, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: SaaS platform/IoT connectivity løsning sætter B2B kunden i stand til at reagere/aktivere på sensor-data og forbinde sensorer med analytics systemer - Horizontal IoT

 • 20 Mar 2023
 • 13:00 - 15:00
 • We Build Denmark, kl 13:00 til 15:00 pa Mødeplatform, Online
 • 16

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har udviklet en SaaS platform/B2B IoT connectivity løsning, som sætter kunden i stand til, ikke kun at opsamle data, men også at kunne bruge sensor-data til, direkte, at aktivere og reagere på hændelser, uden at være afhængig af internettet eller cloud.

IoT er i dag, vertikale løsninger. Virksomhedens løsning virker som et netværks-lag som gør kundes IoT løsning horizontal, og sætter kunden i stand til at skifte enkelte dele af systemet ud, uden at skifte hele leverandøren (af den vertikale løsning).

Kunderne er f.eks. bygningsejere, der ønsker at gøre deres bygninger mere intelligente – muligheden for at spare på varme/el/vand samt bygningsovervågning af lækager, indbrud, forbrugs-analytics, rengøring-on-demand, opfyldning-on-demand og adaptiv opvarmning.

Ambitionen i 2026 er 0,1% af markedet, 18 mio. IoT devices, 90.000 kunder.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

     1. 1. Go-to-market strategi
     2. 2. Udvikling af forretningsmodel – Open Core
     3. 3. Funding strategi og potentiale. Der ønskes en vurdering af potentialet for vækst samt sparring om strategi for kapitalrejsning.


         Industri: Hardware, Software/SaaS

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Region: Hovedstaden

         Kompetencer der efterspørges til panelet:

         • B2B
         • Digitalisering
         • Finansiering & Kapitalrejsning
         • Forretningsmodeller
         • Markedsanalyse
         • Strategi og vækstplaner         Virksomheden og idégrundlag

         Mange kunder starter med en simpel IoT-løsning, der giver dem mulighed for at indsamle sensordata. Det er sensor-data, der skaber værdi for kunden. Connectivity- eller kommunikationsdelen har ingen værdi for kunden, da det blot er et transportlag, så de er ligeglade, derfor er der kun lidt opmærksomhed på, hvordan sensoren vil kommunikere med sin kontekst.

         Dette er grunden til, at mange kunder bliver solgt til IoT-løsninger, som f.eks. rumbelægning, overvågning af radiatorens returløbstemperatur eller advarselssystemer for vandlækage, som i det væsentlige er sensor-til-sky-løsninger. Efter at have installeret en sådan ”silo” IoT-løsning, indser de behovet for koordinering mellem IoT-løsninger og deres eksisterende infrastruktur og derfor integrationskompleksiteten med silo IoT-løsninger. Den manglende opmærksomhed på den underliggende IoT-kommunikationsprotokol fører til, at IoT-løsninger taler forskellige sprog, og da sprog har forskellige funktioner, nogle ikke direkte oversættelige, ender dette med at forårsage store problemer med integration.


         Produkt/ydelse – hvilket problem løses

         Virksomheden leverer en horizontal IoT løsning der er nem at integrere i kundens forretningsproces (B2B). Både COTS sensore men også muligheden for at kunden kan lave sin egen custom sensor/aktuator.


         Hvilken løsning

         SaaS IoT Management løsning (Software) samt salg af COTS hardware (som indeholder vores software).


         Forretningsmodel

         Open Core – Kunden kan komme i gang uden omkostninger (open source / no vendor lock-in), men indser hurtigt behovet for en IoT Management løsning. Eftersom vi er Project-lead på Open Source-delen, vil kunder vælge os frem for vores konkurrenter (der er ingen lige nu).


         Kunder

         Alle bygningsejere der ønsker at gøre deres bygning mere intelligent – muligheden for at spare på varme/el/vand samt bygningsovervågning af lækager, indbrud, forbrugs-analytics, rengøring-on-demand, opflydning-on-demand samt rum-udnyttelsesgrad (herunder adaptiv opvarmning af lokaler).


         Markedet

         Here verden. Vi starter med EU indtil 2026.


         Konkurrenter

         Vertikale løsninger


         Vækstpotentiale/mål/ambition

         Target er 0.1% af markedet i 2026, altså 18 mio IoT devices, 90.000 kunder


         Ledelse og team

         Virksomheden består pt. af en erfaren IT arkitekt med stærk teknisk baggrund inden for IT-netværk. Diplomuddannelse i ledelse samt elektronik-ingeniør.


         Økonomi/finansiering

         Det er planen at virksomheden skal rejse kapital i 2024. Der skal findes to profiler; en marketing- samt én sælger. Én af disse ønskes som co-founder.


         Status – hvor langt er virksomheden

         Virksomheden har snart løsningen færdig, klar til salg. 2023 går med product-market fit, pricing, udvikling af forretning-model samt co-founder scouting.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software