, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Skalering og yderligere kommercialisering af teknologitung udviklingsvirksomhed (pt. investeret 80 mio. kr.) - nationalt og internationalt

 • 08 Jun 2023
 • 13:30 - 16:30
 • Holst Advokater, kl 13:30 til 16:30 pa Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus
 • 17

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 01. juni 2023
 • TILMELDINGSFRIST: 01. juni 2023

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er startet på rejsen fra teknologifokuseret udviklingsvirksomhed til kommerciel virksomhed. Teknologiudvikling fylder, og vil til stadighed, fylde meget i virksomheden, men strategien er nu fokuseret på at udvikle den kommercielle del af forretningen, herunder skalere virksomheden fortrinsvis gennem partnerskaber, så potentialet i teknologiudviklingen yderligere udnyttes kommercielt.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

  1. 1. Kommerciel skalering gennem partnerskaber og/eller egen organisation
  2. 2. Internationalisering


    Branche: Energi, Elektrisk udstyr/elektronik

    Udviklingsstadie: Proof of Scale

    Region: Midt

    Kompetencer til panelet:

    • Salg via partnerskaber
    • Afsætning & Distributionskanaler
    • Internationalisering/Europa
    • Markedskendskab Europa
    • B2B
    • Forretningsudvikling
    • Partnerskaber


    Virksomheden

    Virksomheden har en unik teknologiplatform, der anvendes til ressourceoptimering, dvs. optimering af forbruget af strøm, vand og energi, typisk til varme og køling. Der er investeret omkring 80 millioner kr. i teknologiplatformen indtil videre, hvilket har givet en række unikke teknologiske fordele, som er beskyttet med mere end 40 patenter.


    Forretningsmodel

    Forretningsmodellen er skiftet fra primært at være fokuseret på salg af hardware til at være levering af services, alle med fokus på den konkrete fordel kunden opnår, f.eks. reduktion af energi til varme. Kunderne er typisk større ejendomsbesiddere, virksomheder eller det offentlige, som har det til fælles, at de enten ejer eller anvender større arealer til kontor, offentlige formål, såsom skoler og idrætshaller.


    Markedet

    Markedet vokser eksplosivt i disse år, både pga. det øgede fokus på bæredygtighed og stigende energipriser. Virksomheden ønsker at skalere kommercialiseringen af sine services igennem forskellige partnerskaber, men har bl.a. en udfordring i at finde de rette partnere og den rette konstruktion. Alternativet er en direkte salgsindsats, men ulempen herved er de ressourcer det kræver, og den risiko for virksomheden det medfører.


    Status

    Virksomheden er i dag i gang med at rulle den første egentlige kommercielt modne service ud, i første omgang primært i Danmark, har ansat en erfaren ledelse og en erfaren sælgerstab.

    Fokus for Springboardet er opbygningen af en skalerbar kommerciel salgsstrategi, herunder særligt anvendelse af partnerskaber internationalt.


    CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
    Powered by Wild Apricot Membership Software