, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Startup udvikler bæredygtigt materiale af tekstilaffald til møbelbranchen

 • 10 Apr 2024
 • 14:00 - 17:00
 • Erhvervshus Hovedstaden, kl 14:00 til 17:00 pa Fruebjergvej 3, 2100 København
 • 16

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 3. april 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 3. april 2024.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er en bæredygtig produktionsvirksomhed, der upcycler tekstilaffald og omdanner det til et hårdt og formbart materiale ved brug af bioteknologi. Virksomhedens mission er at bygge produktionsfaciliteter til at upcycle tekstilaffald, ved brug af automatiseret skære- og AI sorteringsteknologi.

Virksomhedens teknologi vil have mange anvendelsesmuligheder i fremtiden, dog showcases teknologien indledningsvis inden for møbelbranchen.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende områder:

                • Fra prototype til produktion – hvordan?

                • Segmentering – hvilke segmenter bør virksomheden fokusere på?

                • Kapitalrejsning – hvordan bringer virksomheden sig i en position til at rejse i niveauet kr. 5-8 mio. inden for de kommende 12 måneder?

                • Advisory Board – hvilke profiler/arketyper bør virksomheden overveje at onboarde til deres Advisory Board?


                  Industri: Industri/produktion

                  Udviklingsstadie: Proof of Concept

                  Region: Hovedstaden

                  Kompetencer der efterspørges til panelet:

                  • Forretningsudvikling
                  • Produktion
                   Finansiering & Kapitalrejsning
                  • Bestyrelsesarbejde/Advisory Board
                  • Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet
                  • Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
                  • Partnerskaber


                  Problem

                  I Danmark afbrændes 677 tons ubrugt tøj hvert år og hele tøjindustrien står for 10 % af den globale CO2 udledning, hvorfor industrien er mere klimabelastende end hele den internationale flytrafik og shippingindustri tilsammen.


                  Løsning

                  Virksomhedens første slutprodukt er et hårdt og formbart materiale, der baserer sig 100% på naturfibre tekstilaffald, og eksempelvis kan bruges til at producere bordplader. Med lovgivningen er virksomheden sikret en forsyningskæde af tekstilaffald.

                  På sigt vil virksomhedens AI-sorteringsteknologi integreres med sorteringsanlæggene, som vil effektivisere produktets produktionsproces.


                  Segmentering

                  Virksomheden forventer at fokusere på møbelbranchen indledningsvis, her er bæredygtighed et konkurrenceparameter og derudover efterlever virksomheden branchens standarder ift. bl.a. styrke/fleksibilitets- og glødetrådstest.


                  Team

                  A – CEO og co-founder, MSc i finansiering og regnskab (CBS), 14 års salgserfaring, tidl. co-founder af OSAA Innovation, og arbejder i dag i et IT-konsulenthus.

                  B – CTO og co-founder, CTO -MSc Teknologisk Entreprenørskab (DTU), har erhvervserfaring fra tøjindustrien og har arbejdet som Innovationskonsulent.


                  Finansiering

                  Kombination af bootstrapped og softfunding (kr. 1,4 mio.)


                  Status

                  På proof-of-technology stadie og der arbejdes pt. på prototyper.

                  Der arbejdes på at udvikle en skalerbar produktionsmetode.

                  De næste 6 måneder, fokus på at indgå aftaler med udviklings- og råvarematerialepartnere.


                  CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                  Powered by Wild Apricot Membership Software