, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Danmarks største trivselsprogram for unge i udskolingen – sparring på forretningsudvikling og funding

 • 25 Sep 2023
 • 14:00 - 17:00
 • Erhvervshus Hovedstaden, kl 14:00 til 17:00 pa Fruebjergvej 3, 2100 København
 • 18

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 18. september 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 18. september 2023.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden, som er non-profit og støttet af erhvervslivet, har siden 2013 specialiseret sig i trivsel blandt teenagere og unge voksne, og tilbyder et fuldendt og gennemprøvet program til unge, der styrker deres robusthed og fællesskaber. Det nytter nemlig ikke kun at reparere de unge, når livet bliver svært. I stedet skal vi ruste dem til at stå imod. Det gør vi ved at coache i mod.

Virksomheden har rødder i sportens verden, og vi arbejder tæt med vores ambassadører for at inspirere unge til at lære af sportsstjerners viljestyrke og holdmentalitet.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

            • Hvordan gearer virksomheden sin platform, herunder en diskussion af hvordan der onboardes flere skoler/elever, hvordan går man ind i nye segmenter, hvordan styrkes kommunikationen og brandingen?

            • Funding – hvordan sikrer virksomheden et langsigtet økonomisk grundlag via partnere, fonde mv.?


              Industri: EdTech/Uddannelse

              Udviklingsstadie: Proof of Scale

              Region: København

              Kompetencer der efterspørges til panelet:

              • Forretningsudvikling
              • Finansiering & Kapitalrejsning
              • Marketing & Branding
              • Kommunikation
              • Salg
              • Strategi og vækstplaner
              Konceptet

              Virksomhedens koncept stammer fra Norge. Gennem 26 år er programmerne blevet udviklet til at forebygge problemer med mental sundhed, mobning og mistrivsel - og det sker uden en eneste løftet pegefinger.

              Vi uddanner i stedet de unges forbilleder på skolen, lokalmiljøet eller i sportens verden til at coache de unge i at mestre livet; i at sige fra, i at hjælpe andre og følge deres drømme.


              Segmenter

              Udskoling, ungdomsuddannelser og sport- og fritidsklubber.


              Virksomhedens resultater

              Konceptet giver de studerende mod og evne til at sætte grænser. Og den selvtillid og self-efficacy, der opstår hos de studerende kan transformers til en faglig selvtillid (Oxford Research 2021).

              Konceptet sikrer et systematisk arbejde med det sociale, som giver de studerende en forståelse for hinanden og fællesskabet (Oxford Research 2021).

              Der er 40% færre af de unge, der tager stoffer på xxx-skolerne (xxx-undersøgelse 2011). (xxx anonymiserer virksomheden).


              Virksomhedens tilbud til skolerne

              Robuste unge 16-25

              • Et gennemtestet program der styrker kulturen, fællesskabet og den enkeltes mentale modstandskraft. 12 moduler der spredes over hele ungdomsuddannelsen.

              Et fuldt program med øvelser, værktøjer og manuskripter til alle moduler, så coachen ikke skal bruge tid på at sammensætte undervisningsplaner.

              Uddannelse og videndeling

              • Uddannelse af coach, koordinator og leder (2-3 dage med fuld forplejning).

              Øvrig uddannelse hvert år ved udskiftning af personale.

              Årlig ILD samling: Foredrag og inspiration for alle coaches.

              Effektmåling gennem egen undersøgelse.

              Netværksmøder med andre ungdomsuddannelser.

              Forældre/lærer/praktik oplæg fra virksomheden eller ambassadører.

              Kampagneaktiviteter

              • Hej-kampagnen: Kampagne med fokus på inklusion.

              Drømmeperioden: Tiltag der hjælper flere til at følge deres drømme.

              Festival for alle unge og deres familier

              Ambassadør-aktiviteter: Foredrag og coaching fra sportsstjerner.

              Merchandise: Coach-kit og startgave til alle de studerende.


              Traction

              +80.000 unge er blevet modigere via virksomhedens koncept.

              100 skoler, uddannelser og klubber har konceptet på skemaet.


              Økonomi

              Virksomhedens programmer er finansieret 50/50 af sponsorater og skolernes egenbetaling.

              Prisen for skolen afhænger af hvor mange elever, der går på skolen. Afhængig af skolens størrelse koster det mellem 38 kr. - 133 kr. per elev.

              CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
              Powered by Wild Apricot Membership Software