, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: Digitalt designværktøj til arkitekter giver live feedback på bæredygtige aspekter og performance. Stort internationalt vækstpotentiale

 • 24 Mar 2023
 • 09:30 - 11:30
 • We Build Denmark, kl 09:30 til 11:30 pa Online, Mødeplatform
 • 15

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 20. marts 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 20. marts 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

I takt med byggebranchens stigende kompleksitet øges mængden af discipliner, der bliver involveret i den tidlige designprocess. For hvert nyt design, skal dette gennemgås via et stort antal ingeniørfagligheder.

Startupvirksomheden udvikler et designværktøj til arkitekter der arbejder i den tidlige designfase. Pluginnet er en værktøjskasse der integreres i arkitektens allerede eksisterende digitale tegne-software, og giver hurtige ingeniør analyser på bl.a. bæredygtige aspekter, samt arkitekten et overblik over, hvilke konsekvenser deres designvalg medfører.

Arkitekten får, mens der skitseres, live information vedrørende byggeriets støj, dagslys og co2 performance. Processen ændres fra, at hver enkelt design skal valideres, til en informations drevet designproces, som både er mere effektiv og mindre ressourcekrævende.

Vækstpotentialet er enormt og der er stor mulighed for skalering internationalt.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

     1. 1. Organisk vækst eller bør der rejses kapital? Kan en for hurtig vækstrejse skade produktets Co-Creation med kunderne?
     2. 2. Prissætning/Salgsmetode: Hvordan bør prisniveauet lægges og skal det være abonnement?
     3. 3. Go2Market: Strategi til flere kunder på den globale scene?


         Industri: Software/SaaS, Byggeri

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Region: Nordjylland

         Kompetencer der efterspørges til panelet:

         • B2B
         • Finansiering & Kapitalrejsning
         • Forretningsmodeller
         • Prissætning
         • Strategi og vækstplaner         Problemet

         I takt med byggebranchens stigende kompleksitet øges mængden af discipliner, der bliver involveret i den tidlige designprocess. For hvert design, der bliver lavet, skal dette gennemgås via et stort antal ingeniørfagligheder. Da dette er ekstremt tids- og ressourcekrævende, bliver en del discipliner som regel først involveret så sent i designprocessen, at ændringer ikke længere er mulige, eller de er omkostningstunge.


         Virksomheden og idégrundlag

         For at løse overstående problem laver virksomheden et designværktøj, der er integreret i arkitektens allerede eksisterende digitale tegne-software; som giver hurtige ingeniør analyser, og giver arkitekten overblik over, hvilke konsekvenser deres designvalg medfører. Dermed kan en arkitekt, imens de skitserer, få live information vedrørende byggeriets støj, dagslys og co2 performance. Således ændres processen fra, at hver enkelt design skal valideres, til en informations drevet designproces, som både er mere effektiv og mindre ressourcekrævende.


         Status

         Værktøjet er lige startet i lukket Alpha testning hos udvalgte tegnestuer i Danmark og USA.

         Desuden bliver det pt. også testet som en del af undervisningen på et af Danmarks arkitektuddannelser.


         Konkurrenter

         Virksomheden er ikke den eneste på markedet med lignende løsninger, men har modsat alle andre konkurrenter valgt at integrere værktøjet i tegnestuerne eksisterende workflow, fremfor at lave online SaaS platforme.

         Dette har bl.a. resulteret i at 4 af Danmarks største og prestigefyldte tegnestuer alle har accepteret at være Alpha Tester på produktet og komme med feedback hvordan fremadrettet skal udvikles.

         Alle 4 har tidligere afvist alle lignende anmodninger fra konkurrenter.


         Forretningsmodel

         On-Premise, flydende licens, abonnement


         Markedet

         Stor mulighed for skalering internationalt, med en ekspotentiel stigning i efterspørgslen i Nordamerika.


         Vækstpotentiale/mål/ambition

         Vækstpotentialet er enormt, da værktøjet kommer til at inkludere nye design faser, hvilket åbner op for antallet af tegnestuer der kan bruge det, samt det udvider er potentielle brugere på i forvejen kunder.


         Ledelse og team

         Teamet består af en Founder, med ledererfaring fra en Danmarks førende tegnestuer, hvor fokus har været innovativ digitalisering. Desuden har virksomheden et advisoryboard tilknyttet med 2 erfarne personer med viden om hhv. innovation og bæredygtighed, og It-implementering og B2B. Begge tilknyttet Danske tegnestuer.


         Økonomi/finansiering

         Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet finansiering.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software