, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Plug & play løsning, der tilgås via Ed Tech platform, forebygger grænseoverskridende adfærd

 • 25 Apr 2023
 • 14:00 - 17:00
 • DI, kl 14:00 til 17:00 pa H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København
 • 13

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 18. april 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 18. april 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheder skal leve op til lovkrav om forebyggelse og rapportering på området for grænseoverskridende adfærd (social bæredygtighed), men mangler viden, data og tid!

Vi leverer en komplet plug & play løsning med automatiseret indhold og rapportering, klar til at rulle ud i virksomheden via ED-Tech platform. En let skalérbar, ”en til mange”-løsning, der skaber bæredygtige arbejdsliv.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

    • Hvordan skal virksomheden kommunikere sin løsning med henblik på at skabe klarhed for dens interessenter og appellere til investorer?

    • Hvordan lander virksomheden hurtigt og effektivt de første 10 kunder?

    • Hvordan skal virksomheden finansiere udvikling og skalering, herunder en diskussion af muligheder for soft funding, kapitalrejsning, KPI’er, timing og relevante investorer?


         Industri: EdTech/Uddannelse

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Region: Hovedstaden

         Kompetencer der efterspørges til panelet:

         • Salg
         • Marketing & Branding
         • Finansiering & Kapitalrejsning
         • Afsætning & Distributionskanaler
         • Distributionskanaler
         • Investor Pitch
         • Kommunikation         Virksomheden og idégrundlag

         Virkeligheden i en typisk (250+) virksomhed i dag:

         ”Vi har en nedskrevet politik på området for krænkelser, som findes på vores intranet. Hvert 3. år kører vi en APV, hvor vi spørger om to ting: Har du været udsat for seksuel chikane? Har du været udsat for mobning? Forekomster har i gns. ligget under 2%. For 2 år siden blev der pba. En sag anvendt konsulentbistand til HR og en udvalgt leder. Konsulenten gennemførte også en 2 timers workshop for en afdeling på 20 ansatte. Det kostede os 100.000 kr., men vi synes, det virkede som om, folk fik noget ud af det.”

         Tal og talrige personlige beretninger i medierne fortæller os – ovenstående virker ikke!

         Vores løsning adskiller sig ved:

         1. Ekspertprogram og værktøjer til HR, ledere og tillidsvalgte (i alt 180 min. online) + Forebyggelsesprogram til alle (online aktiviteter af 5 min / mdr) udvikling og læring for alle

         kollektiv viden- og kompetenceopbygning, øget trivsel og effektivitet, tryghed ved fælles sprog og normer og adfærdsændring.

         2. Ed-Tech, gamification, nudging og micro-learning

         Egnet til “desk-less” arbejdspladser, læring bliver sjovt og engagerende, kort og præcist, noget jeg kan huske, noget jeg vil frem for noget jeg skal, fremmer selvrefleksion og lysten til at bruge den nye læring ”ude i virkeligheden”.

         3. Medarbejder-survey (pba. nyeste forskning) som spørger ind til konkrete oplevelser

         Afdækker mørketal (antal forekomster stiger i gns. fra 1-2% til over 20%)

         4. Data og dokumentation som muliggør certificering og effektmåling

         Overholdelse af compliance- og lovkrav, tiltrækning og fastholdelse af top-tier medarbejdere og styrkelse af image


         Produkt/ydelse

         Ny forskning viser, at mere end 20% af alle medarbejdere har været udsat for grænseoverskridende adfærd – langt flere end virksomhedernes APV’er rapporterer. Derfor skærpes fokus på området.

         Foruden arbejdsmiljøloven, der forpligter virksomheder til at forebygge, er der nye EU krav på trapperne. Som noget nyt skal 50.000 store (250+ medarb.) virksomheder fra 1. jan. 2024 rapportere på området for Corporate Sustainability (CSRD), som omfatter ”harassment and discrimination”. Virksomheder mangler viden og ressourcer til at håndtere det komplekse område. Foruden høje personlige omkostninger for den udsatte, vil en manglende forebyggelsesindsats ofte lede til nedsat effektivitet, sygefravær eller høj medarbejderomsætning.


         Løsning

         Strategisk og systematisk forebyggelse – plug & play! Alt er systematiseret og kører i automatiserede spor.


         Forretningsmodel

         En let skalérbar ”en til mange”-løsning. Pris er simpel og gennemsigtig: Opstartsgebyr på 300 kr./medarbejder. Derefter koster det 30 kr. pr. medarbejder/måned.


         Kunder

         Vores målgruppe er virksomheder med 250+ medarbejdere. Fokus er i første fase på brancher med skiftende (ofte unge) medarbejdere, som er spredt på flere lokationer, som fx hospitality. Virksomheder som har svært ved at nå ud til deres medarbejdere via konventionelle metoder. Danmark er vores testmarked, og dernæst er fokus på resten af Norden.


         Markedet

         Der er ingen konkurrerende udbydere af forebyggelsesløsninger på området, herunder ingen alternative løsninger, der omfatter alle medarbejdere i virksomheden, anvender nyeste læringsteknologi og kan bruges til at verificere/dokumentere for omverdenen, at virksomheden arbejder målrettet med netop dette.


         Vækstpotentiale/mål/ambition

         Antal kunder: 5 nye kunder i 2023 med 250+ medarbejdere. 10 nye kunder i 2024 med 250+ medarbejdere. Danmark er testmarked derefter er Norden målet. Omsætning efter 5 år med bare 2% af det nordiske marked = 30 millioner.

         Mål: Øge medarbejdernes tillid til virksomheden på området med 25% og nedsætte virksomhedens sygefravær med 2% (over en 3-årig periode).


         Ledelse og team

         Tre stiftere arbejder for virksomheden:

         Stifter 1: Cand.mag. Læring & Forandringsprocesser – arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

         Stifter 2: Cand.merc. Design og kommunikation – arbejder med kommunikation, innovation og læringsdesign

         Stifter 3: Cand.jur. - advokat med speciale i erhvervsjura og teknologi.

         Alle tre stiftere har indtil videre arbejdet uden at modtage løn. To stiftere ønsker at gå på fuldtid, så snart økonomien tillader det.


         Status

         Der er dannet et stærkt partnerskab med leverandøren af den Ed-Tech platform og app, som forebyggelsesprogrammet skal køre på. Ligeledes er der et tæt partnerskab med et anerkendt analyseinstitut, som har været med til at udvikle medarbejder-survey. Instituttet stiller ligeledes deres platform til rådighed. Begge partnere har hver investeret op imod 100 gratis udviklingstimer.

         Ekspert- og forebyggelsesprogram for de første 12 måneder i forløbet er færdigudviklet, herunder foreligger der færdige manuskripter, videoer, lydfiler, værktøjer, quizzer, templates, tjeklister, spørgeguider, mv.

         Medarbejder-survey i form af online spørgeskemaundersøgelse og rapport er klar til udrulning.

         Grafisk profil, logo og hjemmeside er på plads.

         To store event/hospitality virksomheder har i sommeren 2022 kørt en uges forløb som prototype, og begge har givet meget positive tilbagemeldinger og interesse for videre dialog.

         Der arbejdes nu på at færdigudvikle certificeringsordning og ekstern hotline, som skal tilføjes vores produktsortiment.

         Udviklingsomkostninger ligger pt. på under 100.000 kr. som er finansieret med private midler.

         Virksomheden er klar til at gå til markedet og søger sparring omkring dette.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software