This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Springboard® i Odense: Climate tech - verdens første drone/robot reparerer eroderede vindmøllevinger. Sparring på go-to-market, salg og strategiske samarbejdspartnere/bestyrelse

 • 16 May 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:30 pa Odense Rådhus: Flakhaven 2, 5000 Odense
 • 18

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 9. maj 2024
 • TILMELDINGSFRIST: 9. maj 2024

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er en national og internationalt prisvindende, højteknologisk startup, der reducerer ”levelized cost of energy” ved at reducere den største udgiftskategori i en vindmølles levetid. Teknologien automatiserer manuelt reparationsarbejde, overflødiggør reb-baseret adgang til reparation af vindmøllevingers erosion og reducerer nedetiden ifm. vingereparationer fra dage til timer.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

      • 1. Vækststrategi
      • Positionering på markedet og forberedelse på international vækst.

      • 2. Salgsstrategi ift. pilotprojekter og senere produktsalg
      • GTM-strategi til både at levere på eksisterende og fremtidige muligheder, når strategisk konceptsalg overgår til specifikationsbaseret produktsalg.

      • 3. Strategiske samarbejdspartnere & bestyrelse - forberedelse til vækst
      • Vigtige strategiske samarbejdspartnere og rådgivere ift. vækstplaner? Kompetencer og timing ift. bestyrelsen for bedst at støtte og accelerere vækst, mens vi modner teknologien.

         Branche: Automation, Robotteknologi, Droner, Clean Technology

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Virksomhedens CVR-reg.: Midtjylland

         Kompetencer til panelet:

         • Internationalisering
         • Partnerskaber
         • Strategi og vækstplaner
         • Afsætning & Distributionskanaler
         • B2B
         • Forretningsmodeller
         • Forretningsudvikling
         • Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
         • Ledelse
         • Prissætning
         • Salg


         Virksomheden

         Verdens første flyvende teknologi til automatiseret, in-situ reparation af vingemøllevinger og til offshore brug.


         Produkt/ydelse

         Alle vindmøllevingers forkant slides - eroderes - i brug. Uden undtagelse. Når slidlaget eroderes, eksponeres vindmøllevingens bærende struktur og udsættes for erosion. Det må naturligvis ikke ske at vingens strukturelle integritet eroderes og derfor sender man specialister op for at reparere slidskaderne manuelt - i reb eller kran. Det er en bekostelig og langsommelig affære, samtidig med at manglen på disse specialister er kritisk og problemet stigende. Nedetiden ligger på 4½ dag for at reparere tre vinger manuelt.

         Vores løsning

         Vi kan lande på en horisontalt placeret vindmøllevinge med vores drone, der ombord har en "mini-fabrik" af værktøjer, der kan reparere skaderne på vindmøllevingeforkanten. Automatisk, hurtigt, billigere og bedre - på kun 4½ time, dvs. en reduktion på 90% af vindmøllens nedetid, samtidig med at der kan bruges standard service teams, dvs. at specialister ikke længere er nødvendigt ifm. reparation.


         Forretningsmodel

         Hardware-as-a-Service - dvs. vi lejer teknologien ud til vores kunder.


         Kunder

         - Rammekontrakt/offtake agreement med globalt energiselskab.

         - Pipeline af pilotprojekter, der følger nogenlunde samme skabelon


         Markedet

         - Massivt og voksende marked for vedligehold og reparation af vindmøller

         - Markedet for maintenance rangerer mellem 50-230 milliarder USD, se fx Mordor og Pace Ventures.

         - Største udgiftskategori i en vindmølles levetid er vedligeholdelse:


         Specifikt for reparation af leading edge erosion vokser markedet fra €4B til €6B i de kommende år.         Konkurrenter

         Primær markedskonkurrence sker i form af manuel reparation, der dækker 99% af alle reparationer, dvs. leveres af serviceselskaber som Swire, Muehlhan, Global Wind Services, etc. Indenfor teknologiske konkurrenter er det Aerones (LV), BladeRobots (DK), Clobotics (DK), LEBO (JP) og tidligere Rope Robotics (DK). der udgør grundstammen af sammenlignelige teknologier og løsninger fra konkurrenter.


         Vækstpotentiale/mål/ambition

         Vi har som target at nå en årlig omsætning på €50M-€65M indenfor de næste 5-7 år og går efter en 10-15X climate tech valuation på det amerikanske marked på det tidspunkt.


         Ledelse og team

         Founder-team bestrider CEO og CTO-posterne, der sammen med operations manager udgør ledelsen.

         Vores ingeniører er rekrutteret globalt fra bl.a. Ukraine, Rusland, Malaysia, Indien og UK for at få de bedste specialister. Vi udvider fra 10 til 22 medarbejdere over de næste 12 måneder


         Økonomi/finansiering

         - €2M i grants i form af non-dilutive projekt-funding fra EU

         - €2M lukket i april 2024 med lead investor

         - €1M forventes lukket med co-investor i maj 2024


         Status

         - TRL 6 - hvor vi kun mangler TRL 7-status ift. at dokumentere integration på live kundesite.

         - Prototype 2.5-serien med NCR-rapport færdiggjort

         - Lancerer prototype 3.1-serie om 12 uger (redesign og fremstilling til kommende 0-serie)

         - kHar kommerciel rammekontrakt og har pipeline med fokus på salg af pilotprojekter.


         Udvidet spørgsmål til panelet

         1. Strategisk udvikling

         Overser vi muligheder for at positionere os med større fordele på markedet? Hvordan forbereder vi os bedst muligt på international vækst, når teknologien er modnet og vi har veldokumenterede business cases?


         2. Salg af pilotprojekter

         Hvordan målretter og udnytter vi vores GTM-strategi til både at levere på eksisterende muligheder og fremtidige muligheder, når strategisk konceptsalg overgår til specifikationsbaseret produktsalg? Hvordan sikrer vi de bedste og rette partnere til både kortsigtet og langsigtet succes med pilotprojekter - og hvad er oplagte alternativer til andre GTM-strategier?


         3. Forberedelse til vækst - partnere, rådgivere og bestyrelse

         Hvilke strategiske partnere og rådgivere bør vi finde til at fremme virksomhedens vækstplaner? Og hvordan målretter og håndterer vi bedst bestyrelsen til bedst at støtte og accelerere denne udvikling, mens vi modner teknologien til at realisere virksomhedens timing, position og mulighed for at indtage og kapre markedet?


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software