, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: Samlet løsning for indeklima til bygningsrenovering – go-to-market strategi klar til eksekvering

 • 31 Mar 2023
 • 09:30 - 11:30
 • We Build Denmark, kl 09:30 til 11:30 pa Online, Mødeplatform
 • 16

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 28. marts 2023
 • TILMELDINGSFRIST: 28. marts 2023

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden gør op med kompleksiteten i arbejdet med indeklimaet ifm. bygningsrenovering, som i dag løses af flere uafhængige aktører. Virksomheden kan varetage kortlægning, projektering, installation og efterfølgende dokumentation. Kundesegmenterne er skoler, daginstitutioner og private kontorer.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

  1. 1. Go to market strategi, herunder dokumentation af Value Proposition
  2. 2. Fokus på/tilpasning til deltagelse i offentlige udbud
  3. 3. Selskabsstruktur/ejeraftaler med flere ejere


    Branche: Byggeri

    Udviklingsstadie: Proof of Concept

    Kompetencer til panelet:

    • B2G
    • B2B
    • Forretningsudvikling
    • Selskabsstruktur/ejeraftaler
    • Afsætning & Distributionskanaler
    • Forretningsmodeller
    • Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
    • Kommunikation
    • Konceptudvikling
    • Ledelse
    • Markedskendskab Skandinavien
    • Marketing & Branding
    • Online marketing
    • Salg
    • Strategi og vækstplaner
    • Virksomhedsdrift & Handlingsplan    Problembaggrund

    I dag er de væsentligste indeklimaparametre fordelt på 4 fagspecialer - dagslys, belysning, akustik og temperatur-luftkvalitet. Fagspecialerne strækker sig fra forskning/undervisning over produktion/distribution og til rådgivning og udførelse. De enkelte aktører beskæftiger sig sjældent med mere end et fagspeciale og derfor er der brug for høj grad af koordinering og samarbejde for at få det samlede indeklima omfattet af én løsning. En aktør vil naturligt nok have fokus på at løse den del af indeklimaet, som de er specialister i: F.eks. vil en ventilationsentreprenør have fokus på luftkvalitet, som løses med god ventilation.

    Samtidig er vi mennesker påvirket af det samlede indeklima, og forskning (f.eks. fra DTU) har vist, at først når alle indeklimaparametre er tilfredsstillende, vil vores trivsel og performance være upåvirket af indeklimaet.

    Det er dermed op til bygningsejeren at tage ansvaret for det samlede indeklima og sikre, at alle relevante aktører inddrages i løsningen. Konsekvensen er, at mange renoveringssager kun omfatter få indeklimaparametre og resultatet bliver, at indeklimaet fortsat ikke er tilfredsstillende efter renovering.


    Virksomheden og idégrundlag

    Virksomheden stiftes af en rådgivende ingeniør - med speciale i alle indeklimaets parametre - og 2 tømrermestre – med ansatte der også kan montere lamper og ventilation. Med andre ord råder virksomheden over alle de kompetencer, som kræves for at lave en god samlet løsning for indeklimaet.

    Et nøgleord for virksomhedens arbejde med byggeri og indeklima er at reducere kompleksiteten for på den måde at forkorte byggetiden og mindske omkostningerne. Vi er ikke bange for at tage nye metoder og produkter i brug, så længe det giver en simpel og robust løsning samlet set. Vi har desuden den fordel at den projekterende og de udførende er i tæt samarbejde, så de planlagte løsninger også er bygbare.

    Vores løsning giver bygningsejeren:

    • En bedre samlet løsning for indeklimaet
    • Kortere byggetid
    • Lavere omkostninger.


    Ledelse og team

    De reelle ejere bag de tre stifterfirmaer udgør virksomhedens direktion og primære arbejdskraft. Vores kompetencer komplementerer hinanden rigtigt godt; vi har en klar rollefordeling og kan udfylde de fleste opgaver, som er nødvendige i en virksomhed som vores.


    Økonomi/finansiering

    Vi har haft god indtjening på de sager, vi har gennemført sammen, og de tre stiftervirksomheder har tilstrækkelig kapital til at finansiere den fælles virksomhed.


    Status

    Det fælles ApS vil blive stiftet i foråret 2023, men vi har fra 2017 arbejdet sammen om konceptet i forskellige konstellationer.


    CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
    Powered by Wild Apricot Membership Software