, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Innovativt og banebrydende psykometrisk personlighedsredskab til udvikling af teams og ledere - kæmpe potentiale og stor interesse

 • 18 Apr 2023
 • 13:00 - 16:00
 • Ledernes Hovedorganisation, kl 13:00 til 16:00 pa Vermlandsgade 65, 2300 København
 • 13

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 11. april 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 11. april 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udbyder et internationalt, innovativt psykometrisk personlighedsredskab. Det anvendes i mere end 40 lande og skaber vigtig selvforståelse, udvikling, psykologisk tryghed, bedre kommunikation, inklusion og samarbejde på tværs af teams og ledere.

Der udvikles mere harmoniske og attraktive arbejdspladser med bevidste ledere og medarbejdere, som beviseligt hjælper med blandt andet at mindske sygefravær, mistrivsel samt lav produktivitet.

Hovedproduktet adskiller sig fra andre personlighedsprofiler og udfordrer den forældede status quo af traditionelle persontypetest. Det er inkluderende, ser på det hele menneske og værdsætter forskellighed uden type-inddeling, antagelser eller bias.

Virksomheden har opnået eneret i DK og ønsker nu at vækste betragteligt på det danske marked. Der er betalende kunder som fx Nordea, Kriminalforsorgen, Mannaz, Marie Fonden.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

      • Forretningsudvikling og go to market strategi.

      • Vækst på det danske marked.
      • Marketing & branding hvordan gøres det kendt hurtigst muligt uden et stort budget?

      • Er der basis for en investor eller anden finansiering?


           Industri: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

           Udviklingsstadie: Proof of Business

           Region: Hovedstaden

           Kompetencer der efterspørges til panelet:

           • Afsætning & Distributionskanaler
           • B2B
           • Finansiering & Kapitalrejsning
           • Forretningsudvikling
           • Marketing & Branding
           • Online marketing           Virksomheden og idégrundlag

           Virksomheden hjælper med at udvikle harmoniske og attraktive arbejdspladser og løse konkrete problemer ved at skabe mere bevidste ledere og medarbejdere.

           Hovedproduktet adskiller sig fra andre personlighedsprofiler. Det er inkluderende og ser på det hele menneske og værdsætter forskellighed uden type-inddeling, antagelser eller bias.

           Virksomheden udfordrer den forældede status quo af traditionelle persontypetest, der får folk til at tro, at der er rigtige og forkerte måder at være på med mere nuancerede, pålidelige og engagerende værktøjer.


           Smarte Data – Enkelt Sprog

           • 21. århundredes personligheds-videnskab leveres i et sprog, der er let at forstå og huske. Vi kombinerer enkelthed med dybde.

           • Vi ser mennesker som hele individer, med dynamiske og komplekse personligheder.


           Værdsætter forskellige måder at være på

           • Vi ændrer psykometri fra noget, der kasseinddeler folk til noget, der hjælper folk til at forstå sig selv og andre.

           • Med vores model reducerer vi det skjulte bias, der får folk til at tro, at der er rigtige og forkerte måder at være på.

           • Her er alle træk formuleret positivt, og du kan være både-og fremfor enten-eller.


           Ubesværet Virtuelle

           • Vi leverer banebrydende teknologi og et økosystem af produkter og løsninger med meget interaktive værktøjer og ressourcer, der muliggør en engagerende og varig læringsoplevelse.


           Produkt/ydelse

           Virksomheden hjælper danske organisationer med at mindske sygefravær, mistrivsel og lav produktivitet, ved at skabe vigtig selvforståelse og udvikling, psykologisk tryghed, bedre kommunikation, inklusion og samarbejde på tværs af teams og ledere.

           Det gøres med udgangspunkt i dyb, styrkebaseret, individuel og kollektiv læring, baseret på personlighedsportrætter og praksisnære udviklingsprocesser, der giver nuanceret følelsesmæssig selvforståelse, fælles sprog og agilitet.


           Hvilken løsning

           Idet portrættet giver en præcis og valid beskrivelse af personen, vil man opleve at få detaljeret indsigt i sin naturlige, indre motivation, sin adfærd til hverdag og hvordan man reagerer under stress og pres. Den form for indsigt giver langt større handlemulighed, idet man bevidst vil kunne tilpasse sin adfærd til situationen, og derved blive mere agil og succesfuld i beslutninger og tilgange.

           Den fordomsfrie, humanistiske tilgang og designet af vores digitale redskaber og læringsprocesser, gør det trygt, let at forstå for alle fra topleder til medarbejder og huske og interessant at lære og forankre i konkrete adfærdsændringer, så man undgår, at læringen går tabt.


           Forretningsmodel

           1. 1. Levering af workshops, coachings- og udviklingsprogrammer (ved brug af practitioners
           2. 2. Uddannelse af ledelseskonsulenter og HR Business Partnere
           3. 3. Salg af point (% af køb af portrætter m.m. i HQ)


           Vækstpotentiale/mål/ambition

           • 600.000 i 2023
           • 1.200.000 DKK 2024
           • 1-2 deltidsansatte i 2024


           CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
           Powered by Wild Apricot Membership Software