, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® Online: Startup muliggør at IoT (data-opsamlings) enheder kan skræddersys og lanceres på få uger frem for flere år!

 • 15 Jun 2023
 • 14:00 - 16:00
 • DI, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 17

Registration

 • Signup deadline: 8. juni 2023
 • Signup deadline: 8. juni 2023

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Startup vil reducere antallet af mislykkede IoT-implementeringer.

Virksomheden har udviklet en innovativ IoT-enhed med let tilslutning af forskellige sensorer og en strømlinet design proces, som gør det muligt at udvikle skræddersyede IoT løsninger via startuppens platform på få uger frem for flere år.

Den fleksible løsning støtter virksomheders udvikling og reducerer elektronisk affald. Baseret på erfaring med danske SMV'er, ønsker startuppen at løse IoT-implementeringsudfordringer og demokratisere teknologien.

Virksomheder kan skabe deres egne IoT-produkter og starte projekter selvstændigt uden store omkostninger til konsulenter, og hvor prototypefasen forkortes fra 1-2 år til 1-2 uger. Data kan udnyttes fra dag 1, hvilket gør barrieren til IoT utrolig lav.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

        1. 1. Markedssegmentering; brainstorm på hvor løsningen kunne være ekstra relevant og skabe stor værdi. Bør der fokuseres på en bestemt industri/løsning frem for dette brede produkt, som kan bruges af mange – og i så fald hvilken?

        2. 2. Forretningsmodel; der køres lige nu en partnermodel. Er dette den rette model? Bør startuppen i stedet sælge direkte til slutbrugeren?

        3. 3. Prissætning; 1000 kr. pr. enhed + 20 kr. / måneden / enhed. Er dette for billigt/dyrt? Det er meget forskellige fra case til case, hvorvidt kunderne finder prisen høj/lav.


         Branche: Hardware, Software/SaaS, IoT

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Region: Hovedstaden

         Kompetencer i panelet:

         • Afsætning & Distributionskanaler
         • B2B
         • Forretningsmodeller
         • Forretningsudvikling
         • Marketing & Branding
         • Partnerskaber
         • Prissætning
         • Salg


         Virksomheden og idégrundlag

         Startuppen har udviklet en innovativ elektronisk IoT-enhed, hvor hundredvis af forskellige typer af sensorer kan tilsluttes uden at ændre elektronikken. Det kombineres med en strømlinet og fuldautomatisk design/købsproces for alle typer af sensorer. Dette medfører, at virksomheder kan skabe deres egne IoT-produkter og starte projekter selvstændigt uden store omkostninger til konsulenter, og hvor prototypefasen forkortes fra 1 - 2 år til 1 - 2 uger. Virksomheden vil være i stand til at udnytte deres data fra dag 1, hvilket gør barrieren til IoT utrolig lav.


         Produkt/ydelse

         Microsoft anslår i dag, at 30 % af alle IoT-implementeringer mislykkes, startuppen ønsker at reducere det til 0 %. For mange virksomheder kan IoT-teknologi være et kerneværktøj til at blive mere grøn, optimeret og datadrevet. Det er derfor vigtigt, at vi finder en mere bæredygtig løsning. Mange tror at IoT implementeringer er hurtige og ukomplicerede, men det er langt fra sandheden. Produktionen og udviklingen af hver type IoT-enhed er forskellig og medfører hermed sit eget IoT-projekt med sin egen design-, test- og implementeringsfase. Den nuværende løsning er at hyre dyre konsulenter og betale millioner for en enkelt prototype, der måske ikke fungerer præcis som ønsket eller skalerer vel med virksomheden. Disse projekter er komplekse og ressourcekrævende i et omfang, der hæmmer adptionen og spredningen af IoT-teknologi.


         Forretningsmodel

         Startuppen sælger deres enheder til en enhedspris (1000 DKK / enhed) + tilhørende abonnement på data og platform (20 DKK / måned / enhed).


         Kunder

         De nuværende kunder er forskellige hardware producerende virksomheder i industrien. De strækker sig fra start-ups til etablerede rådgivningsvirksomheder og mere specifikt vandbehandlingsfirmaer.


         Markedet

         Markedsstørrelsen inden for Industrielt IoT er estimeret til at vokse fra 76,7 milliarder $ i 2021 til 106,1 milliarder $ i 2026. Fremskrivninger viser, at vi i øjeblikket er på et stadie, hvor IoT er klar til at tage fart og blive en værdiskaber i mange virksomheder.


         Konkurrenter

         IoT-produkter har eksisteret i mange år, men ingen har fundet en måde at gøre det mere fordøjeligt for virksomheder at implementere. Konkurrenter er enten konsulenter eller virksomheder, der sælger et færdigt IoT produkt. Et allerede færdigt produkt passer sjældent til alles behov, og derfor skal de fleste virksomheder betale for den dyre udvikling af en skræddersyet løsning. Startuppen adskiller sig fra eksisterende løsninger, ved at give værktøjerne tilbage til virksomhederne og herved give dem fri mulighed for at udvikle sig inden for teknologiens rammer.


         Vækstpotentiale/ambition

         Startuppens vision er at deres løsning skal være den defacto standard, der desperat mangler inden for al IoT udvikling i dag. Startuppen forventer at sælge 1000 enheder i år, og 10.000 i 2023. Med fokus på skalering af salg forventer startuppen at kunne sælge flere millioner enheder om året.


         Ledelse og team

         Startuppens team består af to stiftere. Den ene stifter har en baggrund som software ingeniør med speciale i kunstig intelligens og har også arbejdet som softwarekonsulent i 3+ år i egen virksomhed, og har i den forbindelse erfaring med kunderelationer og produktudvikling. Startuppens anden stifter er uddannet elektroingeniør og står for al elektronikudvikling. De to studentermedhjælper kommer fra DTU og ITU og arbejder på produktudvikling.


         Økonomi/finansiering

         Startuppens opstart har været selvfinansieret via. salg og soft-funding.


         Status

         Størstedelen af produktet er færdigudviklet og klar til salg. Startuppen har genereret salg under hele udviklingsprocessen og ønsker nu at fokusere på forretningsudvikling og go-to-market strategi samt afsøgning af markedspotentialer for at gøre klar til en skalering.

         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software