This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Startup i eksplosiv vækst har brug for sparring på skalering af vidensvirksomhed, så den står solidt i næste væksthop

 • 19 Sep 2023
 • 14:00 - 17:00
 • DI, kl 14:00 til 17:00 pa H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København
 • 16

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 12. september 2023.
 • Tilmeldingsfrist: 12. september 2023.


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er et nystartet konsulenthus i eksplosiv vækst, grundlagt ud fra en skarpt defineret differentieringsstrategi. Lige nu består virksomheden af tre kerneområder:

1. Beskæftigelsesforløb, hvor der skabes vækst og job i SMV'er i match med landets højtuddannede

2. Klassiske konsulentydelser, med fokus på produktionsvirksomheder og ejerledere - dem har vi fået godt fat i

3. Bæredygtighed, hvor vi hjælper med strategi og den nødvendige bevægelse i virksomhederne. Vi har et strategisk samarbejde med en ingeniørvirksomhed, der leverer data og beregninger

Alle tre ben indgår i ESG, og når der er en forståelse for dette blandt kunderne, skal de tre kerneområder formidles på ny i en rebranding af virksomheden. Vi skal skalere os til det næste væksthop som vidensvirksomhed, og til det har vi brug for hjælp og erfaringer.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

             Skalering af vidensvirksomhed

             Branding / rebranding af virksomheden


             Industri: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

             Udviklingsstadie: Proof of Business

             Region: København

             Kompetencer der efterspørges til panelet:

             • Forretningsmodeller
             • Marketing & Branding
             • Ledelse
             • Organisationsudvikling
             • Partnerskaber
             • Strategi og vækstplaner
             • Virksomhedsdrift & Handlingsplan
             Idégrundlag

             Virksomheden er stiftet ud fra idéen om at skabe vækst og bæredygtig udvikling i SMV-virksomheder. De to største udfordringer som virksomhederne står overfor i fremtiden, er mangel på kvalificeret arbejdskraft og strategisk bæredygtig udvikling af virksomheden. Virksomheden hjælper kunderne med at rekruttere på en ny og innovativ måde samtidig med, at de tager et socialt ansvar. 55% af deltagerne på virksomhedens beskæftigelsesforløb kommer i job, primært i SMV-virksomhederne. Forløbet hjælper virksomhederne med flere af målepunkterne inden for S'et i ESG. Med beskæftigelsesforløbet placerer virksomheden sig i midten af mange aktører, og fungerer som bindeled.

             Som konsulenthus har vi fået godt fat i kundegrundlaget, der er leverandører til landets store virksomheder. Her indgår vi i et tæt og meget tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne, som alle bliver loyale kunder og sender os videre i deres netværk. Ofte får vores CEO placeret sig som ledelsens sparringspartner og problemløser. Det vi ikke selv kan hjælpe virksomheden med hyrer vi andre ind til at gøre.


             Forretningsmodellen

             Kommunerne betaler for beskæftigelsesforløbet. Der faktureres pr. deltager på forløbet. Forløbet er på positivlisten, som styres af de regionale arbejdsmarkedsråd, og kommunen får refunderet 80% af deltagerbetalingen gennem denne ordning. Det betyder, at det er et forløb, der er godkendt af staten. Deltagelse for virksomheder er gratis.

             Inden for konsulent- og bæredygtighedsområdet sendes et tilbud forud for alle opgaver, og faktureringen sker ved afslutningen af opgaven. Desuden er virksomhedens konsulenter SMV: Pro-godkendte, hvilket betyder, at man kan søge puljemidler til rådgivning og strategiudvikling.


             Kunder, marked og konkurrenter

             Kunder inkluderer kommuner, SMV-virksomheder og andre erhvervsaktører, hvor der også holdes oplæg. Et projekt med RUC er under etablering og vi er en aktiv part i ArbejdskraftAlliancen som er et regional samarbejde.

             På grund af det rekordlave antal ledige er virksomheden startet på et tidspunkt, hvor pengene er knappe. Dog er værditilbuddet og netværket i kommunerne så stærkt, at virksomheden fortsat har mange deltagere i forløb. Der planlægges afholdt seks forløb fra sommeren 2023 til juli 2023. Københavns Kommune er landet som kunde for nylig og virksomheden skal derfor geares så den er klar til den stigende mængde af ledige. Der er lige nu etableret samarbejdet med landets erhvervshuse omkring SMV: Vækstpilot, hvor Erhvervshusene sender interesserede virksomheder vores vej, så vi kan give dem en kandidat.

             Inden for konsulent- og bæredygtighedsområdet har virksomheden ramt et område på det helt rigtige tidspunkt. Tillid spiller en stor rolle hos mange af vores kunder, og de udnytter hinandens gode netværk, hvilket giver virksomheden mulighed for at komme ind i varmen. Derfor oplever man en hastig vækst på dette område, og grundlæggeren holder oplæg i lokale erhvervsråd omkring ESG, hvilket giver direkte adgang til virksomhederne.


             Vækstpotentiale, mål og ambition

             Virksomheden har et stort vækstpotentiale, hvis det drives rigtigt. Som udbyder af et af landets største landsdækkende beskæftigelsesforløb og placeret helt rigtigt i SMV-Danmark, er der gode muligheder for at fortsætte den samme eksplosive vækst. Men det kræver en strategisk opbygning af virksomheden og en korrekt skalering. Derfor søger man sparring via et SPRINGBOARD og er i gang med at etablere et Advisory Board. Selvom man arbejder med strategi og ledelse, har virksomheden mange blinde pletter, det er CEO og Founder meget bevidst om, sammen med en erkendelse af at erfaring med både beskæftigelsesforløb og fra konsulentverdenen er ikke altid det bedste udgangspunkt for udviklingen af virksomheden.


             Teamet

             Founder står for 100% salg og etablering af samarbejder, personaleledelse, kvalitetsstyring samt udførelsen af de fleste konsulentopgaver, hvilket er uholdbart.

             COO står for back office, økonomistyring, kvaliteten på beskæftigelsesforløb samt SoMe-annoncering.

             Derudover er der ansat 2 projektledere, som står for alt vedrørende beskæftigelsesforløb. Det omfatter praktiske opgaver, rekruttering af virksomheder, deltagerhåndtering, materialer til jobcentre mv.

             Der er også ansat 2 undervisere, som underviser på forløbene, men som også skal løse konsulentopgaver. Derudover er der 5 freelance tilknyttet som bruges til hjemmesideopgave, SoME, CV opbygning, bæredygtighed.


             Traction

             Virksomheden har i sit første år afholdt 9 beskæftigelsesforløb og haft samarbejde med 500 virksomheder årligt og samarbejder med alle landets erhvervshuse og mange erhvervsråd.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software