, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Skalering af etableret SaaS løsning til healthcare branchen. Fokus på ernæringsløsninger til plejehjem, kommuner og hospitaler. Skalerbar platform med internationalt potentiale

 • 22 Feb 2024
 • 14:00 - 16:30
 • BLOXHUB, kl 14:00 til 16:30 pa Frederiksholms Kanal 30, 1220 København
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 15. februar 2024
 • Tilmeldingsfrist: 15. februar 2024

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden produkt er en it-platform som hjælper ansatte på ældreområdet primært hjemmehjælp og plejehjem samt hospitaler med at undgå at borgere/patienter, bliver under- og fejlernærede. Det forbedrer borgernes helbredstilstand og reducerer/forkorter kostbare hospitalsindlæggelser.

Løsningen er udviklet i samarbejde med forskere fra et stort hospital og videreudviklet i samarbejde med flere hospitaler og kommuner. Der klinisk er evidens for effekten ift. effektivisere arbejdsgange på hospitaler og plejehjem samt at reducere madspild markant.

Forretningsmodellen er baseret på Enterprise Software salg, hvor løsningen sælges på en licensaftale med årlige betalinger.

Virksomheden forventer på sigt (2-4 år) at sælge løsningen til ca. 30 % af de danske kommuner og 20 % af de danske hospitaler.

Løsningen har potentielt et marked internationalt både i Skandinavien men også i lande som UK, USA m.fl. som har en vestlig måltidskultur.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

             Virksomheden har veletablerede kunder kommunalt og på hospitalsområdet og søger nu sparring i med henblik på skalering – primært i Danmark.

             1. Bør der strategisk fokuseres på hospitaler/regioner, plejehjem/kommuner eller er der en helt tredje vej, som vi ikke har set? Partnerkanaler?

             2. Salg og Marketing via SoMe og andre kanaler eller skal fokus være på opsøgende salg med kufferten i hånden? Er der andre salgskanaler virksomheden bør anvende?

             3. Hvor og hvordan skaffer virksomheden kapital til udvikling og skalering?


                 Branche: Software/SaaS, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

                 Udviklingsstadie: Proof of Business

                 Region: Hovedstaden

                 Kompetencer i panelet:

                 • Strategi for skalering
                 • Salg & Marketing
                 • Finansiering & Kapitalrejsning
                 • Afsætning & Distributionskanaler
                 • B2G
                 • Distributionskanaler
                 • Forretningsmodeller
                 • Forretningsudvikling
                 • Marketing & Branding
                 • Partnerskaber

                 Produktet

                 En digital ernæringsløsning til plejehjem, kommuner og hospitaler, som har ansvar for borgere med særlige ernæringsmæssige behov. Platformen kører i drift hos flere kunder og videreudvikles løbende.

                 Platformen består af en webbaseret back-end med administrationstilgang fra køkken og plejepersonale. Hertil kobles dedikerede front-end løsninger bestående af web og apps til patienter/borgere, pårørende og plejepersonale.

                 Senest er udviklet modul (digital kostvejleder i model nedenfor) til e-learning for plejepersonale, som kan anvendes sammen med platformen eller som stand-alone undervisningsløsning.                 Ideen

                 Underernæring koster dyrt – både økonomisk og i form af nedsat livskvalitet.

                 Underernærede ældre bliver indlagt dobbelt så ofte og er indlagt i længere tid end andre patientgrupper.

                 Underernæring reducerer både effekten af hospitalsbehandling og patienternes evne til at restituere efter indlæggelse.

                 Mange ældre borgere har nedsat appetit og er i fare for underernæring – det gælder også for plejehjemsbeboere og hjemmeboende, der modtager madservice.

                 Offentlige storkøkkener har for det meste både viljen og kompetencen til at producere god mad men kontakten til de patienter og borgere, der skal spise maden, er mangelfuld og ofte nærmest ikke eksisterende. Det medfører overproduktion og stort madspild.


                 Forretningsmodellen

                 Salgs- og leverancemodel: Virksomheden er i første omgang baseret på Enterprise Software salg til kommuner og regioner, hvor løsningen sælges på en licensaftale med årlige betalinger. Leverancemodellen er med udgangspunkt i en SaaS arkitektur – dog kan platformen også installeres on site hos kunden, hvis det er nødvendigt. Men løsningen kan også sælges direkte til plejehjem og hospitaler.

                 Marked: Alle hospitaler og kommuner i Danmark. Hertil kommer, at de samme udfordringer gør sig gældende i bl.a. de andre nordiske lande og i Nordeuropa, hvorved disse markeder er et naturligt next step, når virksomheden har opnået bredere fundering på det danske marked.                 Vækstpotentiale/mål

                 Virksomheden forventer at kunne sælge sin løsning til ca. 30% af de danske kommuner og 20% af de danske hospitaler. På det Nordeuropæiske marked er forventningen at virksomhedens løsning kan opnå ca. 5-8% markedsdækning. Løsningen har potentielt også et stort marked ud over Nordeuropa som f.eks. USA, men det ligger pt. udenfor de strategiske overvejelser.


                 Konkurrenter

                 På det danske marked er der pt. tre leverandører af it-løsninger til produktionsstyring i storkøkkener, hvoraf de to største sidder på ca. 80% af markedet. Disse fire leverandører er potentielt konkurrenter, selvom de pt. har et andet forretnings- og produktmæssigt fokus. Virksomheden har indgået et samarbejde med den største af disse leverandører og der er udviklet en velfungerende systemintegration mellem de to virksomheders løsninger.

                 Derudover vil specielt leverandører af digitale Omsorgssystemer og patient journaler som EPIC, Systematic og KMD potentielt være konkurrenter – men også mulige samarbejdspartnere. Dog har ingen af disse virksomheder pt. fokus på området.

                 Hertil kommer et stort antal mere eller mindre seriøse apps – som dog primært fokuserer på raske mennesker, der ønsker vægttab etc.


                 Organisation

                 Core team:

                 JHE: Direktør og founder med ansvar for overordnet ledelse og salg. Har 30 års erfaring fra it-branchen som udvikler, projektleder, it-chef og salgschef – heraf de seneste 6 år indenfor Healthcare området. Har startet flere virksomheder gennem de seneste 15 år. Uddannet civiløkonom med en MBA fra Henley.

                 JRJ: Co-founder med ansvar for drift og produktion. 20 års erfaring fra en række it-baserede virksomheder indenfor Healthcare området. Uddannet Cand Merc fra CBS

                 MHN: Med ansvar for kundeimplementeringer. Uddannet antropolog fra Århus Universitet med erfaring fra forskningsansættelse på Herlev hospitaler.

                 CA: Teknisk chef med ansvar for it-udvikling og drift. Har mere end 20 års udviklingserfaring og har været involveret i flere startups.


                 Økonomi/finansiering

                 Løsningen er i fuld produktion i en større kommune og på et hospital som begge er meget stabile. Den resterende omsætning hentes primært via projektindtægter og konsulentarbejde. Platformen har reelt nået et udviklingsstadie, hvor der kan skaleres med levering af en standardløsning til flere kunder baseret på samme platform.

                 Virksomheden har en gruppe Business Angels som investorer med mindre investeringer og har pt. ingen større investorer. Der er tidligere modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden og Syddansk Innovation.

                 Målet er nu at skalere salgs- og implementeringsindsatsen – og samtidig fortsætte den videre produktudvikling, så det eksisterende forspring ikke sættes over styr.

                 CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                 Powered by Wild Apricot Membership Software