer der helt præcist kræves for at være markedsklar og hvordan vi opnår dem. Vi får lavet brandtest af DBI, og har de første kunder der er villige til at købe pladen så snart de er på plads. Herudover har vi åbnet dialog med Teknologisk Institut. Mht. til produktionen har vi mulighed for at gøre det på Sjællandske Teglværk. Det kan være logistisk lidt bøvlet, hvorfor det måske var en ide at leje os ind et andet sted? Dette vil kræve indkøb af en extruder.

Finansiering

Vi har behov for 2 mio kr. til at udvikle produktionen og komme i gang. Vi har søgt Innobooster første gang, men fået afslag på baggrund af manglende klarhed i ansøgningen. Særligt omkring udviklingsaktiviteter. Innobooster kunne gøre dette projekt til virkelighed. Hvordan får vi dem med på vognen? Generel sparring på soft funding og andre muligheder for finansiering i den tidlige fase?


Industri: Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden

Kompetencer der efterspørges til panelet:

 • Afsætning & Distributionskanaler
 • Distributionskanaler
 • Finansiering & Kapitalrejsning
 • Investor Pitch
 • Produktion
 • Salg


Virksomheden og idégrundlag

Vi er en virksomhed som fokuserer på at anvende lokale råstoffer til byggematerialer. Vores fokus er på kvalitet, indeklima, sundhed og bæredygtighed. Der mangler i Danmark en producent, der kan levere det vi kan.


Produkt/ydelse

Vi giver bygherrer arkitekter og håndværkere mulighed for at benytte en løsning, hvor man kan levere den bedste kvalitet uden merpris. Produktet giver håndværkeren mulighed for, at benytte det optimale materiale til indervægge uden omlægning af arbejdsgange og øget tidsforbrug. Vi hjælper byggeriets omstilling med nye regler omkring LCA og CO2.


Løsning

En byggeplade af ubrændt ler og træfiber.


Forretningsmodel

Først opbygge en lille produktion med salg til 20-30 projekter i 2024. Omsætning på 2 mil. kr. Direkte salg til kunder. M2 pris på 225 kr. Efter proof-of-concept, opskalering i 2025, med mulighed for produktion til +300 projekter om året. Salg gennem byggemarkeder. M2 pris på 225 kr.


Kunder

I første omgang Bygherrer, entreprenører, arkitetekter og håndværkere der orienterer sig mod bæredygtighed.


Markedet

Vi fokuserer i første omgang på energirenoveringer af bevaringsværdige huse, sommerhuse og træhuse (550.000 ejendomme), samt nybyg af boliger af træ (6000 om året).


Konkurrenter

Lerbyggeplader: Lemix, Claytec, Schleusner. Alle import fra Tyskland.

Gipsplader: Fermacell fibergips, Knauf ultraboard, alm. gips.


Vækstpotentiale/mål/ambition

Målet er i 2027 at sælge til +300 projekter om året og have et salg på 10 mio kr. 1,5% af de beskrevne markeder. Dette kan gøres med en forholdsvis lille produktion på 500 plader dagligt. Målet er på sigt at blive et go-to byggemateriale på linje med gipsplader. Efter 2027 kan produktionen forholdsvis let opskalere både hjemme og internationalt.


Ledelse og team

A (Founder, opfinder, drivkraft), B (organisation, projektledelse), C (Ingeniør, biokemi, produktionslinje)


Økonomi/finansiering

Støttet med Innofounder i 2022, We Build Denmark 2023 og Erhvervsstyrelsen 2023. Vi har pt. 90.000 kr. til brandtetsts.


Status

Vi har udviklet design, opskrift og produktionsmetode på laboratorieniveau, og forsøgt fremgangsmetoden på Teglværk. Vi har undersøgt markedet og fundet et stort behov. Nu har vi brug for at udvikle metoden for masseproduktionen, så vi kan komme i gang med at levere til de første kunder og klassificeringstests.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software