, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Taastrup: Velkonsolideret håndværkervirksomhed søger sparring på effektivisering, skalering og klargøring til generationsskifte

 • 21 May 2024
 • 14:00 - 16:30
 • Sparekassen Sjælland-Fyn, kl 14:00 til 16:30 pa Kingosvej 1, 2630 Taastrup
 • 18

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 14. maj 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 14. maj 2024.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er en velkonsolideret 74 år gammel håndværkervirksomhed som har en stærk kundebase, et godt renommé og en overordnet sund økonomi. Trivslen er i top og medarbejderomsætningen er lav og kundetilfredsheden høj.

Virksomheden har specialiseret sig i udførelse af malerarbejde primært for erhvervskunder, foreninger, boligselskaber og Facility.

Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og Motivhuset ApS. Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og Motivhuset ApS.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende temaer:


                    • Hvorledes øger vi såvel omsætning som indtjening – diskussioner skal/kan fokusere på segmentering (kunder), medarbejdere (opkvalificering, bedre onboarding, KPI kultur), ledelsen (arbejdsgange, struktur mv).

                    • Hvordan sikrer virksomheden et optimalt generationsskifte over de kommende 2-4 år?


                          Industri: Byggeri

                          Udviklingsstadie: Proof of Scale

                          Virksomhedens CVR-reg: Hovedstaden

                          Kompetencer der efterspørges til panelet:

                          • Forretningsudvikling
                          • Ledelse
                          • Organisationsudvikling
                          • Projektledelse
                          • Strategi og vækstplaner
                          • Virksomhedsdrift & Handlingsplan
                          • Økonomi & Regnskab                          Kort om virksomheden

                          Vi er et 3. generations malerfirma, som i dag drives af A (2. generation) og B (3. generation). Vores værdier bygger i dag på tillid, ydmyghed og god kundeservice. Med en rigtig god relation til vores eksisterende kunder. Vi har stor succes i at fastholde vores tilfredse medarbejdere, samt at udlære lærlinge der også har interesse for at blive i virksomheden efter endt uddannelse.


                          Visionen

                          Vi har en klar vision om at få skaleret virksomheden, skære de mindre dygtige malere fra og belønne de dygtige. Vi vil over længere tid afgive mere ansvar til vores kernemedarbejdere, samt lade dem forstå hvorfor de hver dag går på arbejde, og hvorfor de hver dag skal yde deres bedste, ikke bare for os, men også for dem selv. Det vil vi gerne gøre ved et større fokus på KPI’er, og det skal være KPI’er med fokus på de bløde værdier.


                          Ydelse og kunder

                          Vi arbejder primært inden for B2B hvor størstedelen af opgaverne vedrører kontorer, butikker og lign. erhvervslejemål. Specielt sprøjtemaling, spartling af gips, opsætning af filt, og lign, er vi specialiseret i.

                          Dernæst løser vi en del for Facility og foreninger i form af renovering/opmaling af trapper, fællesarealer, udvendigt træværk, facader og lign.

                          Vores primære kunder er hovedentreprenører, Facility, ejerforeninger og boligforeninger. Det er også det marked vi gerne vil fastholde, dog med lidt større procentdel i Facility og foreninger, da vi de sidste år har oplevet en større dækningsgrad på netop disse opgaver.


                          Virksomhedens ledelsesstruktur

                          A (2. generation) står for tilbudsgivning, styring af sager, og den daglige gang.

                          B som står for tilbudsgivning, styring af sager, løn, bogholderi, samt forfaldent kontorarbejde.

                          2 medarbejdere fungerer som formænd og styrer deres egne sager.

                          Vi har gode digitale værktøjer til at hjælpe os i hverdagen.


                          CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                          Powered by Wild Apricot Membership Software