, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online SPRINGBOARD®: Kooperativ tegnestue der arbejder med udvikling af demokratiske byrumsprojekter og cirkulær byggeri/produktion i praksis

 • 11 Dec 2023
 • 14:00 - 16:00
 • CONNECT, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 4. december 2023
 • Tilmeldingsfrist: 4. december 2023

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens formål er at udvikle og realisere nye byrumsprojekter (lokal byudvikling), der involverer og engagerer os alle i at tage vare på byudvikling ift. Verdensmålene.

Der er en idealisme afbalanceret med en realistisk forretningstilgang, samt et mål om at udbrede af demokratisk og kooperativ forretningsførelse i byggesektoren, som sker i tæt samarbejde med offentlig forvaltning, erhvervsrelationer i byggeriet og via en direkte borgerinvolvering.

Der er fokus på en cirkulær produktion og et samarbejde med hele byggeriets værdikæde, der fører til løsninger, der tilgodeser alle bundlinjer og ikke blot den økonomiske.

Virksomhedens portfolio omfatter konkrete eksempler på gennemført cirkulære produktioner, tæt på 100% genbrugs- og bio-baserede byggematerialer. Workshops for unge (studerende og elever) fokuseret på kunst, kreativitet, genbrug og Verdensmålene engagerer og mobiliserer alle involverede til at være bæredygtigt handlekraftige sammen.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

           1. 1. Udbredelse af kendskabet til virksomheden i branchen - rådgivning om salgskanaler.

           2. 2. Sparring på strategi og forretningsudvikling, som kan stabilisere af salget.
           3. - Skal der være færre ydelser med et større fokus? Hvis ja hvilke skal prioriteres?

           4. 3. Forslag til netværksindsats, hvor der kan samarbejdes om grøn omstilling i byggesektoren.


             Branche: Byggeri, FN’s 17 Verdensmål

             Udviklingsstadie: Proof of Business

             Region: Hovedstaden

             Kompetencer i panelet:

             • Afsætning & Distributionskanaler
             • B2B
             • Forretningsudvikling
             • Marketing & Branding
             • Partnerskaber
             • Salg             Virksomheden og idégrundlag

             Virksomheden har til formål i tæt samarbejde med offentlig forvaltning og erhvervsrelationer i byggeriet at udvikle og realisere byrumsprojekter (lokal byudvikling) hvor demokratisk design (direkte borgerinvolvering) og cirkulær produktion (samarbejde med hele byggeriets værdikæde involveres) fører til løsninger der tilgodeser alle bundlinjer, stedet for blot den økonomiske. Idealisme afbalanceret med en realistisk forretningsmodel.


             Produkt/ydelse

             Virksomhedens portfolio fremviser konkrete eksempler på gennemført cirkulære produktioner, tæt på 100% genbrugs- og bio-baserede byggematerialer. Workshops for unge (studerende og elever) fokuseret på kunst, kreativitet, genbrug og Verdensmålene engagerer og mobiliserer alle involverede til at være bæredygtigt handlekraftige sammen.


             Hvilken løsning

             Virksomheden praktiserer demokratisk design, der i praksis betyder samarbejde og tidlig involvering af alle projektaktører tidligt i projektperioden. Fx. Borgermøder og workshops, der klarlægger værdigrundlag og forventningsafstemning. Fx. Involvering af nedrivningsfirmaer til sourcing af byggematerialer forud for designproces. Omvendt udbudsrunde - tillidsbaseret bygherre/leverandør-forløb. Creative Placemaking - kreativitet og kultur som driver for grøn omstilling.


             Forretningsmodel

             Kooperativ forretningsmodel. Alle tegnestuens medlemmer har lige indflydelse, ansvar og enhedsløn. Solidarisk aflønning pr. Time justeret efter antallet og omfanget af kunder/projekter.

             Virksomheden har hidtil anskaffet projekter via netværk. Tidligere kunder er gode ambassadører, der videreformidler kontakter til nye projektmuligheder.

             Virksomheden formulerer for tiden også selv nye projekter sammen med vidensinstitutioner og konsulentvirksomheder, der er eksperter i at skaffe relevant finansiering fra grønne fonde o.l.


             Kunder

             Virksomheden har primært byrumsprojekter for offentlige bygherrer (København og Esbjerg),

             sekundært kundesegment er private, fx. husejere. Virksomheden har dog også udført salg til uddannelsesinstitutioner, 3 NGO’er, kulturhuse og festivaler på midlertidige, cirkulære konstruktioner til events, festivaler o.l. (opstillinger på Folkemødet, Ungdommens Folkemøde, UN Citys 10 års jubilæum, Roskilde Festival mv.).


             Markedet

             Virksomheden har til sigte at samarbejde med flere offentlige opdragsgivere om bæredygtighed i byrumsprojekter: energifællesskaber, fællesskabsorienterede projekter a la Realdanias Underværker.


             Konkurrenter

             Kooperation fremfor konkurrence - hvilket er et bærende princip for bæredygtig udvikling.


             Vækstpotentiale/mål

             Lineær, organisk vækst i takt med at den grønne omstilling udbredes. Vigtigst af alt er at virksomheden kan fortsætte med at lave de rette projekter og ikke må gå på kompromis med etik og Verdensmål-fokus.


             Ledelse og team

             Kooperativ, distribueret ledelsesform. 1 arkitekt, 1 produktionsleder, 1 bygnings(de)konstruktør, 1 mediegrafiker. Mange eksterne ambassadører, støtter og tilknyttede freelancere, der bidrager til produktionerne.


             Økonomi/finansiering

             Omsætning 2022: 400.000 ex. moms. 2023: 2,2 Mio. ex. moms.


             Status

             Stærkt netværk og samarbejder med større entreprenørvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, et par fonde og andre videns- og konsulentvirksomheder.

             Har arbejdet på 5 projekter for Københavns Kommune. Er leverandør til Esbjerg kommune og arbejder på yderligere 2 projektsamarbejder med 2 andre kommuner om regenerative/cirkulære projekter.

             Del af netværk for fremme af demokratisk erhverv samt regenerativ forretningsudvikling i sparring med 3 konsulentvirksomheder.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software