, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Banebrydende genanvendelsesvirksomhed inden for tekstiler er klar til opskalering: Massive investeringer på 11 millioner USD er nødvendige – hvordan sikres de?

 • 10 Apr 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Sydbank, kl 13:30 til 16:30 pa Store Torv 12, 8000 Aarhus
 • 16

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 3. april 2024
 • TILMELDINGSFRIST: 3. april 2024

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er på forkant med at skabe fremtiden for tekstilgenanvendelse. De befinder sig på et afgørende tidspunkt i virksomhedsrejsen, hvor de bevæger sig fra startup til scaleup - og har nu brug for hjælp til opskalering, investering- og fundraisingsstrategier.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

     • 1. Udvikling af finansiering strategier, fundraising/kapitalrejsning, og investormodel.

     • 2. Identificering af potentielle investorer og målrettet præsentation af investeringsmodellen.

     • 3. Validering af strategi for opskalering.

       Branche: Industri/produktion, Klima, Mode og design (tøj, tekstil, møbler, lamper, interiør mv.)

       Udviklingsstadie: Proof of Business

       Region: Syddanmark

       Kompetencer til panelet:

       • Finansiering & Kapitalrejsning
       • Strategi og vækstplaner
       • Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet
       • Exit strategi
       • Forretningsmodeller
       • Forretningsudvikling
       • Juridiske forhold
       • Licensering
       • Prissætning


       Virksomheden og idégrundlag

       Kernen i vores mission er en forpligtelse til at revolutionere tekstilgenanvendelse og tackle pres-serende miljøudfordringer. Med strategisk fokus på kemisk fiber-til-fiber-genanvendelse er vi klar til at imødekomme kommende EU-reguleringer og den globale efterspørgsel efter mere bæ-redygtige løsninger for tekstilproduktion.


       Problemet

       Industrien er ansvarlig for 10% af de globale drivhusgasemissioner1, idet der produceres 92 millio-ner tons tekstilaffald hvert år. Mindre end 1% af tekstil genanvendes til nye tekstilprodukter. Det-te skyldes primært kompleksiteten af tekstilaffaldet og manglen på skalerbare genanvendelses-teknologi.


       Løsningen

       Vi har udviklet en metode til effektivt at adskille og sortere komplekse tekstilblandinger på mole-kylært niveau. Ved at adskille tekstilmolekyler (polymerer), muliggør vi brugen af både naturlige og syntetiske materialer fra tekstilblandinger som råmaterialer til produktion af nye fibre. Vi er også i stand til at fjerne forurenende stoffer som PFAS, tungmetaller og de fleste farvestoffer under processen.


       Forretningsmodel

       Vores forretningsmodel fokuserer på at genanvende tekstilaffald og generere to slutprodukter: Cellulosepulp og polyesterpulver. Prisen for vores slutprodukter er baseret på en gennemsnitlig pris på 9,85 DKK/kg (ca. 1,47 USD/kg). Kunderne er fiberproducenter, som spinder fibre af råma-terialer.


       Markedet

       Det globale tekstilmarked vokser markant, med forventet 27% stigning fra 2021 til 2030. Dette skyl-des både stigende global befolkning og voksende middelklasse. EU, Kina og USA implementerer lovgivning og strategier for at fremme bæredygtige tekstilløsninger, hvilket skaber et gunstigt miljø for genanvendelsesteknologier.


       Konkurrenter

       Vores nærmeste konkurrenter, herunder Worn Again, Ambercycle, BlockTexx, Infinited Fiber, HKRITA, Circ og Evrnu, kæmper med udfordringer såsom elastan- eller farvefjernelse, hvilket resul-terer i betydeligt materiale tab. Vores teknologi kan effektivt håndtere disse udfordringer ved at bevare både naturlige og syntetiske komponenter i tekstilerne, hvilket giver os en unik fordel i en mere bæredygtig proces.


       Vækstpotentiale/mål/ambition

       Textile Change skal skalere op til et demonstrationsanlæg med en årlig kapacitet på 10.000 tons, planlagt til fuld produktion i 2026. Dette anlæg vil hjælpe med at etablere kommercielle part-nerskaber og validere vores produkter. Det vil også være afgørende for at planlægge omkostnin-gerne til en fuldskala-fabrik på 100.000 tons/år, som forventes at være færdigbygget i 2029.


       Økonomi/finansiering

       Vi har en dokumenteret succes med at sikre over 12 MDKK i soft funding, inklusive støtte fra MUDP (Miljøstyrelsen, DK) og Innovationsfonden Danmark. For den kommende opskalering søger vi en betydelig egenkapital på 11 millioner USD. Vi er i dialog med en række interessenter, herun-der brands, kapitalfonde, venturefonde, statslige fonde og business angels.


       Status

       Vi er i gang med at udarbejde investeringsmodellen og har sikret teknologipartnere til opskalerin-gen. Der mangler kun kapital til at igangsætte opskaleringen.


       CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
       Powered by Wild Apricot Membership Software