, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: Iværksættervirksomhed tager kampen op med de sanitære forhold på toiletterne i danske skoler. De første kunder er ombord og den næste vækstfase skal tilrettelægges

 • 22 Mar 2023
 • 14:00 - 16:00
 • We Build Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 14

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 17. marts 2023
 • TILMELDINGSFRIST: 17. marts 2023

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden designer og bygger langtidsholdbare skoletoiletter, der løser en række af de problemer, der eksisterer i dag. Toiletterne gør børnene mere trygge i hverdagen og skaber glade og sunde børn, samt en væsentligt reduceret CO², energi og vandforbrug. Kundegrundlaget i Danmark er 1200 folkeskoler og 500 private skoler.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

  • - Salgsstrategi: Hvordan skabes effektive salgsprocesser til kommuner/skoler (forbillede Kompan), herunder hvordan præsenteres værdiskabelsen bedst for kommunerne

  • - Strategisk samarbejdspartnere: Hvordan etableres og tilrettelægges strategiske samarbejder, så det skaber værdi for begge/alle partnere (fx arkitekter, entreprenører mv.), herunder hvordan balanceres virksomhedens rolle som ”rådgiver/konsulent og leverandør”


    Branche: Miljø, Klima, Byggeri, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

    Udviklingsstadie: Proof of Business

    Kompetencer til panelet:

    • Salg
    • Forretningsudvikling
    • B2G
    • B2B
    • Afsætning & Distributionskanaler
    • Distributionskanaler
    • Finansiering & Kapitalrejsning
    • Forretningsmodeller
    • Internationalisering
    • Investor Pitch
    • Kommunikation
    • Konceptudvikling


    Virksomheden og idégrundlag

    Virksomhedens produkt kan blive det som huskompagniet er for typehuse.

    Efter 5 års intense test og pilotforsøg har vi nu styr på vores teknologi og forstår branchen meget bedre. Vi taler ikke kun byggeri, men alle de faktorer der er afgørende for at komme i mål med toiletter som børn trives med. Senest har vi tilføjet en miljø og energi komponent.


    Produkt/ydelse

    Børn er utrygge ved mange af de eksisterende toiletter på skolerne i dag, hvilket er med til at skaber mistrivsel og usunde børn.


    Hvilken løsning

    Vi tilbyder et bredt spekter af produkter/moduler efter en god, bedre, bedst devise.

    Vi tilbyder rådgivning, projektering, levering, installation, audit og træning af personale.

    Løsningerne anvender adfærdsdesign/nudging


    Forretningsmodel

    Vi sælger direkte til skoler og kommuner.

    Vi arbejder sammen med en række partnere som Grohe, Dupont, Rockwool.

    Ligesom vi forsøger partnerskaber med de største danske arkitektgrupper.


    Kunder

    1200 folkeskoler, 500 privatskole i Danmark.

    Organiseret i 98 kommuner.


    Markedet

    Pt. årligt 50 M dkk, men med et kæmpestort efterslæb.

    Anlægsloft og inflation gør tiden lige nu svær.


    Konkurrenter

    Brave.dk.

    Almindelige smv entreprenører.

    Vores konkurrenter tilbyder kun dele af den samlede leverence/proces.


    Vækstpotentiale/mål/ambition

    Vi mener vi kan vækste omsætningen med 50 -100 % gennem 5 år og kan sætte os på 25-50 % af markedet.


    Ledelse og team

    Vi er 5 fastansatte pt og er stærke på innovation, produktion. Har mangler og forbedringspotentiale på salg og netværk.


    Økonomi/finansiering

    Vi har pt 2,4 M på bogen og finansiering til 2023.

    Vi er i gang med at søge finansiering til 2024 og 2025.

    Vores gæld er kun til interne investorer, samt til VF (1.9 M).

    Vi har pt ingen kredit i bank.


    Status

    Vi er et godt sted. Interessen er stigende og vores forslag til kommuner om at indgå forpligtende rammeaftaler med os udestår stadig, men vil bringe os et helt andet sted hen. Pt er vi i dialog med 5 kommuner. Men vi mangler at kommer over rampen og det sidste stykke.


    CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
    Powered by Wild Apricot Membership Software