This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online SPRINGBOARD®: Robotløsning til udkradsning af murstensfuger – afhjælper nedslidning, forbedrer kvaliteten og imødegår mangel på arbejdskraft

 • 22 Nov 2023
 • 14:00 - 16:00
 • We Build Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 15. november 2023
 • Tilmeldingsfrist: 15. november 2023Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler og producerer en robot til byggebranchen der, som den eneste i Danmark, fuldautomatisk kan fjerne fuger i murværk.

Robotten kan, ved hjælp af et kamera og computer vision, arbejde autonomt uden behov for menneskelig indblanding i op til 40 min ad gangen.

Virksomheden har et stort fokus på aflastning af manuel arbejdskraft og dermed at reducere hårdt nedslidende arbejde ved automatisering.

For at få flest mulige erfaring og mindske ”barrier of entry” udfører virksomheden selv ”fugefjernelse opgaver as a service”, hvor robotten benyttes. Forretningsmodellen er pt. at renovere hele murstensfacader, både udfræsning og efterfølgende manuel opfugning, B2C og B2B, så kunden kun behøver at forholde sig til en leverandør.

Virksomheden befinder sig ved en skillevej, hvor det skal besluttes, om man skal være et udviklingshus eller facaderenoveringsfirma.

Potentielt marked: 300 mio. dkk/år.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

           1. Skal virksomheden være et udviklingshus eller facaderenoveringsfirma? Egen renovering i fremtiden eller indgå samarbejder? Alt efter valg, hvordan skal organisationen bygges op?

           2. Hvordan kommer virksomheden ind på reklamation/forsikringsmarkedet til fugefjernelse?

           3. Organisk vækst vs investor? Hvordan rejser virksomheden 10 mio. dkk kapital til ekspandere fra lille startup til enten et større facaderenoveringsfirma eller et udviklingshus?

           4. Er panelet enig i, at det er en fordel at komme hurtigt på markedet ved at påtage sig en risiko. Vil I gøre noget anderledes, ser I nogle barrierer som hindrer os.


             Branche: Automation, Robotteknologi, Byggeri

             Udviklingsstadie: Proof of Business

             Region: Nordjylland

             Kompetencer i panelet:

             • B2B
             • B2C
             • B2G
             • Finansiering & Kapitalrejsning
             • Forretningsudvikling
             • Partnerskaber
             • Salg             Virksomheden og idégrundlag

             Virksomheden har et stort fokus i at reducere nedslidende arbejde, det gøres i dette tilfælde ved at automatisere hårdt nedslidende arbejde. Virksomheden har udviklet en robot som fuldautomatisk kan fjerne fuge i murværk, der er ikke andre i Danmark, der har en fungerende robot til dette.


             Produkt/ydelse

             Murstenshuse skal have renoveret fuger cirka hver 50’ende år. Dette arbejde er ekstremt nedslidende og skadeligt, hvor virksomhedens robot løser op til 80% af arbejdet, resten fjerner virksomheden manuelt. Med en bedre kvalitet end den manuelle proces.


             Hvilken løsning

             Robotten og mennesker samarbejder om at fjerne fugen. Robotten kan ved hjælp af et kamera og computer vision arbejde autonomt uden behov for menneskelig indblanding i op til 40 min af gangen.             Forretningsmodel

             Renovation af facader. B2C og B2B. For at kunne få en fornuftig pris, virker det til at virksomheden selv skal drive renoveringen og ikke kun udleje fugefræserobotter.


             Kunder (i prioriteret rækkefølge)

             a. Forsikringsselskaber

             b. Forsvaret og bevaringsværdigt byggeri (fx kirker)

             c. Offentlige bygningsejere (rammeaftaler)


             Markedet

             Der er to type mørtel på markedet som giver hhv. bløde og hårde fuger. Hårde fuger: 60% og bløde fuger 40% af markedet. 3% af samlede mureromsætning i fornyelse af fuger og stigende (Murerfirma Axel Poulsen). 900 mio dkk pr år til både fræsning og opfugning, hhv 300 mio. dkk til fræsning og 600 mio dkk til opfugning. Heraf vil virksomhedens kundegruppe udgøre 25%


             Konkurrenter

             For nuværende findes der kun manuel fugeudfræsning.


             Vækstpotentiale mål

             Virksomhedens mål er at ændre måden facaderenoveringer bliver lavet i dag. Eliminere det nedslidende arbejde til fordel for en højere grad af automation. Vise at en robot kan udføre arbejdet med en højere kvalitet end den arbejdskraft der i øjeblikket benyttes.


             Ledelse og team

             Ledelse bestående af 3 ingeniører med viden indenfor robot, mekanik og byggeledelse. Herudover er der tilknyttet to fuldtidsmedarbejder inden for software og robotudvikling samt to studerende inden for mekanik og salg


             Økonomi/finansiering

             For nuværende har virksomheden en runway på 10 mdr. uden budgetteret salg og ekstra funding. MUDP ansøgt afventer svar på 3 mio. dkk i softfunding over 2 år inden 1 måned.


             Status

             Virksomheden er i gang med at skabe proof of business i det at robotterne er modne til produktion, men ikke til storskala drift eller salg. Virksomheden befinder sig ved en skillevej hvor virksomheden skal bestemme om virksomheden kun vil bygge maskiner eller om virksomheden skal lave en murerforretning ved siden af, så virksomheden skaber et forretningsgrundlag for virksomheden egne maskiner.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software