, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Device til hjemmemonitorering opdager tidlige stadier af kræft-senfølgen lymfødem. Sparring til B2B og internationalisering

 • 14 Jun 2023
 • 13:30 - 16:30
 • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus
 • 16

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 09. juni 2023
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 09. juni 2023

Register



Introduktion til SPRINGBOARD®

1 ud af 5 brystkræftpatienter udvikler lymfødem, det resulterer årligt i 14.000 nye diagnoser i Tyskland og 53.000 i USA. Lymfødem er en alvorlig bivirkning af kræftbehandling og påvirker patientens livskvalitet, økonomi og evne til at arbejde. Cacta udvikler et device, der giver brystkræftoverlevere mulighed for selv at opdage lymfødem i dets tidlige stadier. Dermed mindske smerte, produktivitets tab og behovet for dyre behandlinger. Patientgruppen er meget motiverede til selv-måling og dermed undgå bekymring i hverdagen.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

           1. 1. B2B muligheder for et tværsektorielt device inklusiv til sundhedsforsikringsselskaber (Norden, Tyskland USA, men vi er åbne).

           2. 2. Kapitalrejsning – Vores strategi er at udtømme soft funding-muligheder og derefter forsøge os hos Venture Capitalists. Næste gate er Bio Innovation Institute Venture Lab og en Innobooster oveni. Derefter EU funding som fx Eurostar eller lign.

           3. 3. Internationalisering – Vores Go to market strategi som et medical device er at gå efter en FDA godkendelse i USA, derefter en MDR i EU. Første marked er USA, dernæste Tyskland og Norden.

              Branche: Medtech

              Udviklingsstadie: Proof of Concept

              Region: Midtjylland

              Kompetencer i panelet:

              • Afsætning & Distributionskanaler
              • B2B
              • Internationalisering




              • Vores ide stammer fra en grundig behovsafdækning i klinikken (Kolding Hospital), efterfølgende validering blandt målgruppen samt KOL’s. Vi bruger Design thinking som en af vores vigtigste redskaber til facilitering af udviklingen.

              • Current practise og vores løsning (new patient journey):


              • Konkurrenter og vores USP’er:


              • Vores løsning er baseret på bio-impedans og det unikke ligger i hjemme målings situationen.

              • Vores løn kommer fra Innovationsfonden og næste step er at søge Bio Innovation Institute Venture Lab.

              • Status – Vi er i den tidlige scoping fase og proof of concept med TRL på 3-4

              CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
              Powered by Wild Apricot Membership Software