, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Næstved: Sparring på bæredygtig MSP-strategi, kundeengagement og digital markedsføring til IT-konsulenthus i ambitiøs vækst

 • 24 May 2024
 • 09:30 - 12:00
 • Sparekassen Sjælland-Fyn, kl 09:30 til 12:00 pa Grønnegade 20, 4700 Næstved
 • 17

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 17. maj 2024
 • Tilmeldingsfrist: 17. maj 2024

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er specialiseret i skræddersyede IT-, web- og sikkerhedsløsninger (inkl. support), der er GDPR-kompatible. De tilbyder fuldstændig IT-infrastrukturhåndtering til bl.a. socialpædagogiske institutioner.

Deres styrke ligger i teknisk ekspertise, transparent rådgivning, aktiv lytning samt stærke formidlingsevner, hvilket skiller dem ud og har medført langvarige kunderelationer og solid vækst.

Kundebasen er meget differentieret med en lille overvægt af kunder inden for de socialpædagogiske brancher (35 %). Ydelserne passer til alle brancher.

Virksomheden vækster ambitiøst, og målet er at blive en førende MSP (Managed service provider).

Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland Fyn A/S og Motivhuset ApS.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

             1. 1. En dybdegående indsigt i MSP-strategier mhp. at skabe værdibaseret salg af serviceaftaler, andre faste aftaler samt prissætning.

             2. 2. Udvikling af effektiv kundeengagementsstrategi og kundetilfredshedsmåling, aktiv lytning og implementering af relevant kundefeedback, som kan sikre at kundetilfredsheden er i top.

             3. 3. At revolutionere tilgangen til markedet via innovativ digital markedsføring og effektiv leadgenerering, der tiltrækker nye kunder og fastholder dem i salgstragten.


             Branche: IT, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

             Udviklingsstadie: Proof of Scale

             Virksomhedens CVR-reg.: Sjælland

             Kompetencer i panelet:

             • MSP-strategier 
             • Kundeengagementsstrategi / kundetilfredshedsmåling
             • Digital markedsføring / leadgenerering


             Virksomheden

             Virksomheden forstår og adresserer de specifikke udfordringer, som virksomheder står overfor, når det gælder IT-sikkerhed og GDPR-overholdelse - især socialpædagogiske institutioner. Tilgangen bygger på kombination af teknisk ekspertise, transparent rådgivning, aktiv lytning og stærke formidlingsevner, der har medført langvarige kunderelationer og solid vækst.


             Produkt/ydelse

             Afhjælpe kundens manglende forståelse for IT-sikkerhed og databeskyttelse samt give denne redskaberne til at kunne navigere i sin IT-infrastruktur. Gennem GDPR-forløb sikres det, at kunden både overholder lovgivningen og får implementeret de bedste praksisser inden for datasikkerhed.


             Hvilken løsning

             Fokus er holistisk forståelse for IT-anvendelse og -infrastrukturers opbygning via erfaring og aktiv lytning til medarbejderen på gulvet og op til ledelsen. IT-løsningen tilpasses kundens behov og omfatter alt fra rådgivning og systemimplementering til løbende support og vedligeholdelse.


             Forretningsmodel

             Forskellige IT- og webaftaler på abonnement uden bindingsperiode, der relativt kan tilpasses kundens behov og budget, samt ad hoc-opgaver med forskelligt fokus og omfang; alt fra support til GDPR-forløb.


             Kunder

             Kundebasen er meget differentieret med en lille overvægt af kunder inden for de socialpædagogiske brancher (35 %). Ydelserne passer til alle brancher.


             Markedet

             Stort marked med stadigt stigende behov for IT-sikkerhedsløsninger grundet øget digitalisering og skærpede databeskyttelseskrav. Virksomhedens “fokus” på socialpædagogiske institutioner udgør et nicheområde med et betydeligt vækstpotentiale.


             Konkurrenter

             Mange aktører på markedet specialiserer sig inden for IT-løsninger. Virksomheden differentierer sig via fokusset på IT-sikkerhed og GDPR-compliance til både IT og web uden bindingsperioder samt deres holistiske tilgang, inkl. evnen til at formidle i øjenhøjde.


             Vækstambition

             Ambitionen er at blive en ledende MSP inden for feltet med flere faste aftaler samt at udvide kundebasen, samtidig med at opretholde høje standarder for kundetilfredshed og -service.


             Ledelse og team

             P.t. én leder med stærk teknisk baggrund. Teamet er fordelt i afdelingerne: IT (4 pers. inkl. lederen), Web (2 pers.), Salg og marketing (1 pers.) og Administration (3 pers.). Lederen og den salg- og marketingansvarlige håndterer p.t. forretningsudviklingen.


             Økonomi/finansiering

             Økonomien er sund med vækst i omsætning og profit, men uden stort overskud, da pengene løbende bruges på vækst. I 2023 var overskuddet på knap 200.000 kr., der blev brugt på opkøb af web- og hostingaktiviteter fra en samarbejdspartner/konkurrent.


             Status

             Der er i dag opbygget en solid portefølje af tilfredse, betalende kunder, der tilbydes salgbare ydelser, samt et solidt ry for kvalitet, pålidelighed og empatisk forståelse. Det videre fokus er på udvikling af bæredygtig MSP-strategi (inkl. prissætning), effektiv kundesegmenteringsstrategi og innovativ digital markedsføring og leadgenerering.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software